X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19287
Dział: Gimnazjum

Narkotyki - fakty i zagrożenia. Scenariusz lekcji wychowawczej

I Cel ogólny:
Zapoznanie uczniów ze skalą zagrożenia i skutkami zażywania narkotyków.

II Cele operacyjne:
Po lekcji uczeń:
- objaśnia czym są narkotyki;
- potrafi określić zagrożenia towarzyszące zażywaniu narkotyków;
- podaje skutki uzależnienia od narkotyków.

III Warunki i pomoce:
- kartki białego papieru (format A3),
- przybory do pisania,
- praca w grupach cztero-, pięcioosobowych.

IV Literatura:
• Maria Moneta Malewska, „Narkotyki w domu i w szkole”, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa 1995.
• Biuro Koordynacji Służby prewencyjnej Komendy Głównej Policji, „W trosce o dzieci i młodzież”, Warszawa 2000.

V Przebieg lekcji
1) Część wprowadzająca:
a) sprawdzenie obecności;
b) omówienie bieżących spraw wychowawczych.
2) Realizacja tematu lekcji
a) Nauczyciel dokonuje, w sposób losowy, podziału klasy na grupy cztero- lub pięcioosobowe. Każda grupa dostaje białe kartki papieru, do zapisywania własnych wniosków i odpowiedzi na pytania.
b) Uczniowie odpowiadają na białych arkuszach papieru na następujące pytania:
- Czym są narkotyki?
- Jakie zagrożenia niesie ze sobą zażywanie narkotyków?
- Jakie są skutki zażywania narkotyków?
W miarę potrzeb, każda odpowiedź może być opatrzona odpowiednim rysunkiem.
c) Następuje prezentacja odpowiedzi wypracowanych przez poszczególne grupy. Każda z grup udziela najpierw odpowiedzi na pierwsze pytanie. Nauczyciel podsumowuje i podaje czym są narkotyki.
Podobnie, po udzieleniu odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie, przez wszystkie grupy, nauczyciel podsumowuje i uściśla przedstawione informacje.
d) Teraz każda z grup przyczepia wypracowany przez siebie materiał na tablicę ścienną, tworząc klasową gazetkę.
e) Nauczyciel prosi uczniów o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich innych uczniów, którzy umarli z powodu przedawkowania narkotyków. W tym czasie prowadzący zajęcia upuszcza białą kartkę papieru...
f) Wszyscy są proszeni o ponowne zajęcie miejsc i komentarz do zaistniałej sytuacji.
VI Ewaluacja
Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
- Czym są narkotyki?
- Jakiego rodzaju zagrożenie stwarzają narkotyki?
- Jakie są skutki uzależnienia od narkotyków?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.