X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18977
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Moje mocny strony - scenariusz lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ W KLASACH III Z PREORIENTACJI ZAWODOWEJ


TEMAT: Moje mocne strony.

CELE:
- nazywanie przez uczniów posiadanych przez nich umiejętności,
- odkrywanie swoich mocnych stron, zainteresowań, predyspozycji oraz możliwości ich wykorzystania,
- uświadomienie sobie swoich ograniczeń.

MATERIAŁY:
- materiał pomocniczy nr l – „Zadania do wykonania”,
- materiał pomocniczy nr 2 – „Lista cech i umiejętności”,
- materiał pomocniczy nr 3 – „Moje mocne strony”,
- materiał pomocniczy nr 4 – „Moje ograniczenia”,
- materiał pomocniczy nr 5 – „Wybieram zawód”.

METODY PRACY:
- podające – pogadanka,
- praktyczne – ćwiczenia uczniowskie.

FORMY PRACY:
- praca indywidualna i grupowa uczniów.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

ĆWICZENIE 1.
Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły czteroosobowe.
- Każdy z nich otrzymuje LISTĘ CZYNNOŚCI, zadań do realizacji (materiał pomocniczy nr 1) oraz LISTĘ CECH I UMIEJĘTNOŚCI (materiał pomocniczy nr 2). Należy określić, jakie cechy i umiejętności należy posiadać, aby wykonywać przedstawione działania.
Po wykonaniu zadania poszczególne grupy odczytują opracowane listy.

ĆWICZENIE 2.
- Rozdanie uczniom materiału pomocniczego nr 3 – MOJE MOCNE STRONY, zachęcenie, aby uzupełnili wolne miejsca, korzystając z dotychczasowych informacji na swój temat.
Ćwiczenie to uczniowie robią dla siebie. Osoby, które chcą, mogą przeczytać głośno to, co o sobie napisały.

ĆWICZENIE 3.
- Każdy uczeń otrzymuje materiał pomocniczy nr 4 – MOJE OGRANICZENIA. To zadanie wymaga poczucia bezpieczeństwa. Zadbaj więc o ciszę w klasie i o to, by uczniowie nie zaglądali sobie do kartek (to zadanie można wykonać w domu). To, co zapisują ma służyć tylko i wyłącznie im samym. Zaproponuj by uczniowie wypełnione karty zabrali do domu i dołączyli do dokumentów, które wspierać ich będą w wyborze właściwego kierunku dalszego kształcenia.

ĆWICZENIE 4.
- W tym ćwiczeniu uczniowie otrzymują materiał pomocniczy nr 5 - WYBIERAM ZAWÓD, gdzie wpisują kilka zawodów, które w przyszłości chcieliby wykonywać.

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA:
Podsumuj ćwiczenia, które uczniowie wykonali podczas zajęć i zaproponuj, by swoje notatki zachowali w domu jako część materiałów, które będą ich wspierać w podjęciu decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia.

Opracowała: mgr Ewa Wróbel
Gimnazjum im. M. Kopernika

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1

ZADANIA DO WYKONANIA CECHY I UMIEJĘTNOŚCI
Wysłanie e-maila
Zorganizowanie przyjęcia
Napisanie pracy kontrolnej
Naprawa zegarka
Prowadzenie sklepu
Wystąpienie na konferencji
Remont mieszkania
Robienie na drutach
Praca urzędnika na poczcie
Ubieganie się o otrzymanie kredytu w banku
Pielęgnacja chorych
Prowadzenie samochodu
Opiekowanie się dziećmi
Prowadzenie hotelu turystycznego
Naprawa sprzętu AGD
Układanie fryzur
Projektowanie strojów
Zorganizowanie wyjazdu dla najbliższych na wakacje
Prowadzenie rachunkowości firmy
Prowadzenie hurtowni
Opracowanie reklamy
Prowadzenie śledztwa
Pisanie powieści
Pilotowanie samolotu

