X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 1934
Dział: Przedszkole

Arkusz obserwacji dziecka 3,4-letniego

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………
Wiek:…….. lat(a). Grupa………….

1.Samoobsługa
- Samodzielnie spożywa posiłki tak/nie/czasami
- Samodzielnie korzysta z toalety tak/nie/czasami
- Samodzielnie ubiera się i rozbiera tak/nie/czasami
- Porządkuje swoje miejsce pracy i zabawy tak/nie/czasami

2. Sfera emocjonalno – społeczna
- Przestrzega ustalonych reguł tak/nie/czasami
- Zgodnie współdziała z rówieśnikami w zabawie tak/nie/czasami
- Reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela tak/nie/czasami
- Określa swoje potrzeby tak/nie/czasami
- Przewodzi grupie rówieśników, zachęca innych do działania tak/nie/czasami
- Potrafi dłużej skupić uwagę tak/nie/czasami
- Podejmując działania potrzebuje wsparcia ze strony dorosłych tak/nie/czasami

3. Sfera ruchowa i manualna
- Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych tak/nie/czasami
- Wchodzi po schodach bez pomocy tak/nie/czasami
- Rozumie pojęcia ustawień w kole, parami, w rzędzie tak/nie/czasami
- Umiejętnie chwyta i odrzuca piłkę tak/nie/czasami
- Utrzymuje równowagę przechodząc po ławeczce tak/nie/czasami
- Prawidłowo trzyma kredki i pędzel tak/nie/czasami
- Wypełnia kontury przedmiotów tak/nie/czasami
- Podejmuje próby wydzierania z papieru prostych kształtów tak/nie/czasami
- Chętnie lepi z plasteliny tak/nie/czasami

4. Mowai myślenie
- Mowa poprawna i zrozumiała tak/nie/czasami
- Posługuje się bogatym słownictwem tak/nie/czasami
- Chętnie słucha bajek tak/nie/czasami
- Potrafi wypowiadać się na określony temat tak/nie/czasami
- Wygłasza krótkie wiersze i piosenki tak/nie/czasami
- Rozumie pytania i polecenia nauczyciela tak/nie/czasami
- Łatwo zapamiętuje treść słuchanego tekstu tak/nie/czasami
- Łączy obrazki w pary tak/nie/czasami
- Wypowiada się na temat treści obrazka tak/nie/czasami
- Składa obrazki z 4 lub więcej części tak/nie/czasami
- Umie odtworzyć podany rytm tak/nie/czasami
- Rozpoznaje odgłosy z przyrody i otoczenia tak/nie/czasami

5. Matematyka
- Potrafi określić położenie przedmiotów tak/nie/czasami
- Rozumie określenia: przód – tył, góra – dół,
daleko blisko, gruby – cienki tak/nie/czasami
- Rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory tak/nie/czasami
- Rozróżnia i nazywa podstawowe figury geometryczne tak/nie/czasami
- Klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium tak/nie/czasami
- Określa liczebność zbiorów ( dużo, mało, tyle samo) tak/nie/czasami
- Posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 1 – 4 tak/nie/czasami

Data obserwacji:…………………………………………………………………
Uwagi:……………………………………………………………………

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.