X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18762
Przesłano:
Dział: Internat

Konkurs Pięknego Czytania - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć
Temat zajęć: Konkurs Pięknego Czytania
Prowadzący: Marek Sawoń, Hanna Kupska
Przedmiot zajęć: spotkanie otwarte z rodzicami i nauczycielami –zajęcia czytelnicze i integracyjne (edukacja czytelnicza)
Uczestnicy: wychowankowie Internatu (grupa C), uczniowie kółka teatralnego
Czas trwania: 1,5 godz.
Termin: 21.III.2013

Cele główne:
1. Aktywizacja rodziców – pozyskanie rodziców jako współtwórców procesu edukacyjnego, koalicjantów szkoły w kształtowaniu nawyków, postaw i zainteresowań czytelniczych podopiecznych internatu (szkoły podstawowej) poprzez uświadomienie ważnej roli rodziców i ich zachowań w procesie nauczania i wychowania
2. Prezentacja efektów twórczego wysiłku intelektualnego dziecka poprzez ukazanie umiejętności czytelniczych, recytatorskich, plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz jego mocnych stron osobowości (wykonanie dekoracji, czytanie fragmentów prozy i poezji, odgrywanie scenek pantomimy, prowadzenie zeszytu ulubionych książek, sprawdzenie wiedzy czytelniczej, udział w występie muzycznym, pokonanie tremy)
3. Kształtowanie i usprawnianie umiejętności czytania ze zrozumieniem
4. Rozwijanie nawyków czytelniczych i zachęty do przyjemnego czytania literatury dziecięcej poprzez zabawę (uatrakcyjnienie procesu uczenia się)
5. Kształtowanie właściwych relacji wychowanka z rodzicami i nauczycielami

Wychowanek po zajęciach:
• Przedstawia przygotowany repertuar, wyraża swoje emocje i pokonuje tremę
• Wykazuje własne możliwości i zainteresowania poprzez prezentację własnych osiągnięć w praktycznych umiejętnościach czytelniczych i twórczych
• Wymienia znanych pisarzy i poetów, poznane utwory literackie, ich bohaterów
• Wykazuje się wiedzą wyniesioną z czytanej literatury dziecięcej
• Odczuwa zadowolenie z bycia czytelnikiem - ”Przyjacielem Książek”
• Przestrzega kulturalnych zasad współpracy podczas prezentacji własnych umiejętności i zajęć edukacyjno-wychowawczych


Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody pracy:
 Podająca: odczyt, pogadanka, wyjaśnienie, praca z tekstem
 Aktywizująca: metoda plakatu (inspiracje czytelnicze projektu), konkurs pięknego czytania, występ muzyczny „Witajcie w naszej bajce”, gry i zabawy dydaktyczne: zagadki inscenizowane w formie pantomimy, zgadywanki literackie, prezentacja „zeszytu ulubionych książek”, prezentacja pierwszych autorskich książek podopiecznych („Moja rodzina”, „Moje ulubione zwierzęta”), metody wzmocnień pozytywnych (nagrody dla wszystkich uczestników), metody ewaluacyjne: barometr nastroju, ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli, portfolio w kronice Ośrodka,
 Oglądowa: obserwacja, prezentacja, galeria posterów autorów wierszy i książek, portfolio w kronice Ośrodka

Środki dydaktyczne:
 zaproszenia
 sprzęt muzyczny, płyta CD z podkładem muzycznym
 malowane postery poetów i pisarzy
 stroje i rekwizyty do pantomimy wierszy
 teksty z prozą lub wierszem
 zgadywanki literackie
 zeszyt ulubionych książek
 autorskie książki „Moja rodzina”, „Moje ulubione zwierzęta”
 dyplomy pochwalne
 cukierki, lizaki
 nagrody dla uczestników konkursu: książki, puzzle dydaktyczne
 prezenty dla rodziców i zaproszonych gości – karneciki z sentencjami o szczęściu i radości
 kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla rodziców i nauczycieli
 kwestionariusz ewaluacyjny –„barometr nastroju” dla wychowanków,

Aranżacja pomieszczenia:
 dekoracja do Konkursu Pięknego Czytania: malowane postery poetów i pisarzy (inspiracje czytelnicze) z obrazkami ukazującymi charakterystyczne cechy związane z czytaną literaturą (postacie z bajek i wierszy, symbole ekologiczne), wiosenne kolorowe kwiaty z papierowych wstążek (odpady kwiaciarskie), wiosenne kolorowe kwiaty z papieru na zasłonkach, umieszczony napis: Konkurs Pięknego Czytania
 rekwizyty użyte do konkursu, występu muzycznego i inscenizacji pantomimy wierszy: teksty wierszy, książki, stroje, fartuch, okulary, zwinięte kolorowe bibułki,
 krzesełko, stolik, zapalona lampka, obrus w kwiaty
 specjalny stół dla komisji sędziowskiej
 pogrupowane krzesła w sali,
 parawan ozdobiony kolorowymi kwiatami
 zasłony i materiały w kolorach wiosny


