X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19338

Od ogniska do żarówki. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasach I-III

Scenariusz zajęć

Temat ośrodkowy: Z techniką za pan brat.

Temat dnia: Od ogniska do żarówki.

Zapis w dzienniku: Ciche i głośne czytanie wiersza „Pstryk”. Swobodne wypowiedzi na temat wiersza. Dawne i obecne sposoby oświetlania mieszkań. Demontaż i montaż latarki elektrycznej. Określenie rodzajów zdań. Dodawanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego typu: 9+n.

Cele operacyjne:
Edukacja polonistyczna
Uczeń:
• Wypowie się swobodnie na temat wiersza J. Tuwima „Pstryk”
• Przeczyta tekst ze zrozumieniem
• Odpowie na pytania nauczyciela, związane z treścią wiersza
• Określi rodzaje zdań: pytające, wykrzyknikowe, oznajmujące
• Poprawnie zapisze zdania: pytające, wykrzyknikowe, oznajmujące

Edukacja środowiskowa:
Uczeń:
• Wymieni, w jaki sposób oświetlano pomieszczenia kiedyś i dziś
• Wymieni elementy, z których zbudowana jest żarówka
• Pokaże, w jaki sposób kiedyś rozpalano ogień
• Zna pojęcie „prąd”, wie gdzie powstaje i w jaki sposób dociera do naszych domów
• Wymieni rodzaje elektrowni
• Narysuje i zademonstruje, jak działa obwód szeregowy i równoległy
• Wymieni części latarki, które są niezbędne, aby świeciła
• Zna pojęcie 220V/230V
• Zna zasady bezpieczeństwa stosowania urządzeń elektrycznych

Edukacja matematyczna:
Uczeń:
• Liczy swobodnie działania matematyczne, z przekroczeniem progu dziesiątkowego, dopełniając do pełnej dziesiątki
• Oblicza działania matematyczne, dopełniając do pełnej dziesiątki; z przekroczeniem progu na środkach dydaktycznych, np. korale matematyczne, baterie...
• Narysuje, wykonane działanie, które wcześniej wykonał na środkach dydaktycznych
• Zapisze wykonane zadanie, za pomocą symboli matematycznych

Czas zajęć:
• Edukacja polonistyczna i środowiskowa: 1,5 godz.
• Edukacja matematyczna: 45 min.

Metody:
• Aktywna
• Praktycznego działania

Formy:
• Indywidualna
• Grupowa
• Zbiorowa

Środki dydaktyczne i aranżacja sali:
• Chrust
• Pochodnia
• Kaganek
• Świeca
• Lampa naftowa
• Nafta
• Kamienie (krzesiwo)
• Zapałki
• Zapalniczka
• Lampka elektryczna
• Żarówka wolframowe, jarzeniowe, halogenowe
• Przełącznik
• Przewód
• Bezpiecznik
• Latarka
• Obwód szeregowy ( bateria, przewód, przełącznik, żarówka)
• Ilustracje „Skąd płynie prąd”
• „Popularna encyklopedia nauki”, wyd. Wiedza i Życie, Warszawa 1995 r., praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Gremblickiej
• Gałązka z papierowymi gwiazdkami
• Świeczki
• Koraliki matematyczne
• Baterie
• Kartoniki ze znakami: . ! ?
• Kolorowe kartoniki z przykładami zdań: pytających, wykrzyknikowych, oznajmujących


Przebieg zajęć:

a) część wstępna:
Edukacja polonistyczna:
Nauczycielka zasłania w klasie żaluzje, wprowadzając dzieci w nastrojową atmosferę, która pozwoli na bardziej wyraziste zrozumienie tematu.
Zajęcia zaczynają się od inscenizacji wiersza przez nauczyciela, podczas jego wzorowego czytania.

b)część właściwa:
Po przeczytaniu i zainscenizowaniu wiersza, uczniowie otwierają podręczniki i szeptem czytają utwór ze zrozumieniem.
Omówienie treści wiersza i swobodne wypowiedzi uczniów na temat utworu.
Pytania dotyczące wiersza J. Tuwima „Pstryk”:
• O czym mowa jest w wierszu?
• Co to jest „pstryczek”?
• Jaką moc ma pstryczek?
• Jak inaczej nazywa autor pstryczka?
• Co trzeba zrobić, aby w pokoju zapaliło się światło?
• Co potrzebne jest, aby w pomieszczeniu zapaliło się światło?
Utrwalenie rodzajów zdań: pytające, wykrzyknikowe, oznajmujące. Nauczycielka rozwiesza na tablicy znaki . ? ! Przypomina i utrwala z dziećmi budowę owych zdań.
Każdy uczeń wyszukuje w omawianym wierszu J. Tuwima „Pstryk”, zdań wykrzyknikowych, oznajmujących i pytających.
Nauczycielka głośno czyta trzy rodzaje zdań, z odpowiednią intonacją. Zadaniem dzieci, jest określenie rodzaju zdań, np.:
• Czy macie ochotę na słodycze?
• Kiedy widzę wasze smutne twarze, robi mi się przykro.
• Bądźcie cicho!
Nauczycielka wybiera chętne dzieci, które głośno, z odpowiednią intonacją, przeczytają zdania: pytające, wykrzyknikowe, oznajmujące.
Wypełnienie kart pracy nr 13, zad. 4, 5.

