X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19010
Dział: Gimnazjum

Sprawdziany z języka polskiego dla gimnazjalistów

ANTYGONA – sprawdzian

1.Wymień trzech tragików greckich z V w. p.n.e.
..............................
..............................
..............................

2. Komedie w starożytności tworzył:
a) Epikur
b) Arystofanes
c) Anakreont
d) Ibsen

3. Zasada trzech jedności obejmowała jedność:
a) ................ - ........................................
........................................
b) ................ - ........................................
........................................
c) ................ - ........................................
........................................

4.Wyjaśnij pojęcia:
konflikt tragiczny - ........................................

katharsis - ........................................

5.Przyporządkuj pojęcia do poniższych definicji.
.................. - los, przeznaczenie.
.................. - gatunek dramatyczny przedstawiający dzieje bohaterów skazanych na niepowodzenie.

6. Wymień trzy racje Antygony i trzy racje Kreona.
ANTYGONA
1........................................
2........................................
3........................................

KREON
1........................................
2........................................
3........................................

7. Kim byli:
Tyrezjasz - ........................................
........................................

Sfinks - ........................................
........................................

8. Połącz imiona z odpowiednią charakterystyką.
Ismena dziadek Antygony
Lajos obrońca Teb
Eurydyka żona Kreona
Eteokles siostra Antygony
Polinejkes zaatakował Teby, zdrajca
Edyp ojciec Antygony

9. Co znaczą słowa Antygony: „Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić”?


BALLADY ADAMA MICKIEWICZA – sprawdzian

1.W którym roku Adam Mickiewicz wydał „Ballady i romanse” i z jakim wydarzeniem wiążemy tę datę?
........................................

2.Romantycy w swojej twórczości:
a) nawiązywali do ludowych podań i wierzeń
b) popierali poglądy klasyków
c) opisywali rzeczywiste wydarzenia, których byli świadkami
d) nawiązywali do twórczości Ignacego Krasickiego

3.Świat przedstawiony w balladach Adama Mickiewicza cechuje (wybierz dwie odpowiedzi):
a) racjonalizm
b) fantastyka
c) tajemniczość
d) wiara jedynie w to co widać i to co można udowodnić
e) empiryczne podejście do rzeczywistości

4.Przyroda w balladach jest:
........................................

5.O zbrodni mężobójstwa mówi ballada:
a) Pani Twardowska
b) To lubię
c) Powrót taty
d) Lilije

6.Dziewczyna wystawia na próbę ukochanego, uwodząc go pod postacią pięknej kusicielki w balladzie:
a) Świtezianka
b) Pani Twardowska
c) Romantyczność
d) To lubię

7.Pan Twardowski poprosił diabła o (wyznaczył mu zadanie):
a) wykąpanie się w wodzie święconej
b) stworzenie wielkiego potwora morskiego
c) zaniesienie go na księżyc
d) wskrzeszenie jego zmarłej ukochanej
e) wskazanie mu miejsca ukrycia skarbu
f) spędzenie roku z Panią Twardowską

8.Zaznacz które z poglądów były właściwe dla romantyków:
a) najważniejsze w poznaniu świat są nauka i mądrość
b) w poznaniu świata dużą rolę odgrywa intuicja, wiara i serce
c) przejęcie ludowej wiary i kodeksu moralnego
d) zaufanie do ksiąg i uczonych
e) szacunek dla wiedzy
f) są sprawy których nie da się wyjaśnić racjonalnie
g) świat ziemski i fantastyczny przenikają się

9.W swoich balladach Adam Mickiewicz przekazuje ludowy kodeks moralny. Wypisz w punktach jego założenia.
........................................

5.Jacy bohaterowie występują w balladzie Romantyczność? Wymień ich i krótko scharakteryzuj.
•........................................
•........................................ ........................................
•........................................
•........................................

8.Opowiedz balladę "Lilie".


DYWIZJON 303 - sprawdzian

1.Podaj pełną nazwę Dywizjonu 303 (czyje imię nosiła ta jednostka?).
........................................

2.Podaj nazwisko przynajmniej jednego z dowódców Dywizjonu 303.
........................................

3.Gdzie piloci czaili się na powracające z nalotów niemieckie samoloty?
........................................

4.Gdzie i w którym roku rozgrywa się akcja utworu „Dywizjon 303”?
........................................

5.Wymień „sztuczki” jakie piloci stosowali podczas walk.
........................................
........................................
........................................
........................................

6.Co wiesz o Józefie Frantiszku?
........................................