Przebieg zajęć:
1. Powitanie zaproszonych gości
2. Wygłoszenie odczytu nt głównych celów zorganizowania konkursu, podanie instrukcji przebiegu spotkania
3. Wprowadzenie do Konkursu Pięknego Czytania
4. Prezentacja umiejętności czytania - dzieci wychodzą na widownię, odczytują i recytują teksy literackie (prozy i poezji) samodzielnie wybrane oraz własne książki:
* Daniel – odczytanie tekstu pt. „Ekologiczny dekalog współczesnego człowieka” na podstawie pism św. Franciszka z Asyżu – patrona ekologii i ekologów
* Julia – recytowanie wiersza „Obchodź się łagodnie ze zwierzętami”, prezentacja własnej książki „Moje ulubione zwierzęta”
* Igor – odczytanie wiersza Juliana Tuwima „Pstryk”
* Sylwia –recytowanie wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”, prezentacja własnej książki „Moja rodzina”
* Kuba – odczytanie fragmentu tekstu z książki „Reksio”
* Patryk – odczytanie wiersza Juliana Tuwima „Bambo”
* Przemek – odczytanie wiersza Juliana Tuwima „Okulary”
* Maria – odczytanie fragmentu tekstu z książki „Karolcia”
* Patrycja – odczytanie wiersza Jana Brzechwy „Leń”
* Patryk – odczytanie fragmentu tekstu z książki „Reksio”
* Patryk – odczytanie wiersza Jana Brzechwy „Tańcowała igła z nitką”
* Eryk – odczytanie wiersza Janusza Korczaka „Prawa dziecka”
* Aneta – odczytanie wiersza Marii Konopnickiej „Tęczowy duszek”

5. Prezentacja umiejętności muzycznych podopiecznych w występie „Witajcie w naszej bajce” (śpiewanie piosenek „Witajcie w naszej bajce”, „Kaczka Dziwaczka”, Fantazja”) oraz prezentacja umiejętności teatralnych w odgrywanych scenkach wierszy w formie pantomimy do odgadnięcia przez publiczność („Kaczka Dziwaczka”, „Dwa Michały”, „Lokomotywa”, „Okulary”, „Rzepka”, „Tańcowała igła z nitką”)
6. Rozdanie gościom cukierków za udzielenie prawidłowych odpowiedzi za odgadnięcie odgrywanej w formie pantomimy zagadki (scenki z wierszy)
6. Prezentacja wiedzy czytelniczej podopiecznych poprzez odgadnięcie zgadywanek literackich w celu sprawdzenia i utrwalenia zapamiętanych przez czytelników treści poruszanych na zajęciach bibliotecznych (zagadki o poznanych autorach literatury dziecięcej, bohaterach wierszy i poruszanych zagadnieniach literackich)
7. Rozdanie zwycięzcom lizaków za wykazanie się wiedzą czytelniczą
8. Prezentacja „Zeszytów ulubionych książek”
9. Podsumowanie konkursu przez komisję sędziowską
10. Wręczenie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom Konkursu Pięknego Czytania
11. Rozdanie karnecików zaproszonym gościom przez wychowanków
12. Podziękowanie i pożegnanie wszystkich uczestników spotkania

Ocena komisji:
Ocenie podlega całokształt włożonego wysiłku intelektualnego i wytworów pracy wszystkich podopiecznych grupy C, w aktywnym i twórczym uczestnictwie w zajęciach czytelniczych, które ukazane były w następujących czynnościach:
- uczestnictwo w zajęciach czytelniczych i bibliotecznych zarówno w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych
- aktywne wypożyczanie i czytanie książek ze szkolnej biblioteki
- prowadzenie zeszytu ulubionych książek (napisane streszczenia czytanych wierszy i książek, wykonane ilustracje bohaterów książki, estetyka prowadzonych zeszytów)
- wykazanie wiedzy i umiejętności czytelniczych w formie plastycznej, teatralnej, muzycznej i recytatorskiej
- wykazanie wiedzy czytelniczej
- właściwe zachowanie podopiecznych podczas prowadzonych zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.