X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19129
Przesłano:
Dział: Internat

Analiza wyników ankiety na temat spędzania czasu wolnego w internacie

Analiza wyników ankiety na temat spędzania czasu wolnego w Internacie ZSS nr 50 w Warszawie


ANKIETA
Dotycząca działalności kulturalnej w internacie
Wychowanko! Wychowanku!
Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety. Dzięki temu, będę mogła zaproponować Wam sposoby spędzania wolnego czasu w internacie. Zapoznam Was z ofertą Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej. Ankieta jest anonimowa.
Opracowała: Magdalena Włodarczyk
Data badania ................ Płeć K M

1. Jak najczęściej spędzasz czas wolny?

1) oglądam telewizję
2) czytam książki
3) słucham muzyki
4) spotykam się ze znajomymi
5) przeglądam Internet
6) śpię
7) uczę się dla przyjemności, np. języków
8) realizuję hobby (wpisz jakie) ........................................
9) w jaki inny sposób ........................................

2. W jakiej formie spędzania wolnego czasu w internacie wziąłbyś/wzięłabyś udział?
(np. gra w szachy, zajęcia plastyczne, dyskoteka, projekcje filmu na dużym ekranie, inne, jakie)

........................................
........................................

3. W jakich zajęciach organizowanych przez BCEK chciałbyś/ chciałabyś uczestniczyć?

1) kurs języków obcych
2) sztuki walki
3) nauka gry na instrumencie
4) zajęcia teatralne
5) kurs związany z zawodem
6) aerobik
7) zajęcia plastyczne
8) inne, jakie?........................................

4. Kogo ze znanych osób (np: aktorów, artystów) chciałbyś/chciałabyś aby BCEK zaprosił?
........................................

5. Jaki rodzaj imprezy chciałbyś/chciałabyś aby BCEK zorganizował?

........................................


DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETYAnkieta na temat spędzania czasu wolnego przeprowadzona została w Internacie Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. J Kusocińskiego w Warszawie w miesiącu wrześniu 2010 roku. W ankiecie wzięło udział 50 losowo wybranych wychowanków.
Podstawowym celem badań było prześledzenie i ustalenie, jak młodzież lubi spędzać czas wolny, w jakim stopniu zaspakajane są potrzeby mieszkańców internatu w tym zakresie oraz zapoznanie wychowanków z ofertą Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej. Aby uzyskać odpowiedzi na powyższe problemy przeprowadziłam badanie ankietowe. Starałam się uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak najczęściej spędzasz czas wolny?
Podsumowanie:
Młodzież najchętniej w czasie wolnym słucha muzyki - 60%, przegląda Internet – 56%, spotyka się ze znajomymi - 50%, śpi - 40 %, ogląda telewizję - 34% , czyta książki – 28%, realizuję hobby – 22%, w inny sposób – 20%, uczę się dla przyjemności – 6% badanych.
2. W jakiej formie spędzania wolnego czasu w internacie wziąłbyś/wzięłabyś udział?
Podsumowanie:
Odnośnie propozycji młodzieży spędzania czasu wolnego w internacie 54 % młodzieży chce uczestniczyć w projekcjach filmów na dużym ekranie, 50 % - czas wolny chce spędzić na dyskotekach, 8 % młodzieży – w inny sposób, 6 % badanych spędziłoby wolny czas na zajęciach plastycznych, a po 2% - na zajęciach teatralnych i prowadzeniu gazetki internackiej.
3. W jakich zajęciach organizowanych przez BCEK chciałbyś/ chciałabyś uczestniczyć?
Podsumowanie:
Gdyby istniała możliwość najwięcej młodzieży tj. po 44% najchętniej uczęszczałaby na kurs języków obcych i sztuki walki, 24% młodzieży – czas wolny przeznaczyłaby na aerobik, 16% uczyłoby się grać na instrumencie, natomiast po 8 % ankietowanych najchętniej spędzałoby swój czas wolny na kursie związanym z zawodem, zajęciach teatralnych i plastycznych.
4. Kogo ze znanych osób (np: aktorów, artystów) chciałbyś/chciałabyś aby BCEK zaprosił?
Podsumowanie:
Młodzież najchętniej spotkałaby się ze znanym sportowcem – 16%, Dodą – 8%,po 6% - z C. Pazurą i M. Zakościelnym, 4% - z kabaretem Łowcy .B, oraz po 2%z A. Grabowskim, Sz.Majewskim, A. Borucem, P. Adamczykiem, K. Wojewódzkim,M. Żmudą – Trzebiatowską, Nergalem i D. Olbrychskim.
5.Jaki rodzaj imprezy chciałbyś/chciałabyś aby BCEK zorganizował?
Podsumowanie:
Na pytanie o rodzaj imprezy organizowanej przez BCEK w jakiej chcieliby uczestniczyć, ankietowani odpowiedzieli: 34% - dyskoteka, 24% - koncert, 20% - kabaret, 14% - rozgrywki piłki nożnej, 4% - bal przebierańców i impreza charytatywna, oraz po 2% - wybory miss, przedstawienie teatralne i zajęcia plastyczne.
Ankieta /załącznik/ służy rozpoznaniu preferencji młodzieży w zakresie wykorzystania czasu wolnego w placówce oraz dalszemu planowaniu pracy wychowawczej w tym obszarze.

Wnioski
Badana młodzież proszona o podanie informacji, które w związku z poruszanym tematem są ważne, zwraca uwagę na potrzebę organizowania większej ilości zajęć rozwijających zainteresowania – chce uczyć się języków, sztuk walki i nauki gry na instrumencie, uczestniczyć w zajęciach aerobiku, plastycznych i teatralnych. Ma potrzebę spotkania się ze znanymi ludźmi: aktorami, sportowcami, politykami itp. oraz udział w imprezach takich jak dyskoteki i koncerty. Ankietowana młodzież sugeruję poszerzenie oferty i podsunięcie propozycji spędzania wolnego czasu w internacie.

1.Młodzież dostrzega inne atrakcyjniejsze formy spędzania czasu wolnego niż spotkania z przyjaciółmi poza internatem.
2.Zwiększenie ilości stanowisk komputerowych, wyposażenie internatu w sprzęt do projekcji filmów, zakupienie nowych książek do biblioteki pozwoliło na uatrakcyjnienie oferty spędzania czasu wolnego.
3.Młodzież wskazuje na potrzebę dalszego doposażenia placówki (kącik gospodarczy, pralnia, sala gier, sala rekreacyjna, siłownia)
4.Należy pracować nad dalszym poszerzaniem oferty spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie innych ciekawych zajęć rekreacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.