X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18847
Przesłano:

Opinia wychowawcy klasy do Poradnii Psychologiczno- Pedagogicznej

Dominik- uczeń klasy III szkoły podstawowej
Chłopca cechuje koleżeńskość ,zaradność ,chęć do pracy. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami .Lubi zajęcia ruchowe .Chętnie uczestniczy w grach i zabawach zespołowych. Odznacza się bardzo dobrą sprawnością ruchową, ale ma trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych np. wycinanie po linii prostej ,rysowanie kształtów. Ma problemy z pisaniem .Pismo jest niekształtne niestaranne, popełnia liczne błędy graficzne i ortograficzne. Ma trudności ze zmieszczeniem liter w liniaturze zeszytu. Litery mają różne wymiary , są niekształtne. Pismo jest mało czytelne. Popełnia liczne błędy ortograficzne typu :zmiękcza przez „i” zamiast przez znak diakrytyczny ;pisze „ j” miejscu „i” ;”u” w miejscu „ó” np. ”ktury”, ”muj”, błędnie pisze „ą, ę” w zakończeniach często zapisując jako „om” „em”. Natomiast czyta w dobrym tempie , poprawnie. Dobrze rozumie przeczytany tekst. Na zajęciach jest dość aktywny, często zabiera głos, wypowiada się spójnie i logicznie na podany temat. Wykazuje zdolności matematyczne. Lubi dokonywać obliczeń często wykraczających poza program klas I-III. Chętnie rozwiązuje różnorodne zadania tekstowe przedstawiając inne, ale poprawne, logiczne rozwiązania. Nie lubi natomiast kreślić figur, konstruować gdzie wymagana jest precyzja i dokładność .Wykonuje prace plastyczno-techniczne , ale nie zawsze są one estetyczne i staranne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.