7.Dlaczego Arkady Fiedler podjął się napisania utworu „Dywizjon 303” i jak zabrał się do pisania?
........................................

8.O czym mówi rozdział „Mit Messerschmitta 110”?
........................................

9.Do jakiego gatunku zaliczymy utwór „Dywizjon 303” i jakim językiem jest pisany?
........................................

10.Kogo Fiedler uczynił bohaterem książki „Dywizjon 303” (dokonaj charakterystyki )?


DZIADY CZ II. – sprawdzian

1.Co wiesz o uroczystościach dziadów? (kiedy, gdzie, z jakiej okazji się odbywały, jak wyglądała cała uroczystość, kto brał w niej udział?)
........................................

2.Do jakiego gatunku literackiego zaliczysz „Dziady” Adama Mickiewicza?
........................................

3.Od kogo Mickiewicz zaczerpnął motto do „Dziadów”?
........................................

4.Dlaczego mówimy, że w Dziadach cz. II przedstawiony jest ludowy system moralno – etyczny, jak objawia się ludowe poczucie sprawiedliwości?
........................................

5.Wymień duchy (4) jakie pojawiają się w Dziadach cz. II Adama Mickiewicza (w kolejności ich pojawiania się) i dokonaj ich szczegółowej charakterystyki (kategoria, spalony przedmiot, wygląd, życie, grzech, kara, przestroga udzielona żywym).


MITOLOGIA - sprawdzian

1.Co to jest mit?(mit, mitologia, co opisują mity, czym były dla starożytnych Greków,
a czym są dla nas?)
........................................

2.Bogami czego byli:

Hades ........................................
Tanatos ........................................
Artemida ........................................
Hermes ........................................
Gaja ........................................
Posejdon ........................................

3.Połącz w pary bogów i bohaterów mitologicznych:

Afrodyta Tezeusz
Hera Orfeusz
Persefona Zeus
Ariadna Hefajstos
Eurydyka Hades
Apollo Muzy

4.Co znaczą poniższe zwroty i wyrażenia:
pięta Achillesa........................................
........................................
stajnia Augiasza........................................
........................................
puszka Pandory........................................
........................................
syzyfowa praca........................................
........................................
postawa prometejska........................................
........................................

5.Dlaczego według mitologii greckiej zmieniają się pory roku?
........................................

6.Co według mitologii greckiej dzieje się z człowiekiem po śmierci?
........................................

7.Opowiedz mit o Dedalu i Ikarze, porównaj ich charakter i postawę.
........................................


OPOWIEŚĆ WIGILIJNA - sprawdzian

1. Omów czas i miejsce akcji „Opowieści wigilijnej”.
........................................

2. Jakie duchy spotyka Ebenezer Scrooge? (wymień)
........................................

3. Kim byli:
Robert Cratchit - ........................................
........................................
Fred - ........................................
........................................
mały Timi - ........................................
........................................
pan Fezzwig - ........................................
........................................

4. Scharakteryzuj ducha, który pokazuje głównemu bohaterowi przyszłość (wygląd, cechy, miejsca, które razem odwiedzają)?

5. Dokonaj charakterystyki Ebenezera Scrooge'a uwzględniając jego zachowanie przed i po wizycie duchów (w jaki sposób się zmienił, jakim stał się człowiekiem i jakie czyny o tym świadczą).

6. Czego nauczyłeś się po lekturze „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa?


ROMEO I JULIA – sprawdzian

1.Kim byli:
Tybalt - ........................................
........................................
Escalus - ........................................
........................................
brat Laurenty - ........................................
........................................
Mercutio - ........................................
........................................
Paris - ........................................
........................................
Benvolio - ........................................
........................................

2.Wymień pięć cech teatru elżbietańskiego.
........................................

3.Jak miała na imię dziewczyna, w której zakochany był Romeo zanim poznał Julię?
..................................

4.Jak brzmiał rozkaz wydany przez księcia Escalusa dotyczący sporu między skłóconymi rodami?
........................................

5.Co w kontekście całego utworu oznaczają słowa wypowiedziane przez Julię:
„Romeo! Czemu ty jesteś Romeo?
Zaprzyj się ojca i wyrzecz imienia
Lub, jeśli nie chcesz, miłość mi przysięgnij,
A ja wyrzeknę się krwi Capuletów.”
(Akt II, scena I)
........................................

6.Scharakteryzuj Julię (pochodzenie, wiek, wygląd, cechy charakteru, ocena bohatera).
7.Opisz scenę śmierci młodych kochanków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.