X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19258
Przesłano:
Dział: Logopedia

Scenariusz zajęć korygujących wady mowy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KORYGUJĄCYCH WADY MOWY

Edyta – ZE-T IV - V, rozpoznanie logopedyczne - niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy – oligofazja, dyslalia wieloraka, etap ćwiczeń - wywoływanie głoski /t/ w sylabach.
Jakub – ZE-T IV - V, rozpoznanie logopedyczne-seplenienie międzyzębowe, oligofazja, etap ćwiczeń - stabilizacja głoski /š/ w zdaniach.
Cel ogólny:
Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
Cele szczegółowe przewidziane do realizacji dla Edyty:
Cele szczegółowe:
- uczennica:
- na wymaganym poziomie potrafi wykonywać ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny;
- potrafi kontrolować fazę wydechową podczas ćwiczeń oddechowych;
- różnicuje słuchowo głoski /t/ i /k/ w izolacji i sylabach z podpowiedzią i bez podpowiedzi dotykowej;
- artykułuje naprzemiennie głoski /k/ i /t/ z uczulaniem miejsca artykulacyjnego i bez podpowiedzi dotykowej;
- potrafi ułożyć historyjkę obrazkową - kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego na podstawie treści obrazka;
- wykonuje płynne ruchy naprzemienne,
- na wymaganym poziomie kreśli jednocześnie dwoma rękoma kontury rysunku w odbiciu lustrzanym.
Cele przewidziane do realizacji dla Jakuba:
Cele szczegółowe:
- uczeń:
- na wymaganym poziomie wykonuje ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny;
- potrafi kontrolować fazę wydechową podczas ćwiczeń oddechowych;
- podczas artykulacji głoski /š/ w 3 pozycjach w wyrazach, wyrażeniach dwuwyrazowych i zdaniach kontroluje pracę języka;
- wykonuje płynne ruchy naprzemienne;
- na wymaganym poziomie kreśli jednocześnie dwoma rękoma kontury rysunku w odbiciu lustrzanym.
Forma pracy:
- w parze - zindywidualizowana.
Metody pracy:
- szczegółowe logopedyczne - oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, uczulania miejsc artykulacyjnych, mechaniczne;
- podające: pogadanka, opowiadanie;
- Kinezjologii Edukacyjnej P.Dennisona;
- programowa z użyciem komputera.
Pomoce dydaktyczne:
- figurki zwierząt,
- lustro,
- świeczka,
- materiał obrazkowo – wyrazowy,
- kredki,
- kartka,
- 3 – elementowe historyjki obrazkowe,
- program multimedialny „Porusz umysł”,
- program multimedialny „Mówiące obrazki”.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część wstępna:
1. Ćwiczenia oddechowe – wzmacnianie i wydłużanie fazy wydechowej;
2. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny – bajka, bohater wg pomysłu uczniów;
3. Ćwiczenia fonacyjne – zabawy figurkami zwierząt (wydawanie odgłosów);
4. Ruchy naprzemienne - ćwiczenia na przekraczanie linii środka ciała;
5. Ćwiczenia jednoczesnego kreślenia dwoma rękoma konturów rysunku w odbiciu lustrzanym.

Część właściwa:
1. Ćwiczenia słuchowe - różnicowanie głosek /t/ i /k/ w izolacji i sylabach z podpowiedzią i bez podpowiedzi dotykowej;
2. Ćwiczenia artykulacyjne – artykulacja głosek /k/ i /t/ z uczulaniem miejsca artykulacyjnego i bez podpowiedzi dotykowej;
3. Ćwiczenia artykulacyjne – artykulacja głoski /š/ w 3 pozycjach w wyrazach, wyrażeniach dwuwyrazowych i zdaniach – praca na materiale wyrazowo – obrazkowym;
Uwaga: w związku z indywidualizacją pracy, podczas ćwiczeń właściwych jednego dziecka drugi uczeń wykonuje ćwiczenia z Kinezjologii Edukacyjnej, ćwiczenia z wykorzystaniem programu multimedialnego lub układa 3- elementowe historyjki obrazkowe.

Część końcowa:
1. Podsumowanie zajęć.
2. Podziękowanie uczeniom za pracę na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.