Edukacja środowiskowa:
Nauczycielka zaprasza wszystkie dzieci na dywan; w klasie nadal jest ciemno. Na dywanie rozkłada wszystkie zgromadzone środki dydaktyczne: chrust, pochodnia, kaganek, świeca, lampa naftowa, nafta, żarówka: halogenowa, wolframowa, jarzeniowa, lampka elektryczna, kamienie (krzesiwo), zapałki, zapalniczka. Zadaniem dzieci jest dopasowanie oświetlenia (od ogniska zapalanego za pomocą krzesiwa, do oświetlenia, które obecnie jest w naszych domach), do etapów rozwoju człowieka. Nauczycielka, dzięki zebranym wiadomościom, uzupełnia wiedzę uczniów.
Następnie, uczniowie siadają do ławek i uzupełniają karty pracy. Zadaniem dzieci, jest odszukanie w wyklejance brakujących obrazków i przyklejenie ich nad odpowiednimi wyrazami. Karta pracy nr 13, 14, str. 13.
Dzieci wykonują kartę pracy nr 13, (zagadka). Następnie, siadają na dywanie i razem z nauczycielką rozmawiają o zjawisku przepływu prądu.
Pytania do uczniów:
• Co to jest prąd?
• Skąd bierze się w naszych domach?
• Gdzie wytwarzany jest prąd?
• Jaką drogę pokonuje prąd, aby dostał się do naszych domów?
• W jaki sposób wytwarzany jest prąd w elektrowni?
• Jakie mamy rodzaje elektrowni?
Def. prądu: Jest to jedna z postaci energii. (Przepływ ładunków elektrycznych, nazywa się prądem). Prąd mierzy się w jednostkach zwanych amperami (A).
Nauczycielka bardzo dokładnie, za pomocą ilustracji, przedstawia dzieciom drogę, jaka pokonuje prąd, aby dostał się do naszych domów.
Droga przepływu prądu:
W elektrowni wytwarzana jest energia o wysokim napięciu. Energię tę przesyła się za pośrednictwem linii wysokiego napięcia (najczęściej napowietrznych), do stacji transformatorowych. Tam przetwarza się ją z wysokiego napięcia na niskie i rozdziela (w rozdzielniach), do różnych odbiorców, rozprowadzając ją liniami niskiego napięcia. Jednym z takich odbiorców jest Twoja domowa instalacja elektryczna.
Energia elektryczna jest do niej doprowadzana linią kablową, zakopana w ziemi, lub napowietrzną za pomocą przewodów zawieszonych nad ziemią. Zespół linii i stacji nazywa się siecią elektroenergetyczną.
W domach każda instalacja posiada bezpieczniki oraz licznik energii elektrycznej.
Dzieci siadają do ławek i wypełniają karty pracy nr 13, zad. 2 i 3. Zdaniem jest przyporządkowanie obrazków we właściwych miejscach; ilustracja przedstawia drogę przepływu prądu, oraz ułożenie i przyklejenie zdań; z rozsypanki wyrazowej i przyklejenie ich pod właściwym obrazkiem.
Dzieci otwierają karty pracy nr 13,14, gdzie przedstawiona jest latarka i obwód szeregowy.
Dzieci siadają na dywan, a nauczycielka pokazuje zasadę działania układu elektrycznego, połączonego szeregowo. Rozkłada również na części latarkę i dokładnie pokazuje wszystkie jej części. Nauczycielka wspomina również o napięciu prądu w naszych mieszkaniach, równemu 220V/230V.
Na zakończenie zajęć z edukacji środowiskowej, nauczycielka przypomina dzieciom o bezpieczeństwie stosowania urządzeń elektrycznych.

Edukacja matematyczna:

Rozwiązywanie zadań z przekroczeniem progu dziesiątkowego (dopełnianie do pełnej dziesiątki).
Dzieci siadają na dywanie i razem z nauczycielką rozwiązują zadania.
Zad.
Wystawcie przed siebie wasze dłonie. Ile palców mają wasze dłonie? Zasłońcie dwa palce. Ile teraz jest palców? Dopełnijcie teraz do pełnej dziesiątki. Ile teraz mamy palców?
Zad.
Każdy niech zdejmie swoje buciki. Ile mamy razem palców w naszych stopach? Wystawcie teraz swoje dłonie przed siebie. Schowajcie 1 palec u dłoni. Teraz dodajcie 3, pamiętajmy o palcach u stóp. Ile musimy dopełnić do pełnej dziesiątki. Ile jeszcze musimy dodać, pamiętając o tym, że dopełniliśmy już do pełnej dziesiątki 1 palec? Jaki jest wynik tego działania?
Zad.
Kasia dostała od swojej mamy 9 baterii. Przyszedł tata i dał Kasi jeszcze 3 baterie. Ile baterii ma Kasia? Dzieci posługują się środkiem dydaktycznym, (baterie).
9+3=9+1+2=10+2=12
• Dzieci pokazują zadanie na środkach dydaktycznych
• Rysują na tablicy
• Zapisują za pomocą symboli matematycznych

Dzieci siadają do ławek i wypełniają karty pracy nr 14, zad.1, 2, 3, 4, 5, 6.
Należy pamiętać aby każde działanie było:
• pokazane na środkach dydaktycznych (koraliki matematyczne)
• narysowane
• zapisane za pomocą symboli matematycznych

c)część końcowa:
Dzieci stoją w kręgu i chwytają się za ręce. Nauczycielka, ściskając dłoń dziecka, które stoi obok, przesyła całą pozytywna energię zdobytą na zajęciach, wszystkim uczniom. „Energia” musi dotrzeć do wszystkich dzieci i z powrotem wrócić do nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.