X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19255
Dział: Gimnazjum

Czy potrafisz twórczo myśleć? Scenariusz zajęć

Godzina wychowawcza
Temat zajęć : Czy potrafisz twórczo myśleć? Kl. I gim
Środki dydaktyczne:
karty pracy, flipcharty,
laptop, rzutnik
Filmik - „Sekret kreatywności Thomasa Edisona i Einsteina”
Rekwizyty potrzebne do ćwiczenia: gazeta, szklanka, zszywacz, itp.
tablica, kreda
arkusz ankiety

Metoda zajęć praktycznych:
podająca, poszukująca, operatywna,
Metody nauczania: pokaz, pogadanka, praca w grupach,

Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach,
praca w grupach, pogadanka, rozmowa sterowana,
burza mózgu, ankieta
Cel ogólny lekcji:

Uświadomienie uczniom ważnej roli twórczego myślenia oraz sposoby rozwijania kreatywności.

CELE OPERACYJNE LEKCJI

Kategoria A:
Wie, co to jest twórcze myślenie, kreatywność.
Zna różnicę między nauką a tworzeniem.
Wymienia sławne osoby, które sukces zawdzięczają wyobraźni.
Współpracuje w grupie oraz grupowo.

Kategoria B:
Płynnie kojarzy słowa, wyrażenia.
Rozwija różnorodne sposoby myślenia.
Posiada umiejętność wychwytywania związków pomiędzy pozornie różnymi przedmiotami lub pojęciami.
Kształtuje twórcze myślenie i oryginalność , przełamując schematy w myśleniu.
Kategoria C:
Pobudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.
Odpowiada na pytania dotyczące twórczego myślenia.
Wypracowanie własnego sposobu rozwijania wyobraźni.

CELE WYCHOWAWCZE
Rozwijanie aktywności uczniów.
Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy z innymi.
Zwrócenie uwagi na dyscyplinę i organizację podczas lekcji.
Wypracowanie zdolności skupienia uwagi i koncentracji.

I. Część przygotowawcza (5 minut)
przywitanie klasy
sprawdzenie obecności
udział podczas sprawdzania obecności
prezentacja tematu lekcji
przedstawienie celu głównego lekcji

II. Część podstawowa

nauczyciel wyświetla filmik pt „Sekret kreatywności Thomasa Edisona i Einsteina” http://www.youtube.com/watch?v=PnHDEwfHZM0
nauczyciel podczas filmiku umieszcza słowa „klucze” na tablicy

pogadanka na temat obejrzanego filmiku, twórczego myślenia, kreatywności,

nauczyciel wyjaśnia zadanie nr 1. ( Każdy uczeń podaje swoje imię, do imienia wymyśla cechy pasujące do danej osoby, np.: Ela – elokwentna, elegancka )

nauczyciel wyjaśnia zadanie nr 2, rozdaje rekwizyty, wyjaśnia zasady. ( Nauczyciel wyciąga z pudełka rekwizyty, uczniowie przekazują sobie dany przedmiot wymyślając inne zastosowanie od typowego. Na przykład: kubek plastikowy: do rysowania kół, do sadzenia kwiatków, )

nauczyciel rozdaje uczniom po jednej karcie z flipchartu i wyjaśnia polecenie „ Co by było gdyby...?
- ludzie mieli zdolność przenikania przez ściany,to ....
- drzewa rosły do góry nogami
- nie było komputerów, to ...
- żarówki świeciły na czarno

nauczyciel wybiera uczniów do zaprezentowania swoich prac

nauczyciel wyjaśnia zadanie polegające na rozwinięciu skrótów w twórczy sposób, np.: PKP, SKS, PKO, SLD, BMW

nauczyciel wyjaśnia zasady gry w „kurczaka” ( Uczniowie tworzą krąg, każdy wyobraża sobie, że trzyma jakiś przedmiot, który mieści się w dłoniach, jedna osoba ma tzw kurczaka. Uczestnicy wymieniają przedmioty między sobą przez minutę, po minucie wymieniają co zostało im w rękach ).
nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy, uczniowie dopisują skojarzenia, tworząc ciąg wyrazowy: nauczyciel, słońce, zegar itp.

nauczyciel prezentuję zadanie na tablicy z monetami, w którym wystarczy przenieść trzy monety aby ułożyć trójkąt do góry nogami.
nauczyciel rozdaje uczniom ankiety ewaluacyjne
nauczyciel podsumowuje lekcję

Literatura
Hamer H.(1993) Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów liceum i techników. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Chomczyńska – Miliszkiewicz M., Pankowska D. (1995) Polubić szkołę. Warszawa: WSiP Borzęcki A., Kraszewski K., Rakowiecka B., Szmidt K., (1997) Porządek i przygoda część 1. Warszawa: WSiP
Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.