X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19288
Dział: Gimnazjum

Prawa człowieka w mediach. Scenariusz lekcji wychowawczej

I Cel ogólny: Ukierunkowanie uczniów na to, by sami głosili prawa człowieka.

II Cele operacyjne:
uczeń:
- rozumie pojęcie praw człowieka;
- wymienia podstawowe prawa człowieka;
- wie w jakich krajach nie przestrzega się praw człowieka;
- potrafi przekazać innym czytelną informację o tym jakie prawa człowieka są łamane.

III Środki dydaktyczne:
- arkusze szarego papieru,
- markery,
- kolorowe kartki formatu A4,
- klej,
- kopie, wydruki zdjęć i rysunków z internetu,
- nożyczki.

IV Metody i formy:
- praca w kilkuosobowych grupach,
- dyskusje,
- „burza mózgów”.

V Literatura:
„Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA,
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2005


VI Przebieg lekcji
1) Część wprowadzająca:
a) sprawdzenie obecności;
b) krótkie omówienie z uczniami celu operacyjnego lekcji.

2) Realizacja tematu lekcji
a) Nauczyciel dokonuje, podziału klasy na grupy, przydziela zadania uczniom.
b) Uczniowie w swoich grupach wcielają się w zespół redakcyjny typowej gazety codziennej.
c) Każda grupa wymyśla nazwę swojej gazety.
d) Przez 5 do 10 minut uczniowie (po dwóch przedstawicieli każdej redakcji) oglądają zdjęcia
i wydruki dotyczące bieżącej sytuacji na świecie w kontekście przestrzegania praw człowieka.
e) Redakcje mają teraz czas na przedyskutowanie tego co zaobserwowali przedstawiciele ich redakcji.
f) Nauczyciel wyznacza nowe zadanie dla uczniów. Każda grupa musi opracować makietę pierwszej strony swojej gazety. Uczniowie mogą wykorzystać arkusze szarego papieru kolorowe kartki A4, klej, nożyczki i przede wszystkim wydruki z internetu. Opracowywana strona musi być związana z przestrzeganiem praw człowieka.
g) Uczniowie pracują w grupach.
h) Po skończonej pracy, przedstawiciele redakcji pokazują i komentują wypracowany materiał. Odpowiadają na pytania zadawane przez inne grupy lub nauczyciela.
i) Po prezentacji wszystkich stron z gazet. Arkusze szarego papieru są przyczepiane do korkowej tablicy i tworzą wspólną szkolną gazetkę.
j) Uczniowie mają czas na refleksję i oglądanie gazetki szkolnej.
k) Nauczyciel podsumowuje lekcję. Zadaje uczniom pytania jak media prezentują prawa człowieka. Jakie kraje nie przestrzegają tych praw? Czy w Polsce są przestrzegane prawa człowieka?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.