X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19369
Przesłano:

Spotkanie dla uczniów klas I dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej

SPOTKANIE DLA UCZNIÓW KLAS I i ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Temat: Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Czas trwania: 45 minut

Cele lekcji:

Uczeń wie:
- co to jest pierwsza pomoc przedmedyczna;
- jak należy zachować się po zauważeniu wypadku;
- jak postępować jako świadek i uczestnik wypadku drogowego;
- jak wykonać telefon do dyspozytora pogotowia ratunkowego i przeprowadzić rozmowę;
- w jaki sposób należy sprawdzić oddech poszkodowanego, ułożyć go w pozycji bocznej lub przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.

Uczeń potrafi:
- ocenić sytuację drogową ( wypadek );
- skutecznie chronić zdrowie własne i poszkodowanego, alarmować i ratować w razie wypadku drogowego;
- wykazać obywatelską postawę wobec wypadku drogowego i poszkodowanych.

Metody:
- pogadanka wprowadzająca;
- pokaz;
- instruktaż;
- ekranizacja filmu,
- rozmowa kontrolowana,
- ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
plansze, ilustracje, film dydaktyczny „Doktor Kręciołek”, rzutnik, ekran, komputer, magnetofon (sygnał pogotowia), atrapy telefonów komórkowych, fantomy, koce, środek do dezynfekcji, książeczki pamiątkowe z certyfikatem do utrwalania wiadomości.


Przebieg zajęć:

1. Powitanie.

2. Przedstawienie tematu spotkania.

3. Rozmowa kontrolowana:
• Objaśnienie podstawowych terminów, pojawiających się podczas zajęć;
• Pytania skierowane do uczniów np. Co należy zrobić na miejscu zdarzenia? Jaki numer należy wybrać, aby wezwać pogotowie ratunkowe? Itp.

4. Obejrzenie inscenizacji, przygotowanej przez uczniów klasy VI b pt. „Wypadek”.

5. Rozmowa z nagrodami za poprawne odpowiedzi na pytania.

6. Obejrzenie filmu dydaktycznego pt. „Doktor Kręciołek”.

7. Pokaz udzielania pierwszej pomocy z instruktażem i objaśnieniem:
• bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia,
• ocena stanu poszkodowanego,
• wezwanie pogotowia ratunkowego- pokaz i ćwiczenia,
• sprawdzanie oddechu,
• układanie poszkodowanego w pozycji bocznej,
• resuscytacja krążeniowo- oddechowa.

8. Ćwiczenia praktyczne uczniów.

9. Podsumowanie zajęć.

10. Rozdanie pamiątkowych książeczek do utrwalania wiadomości z certyfikatem ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej od WOŚP.

11. Podziękowanie za udział w spotkaniu i pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.