X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19242
Dział: Gimnazjum

Dress code czyli jak szata czasem zdobi człowieka - scenariusz lekcji

autorzy: mgr inż. Marzena Matwij, mgr Sylwia Branas
klasa: I – III gimnazjum
przedmiot: godzina wychowawcza
temat: Strój stosowny do okazji

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- Poznaje zasady dobierania stroju i reszty elementów ubioru stosownie do okazji
- Umie dobrać odpowiedni dla nastolatka strój do miejsca i czasu
- Uzmysławia sobie przekaz, jaki niesie otoczeniu ubiór
- Wykształca u siebie umiejętności ważne w kontaktach z ludźmi

METODY NAUCZANIA: Dyskusja dydaktyczna, pogadanka, edukacja w grupie rówieśniczej, projekt.

FORMY PRACY: praca w małych grupach, praca zbiorowa – korzystna będzie tu zmiana układu klasy i połączenie ławek w celu stworzenia „okrągłego stołu”

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Zdjęcia ubrań na różne okazje (najlepiej wykorzystać dostępny katalog mody wysyłkowej, ale wystarczy także kilka magazynów zawierających aktualne trendy), arkusz papieru najlepiej o formacie A3 dla każdej grupy, klej, kartki papieru do notowania.

CZAS ZAJĘĆ : 45 min


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Czynności wstępne i sprawy bieżące (np. usprawiedliwienia, uwagi, informacje) – 5 min.

2. Wprowadzenie w temat zajęć poprzez wygłoszenie krótkiej pogadanki na temat znaczenia stroju, np. nawiązanie do dowolnej sytuacji szkolnej, która wymagała stroju innego niż codzienny - 3 min.

3. Ćwiczenie pierwsze: Przygotowanie w grupach trzy-, czteroosobowych reguł dotyczących stroju obowiązującego przedstawicieli różnych grup zawodowych. Lista analizowanych zawodów może zostać zaproponowana przez nauczyciela lub przez uczniów. Warto tu wykorzystać takie zawody jak: nauczyciel wuefu, lekarz, policjant, osoba pracująca w urzędzie lub w banku, model - z uwzględnieniem także kobiet wykonujących dany zawód. Nauczyciel może tu w formach pogadanki dodać kilka interesujących informacji, np. kobiety pracujące w mundurach mają dokładnie określone przez regulamin kolory szminek, kobiety pracujące w Londyńskim City zobowiązane są do przestrzegania surowych reguł stroju łącznie z kolorami ubrań, w których mogą pojawić się w pracy. Następnym etapem zajęć jest zaprezentowanie przez grupy opisu typowego stroju w tych zawodach (każda grupa omawia inny zawód), wymiana wiedzy w formie burzy mózgów - 10 min.

4. Ćwiczenie drugie: dobieranie stroju do okazji. Uczniowie wspólnie z nauczycielem sporządzają listę sytuacji, w których mogą się znaleźć teraz lub w przyszłości - typowy dzień w szkole lub w pracy niewymagający specjalnego stroju, dyskoteka, randka, zakupy, rozmowa o pracę, obiad u przyszłej teściowej, wyjście do teatru lub opery – liczba i jakość tych sytuacji jest ograniczona jedynie pomysłowością i kreatywnością uczniów. Następnie grupy przygotowują propozycje stroju na każdą z tych okazji, wykorzystując wycinki gazet lub katalogów, które naklejają na karton i podpisują. Każda grupa omawia swoje propozycje, wyjaśniając, czym się kierowała w wyborze. Nauczyciel dostarcza stosownego feedbacku, doprecyzowując reguły stroju i zwracając uwagę na detale, np. głębokość dekoltu czy długość. Niezwykle ważne jest, aby dostarczyć również pozytywnej informacji zwrotnej, chwaląc dobrane stosownie elementy stroju - 15 min.

5. Praca zbiorowa – burza mózgów, zaproszenie uczniów do dyskusji, jakie wspólne ograniczenia dotyczące stroju obowiązują uczniów i nauczycieli. Celem tego ćwiczenia jest uzmysłowienie uczniom, że szkoła jako miejsce pracy narzuca pewne ograniczenia dotyczące stroju, ale w sposób łagodzący w nich poczucie buntu wobec narzuconych reguł. Przygotowanie w grupach opisów stroju codziennego ucznia na dyskotekę, na apel i na sytuacje wymagające szczególnie uroczystego stroju, np. wizyta ważnej osoby. Wspólne omówienie typowego stroju ucznia w różnych sytuacjach szkolnych. Przypomnienie zapisów dotyczących stroju zawartych w statucie szkolnym (ubiór, fryzury, makijaż itp.) - 10 min.


PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.
Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach, zakończenie - 2 min

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.