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2
LISTA CECH I UMIEJĘTNOŚCI

1. opracowanie zaproszeń
2. sprawna komunikacja
3. znajomość i korzystanie z zasad sovoir-vivre’u
4. obsługa klienta
5. organizowanie pracy zespołu
6. dbanie o wysokie standardy
7. poznawanie i wprowadzanie nowości
8. konsekwencja
9. logiczne myślenie
10. zachowanie tajemnicy
11. zdolności manualne
12. szybka adaptacja
13. selekcjonowanie informacji
14. wytrwałość
15. podstawowa znajomość komputera
16. sztuka prezentacji
17. ułożenie menu
18. planowanie czasu
19. korzystanie z posiadanej wiedzy
20. wyrozumiałość
21. precyzja działania
22. analiza rynku
23. koordynacja ruchów
24. korzystanie z Internetu
25. cierpliwość
26. planowanie działań
27. koordynowanie działań
28. koncentracja uwagi 29. analiza dokumentów
30. podejmowanie decyzji
31. dociekliwość
32. radzenie sobie ze stresem
33. ocena własnej kondycji fizycznej i psychicznej
34. gospodarowanie zasobami finansowymi
35. zdolności plastyczne
36. prowadzenie negocjacji
37. posługiwanie się obcymi językami
38. znajomość norm, obyczajów różnych
kultur
39. kreatywność
40. gromadzenie i porządkowanie danych
41. uruchamianie empatii
42. przestrzeganie zasad higieny
43. korzystanie z wyobraźni
44. wrażliwość na drugiego człowieka
45. spostrzegawczość
46. branie odpowiedzialności
47. podejmowanie ryzyka
48. przewidywanie skutków działań
49. promowanie i reklamowanie
50. badanie potrzeb innych osób
51. prowadzenie księgowości
52. współpraca w zespole
53. radzenie sobie z długotrwałym wysiłkiem
54. sumienność
55. wnikliwość

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3
MOJE MOCNE STRONY
(Mocne strony – te czynniki, które mają Ci ułatwić uzyskanie dobrych i coraz lepszych wyników w działalności związanej z nauką i przyszłą pracą. Są to zainteresowania, zdolności, zalety charakteru, wiedza, walory fizyczne, kontakty).

1. W wolnym czasie najbardziej lubię robić:
a. ........................................
b. ........................................
c. ........................................
Wykorzystanie umiejętności: (Na przykład, jeśli lubisz grać w kosza, to jesteś aktywny, skoordynowany i gotowy do pracy w zespole).
........................................

2. W szkole jestem najlepszy w:
a. ........................................
b. ........................................
c. ........................................
Wykorzystywane umiejętności:
........................................
........................................

3. Działalność pozaszkolna, praca, konkretne doświadczenia, które posiadam, oraz kluby i organizacje, do których przynależę:
a. ........................................
b. ........................................
c. ........................................
Wykorzystywane umiejętności:
........................................
........................................

4. Prace domowe lub inne, wykonywane na rzecz drugich osób:
a. ........................................
b. ........................................
c. ........................................
Wykorzystywane umiejętności:
........................................
........................................

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4
MOJE OGRANICZENIA.
Pomyśl co powoduje, że nie możesz lub nie umiesz wykonywać pewnych prac. To właśnie są Twoje osobiste ograniczenia. Sporządź ich listę.
(Przykład ograniczenia: schorzenia alergiczne wykluczają wybór zawodów, np. w przemyśle chemicznym).

Moje ograniczenia . Zawody, których nie mogę wykonywać.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5
WYBIERAM ZAWÓD.
Podejmij próbę określenia kilku zawodów, które w przyszłości chciałbyś wykonywać.
W wyborze zawodów uwzględnij dotychczasowe informacje o sobie, jakie uzyskałeś na zajęciach.

Pięć rzeczy, które robię najlepiej.
Dwa zawody, w których ta
umiejętność może być wykorzystana.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.