X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18846

Informacja dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Klaudia- klasa III
Dziewczynka z ryzykiem dysleksji rozwojowej. Pomimo rocznej terapii logopedycznej nadal występują u niej trudności w rozróżnianiu podobnych głosek. Popełnia błędy w pisaniu w zakresie głosek opozycyjnych typu: cz –c ,t – d ,sz – s ,s – c itp. często zamiast l pisze r . Pisząc ze słuchu lub pamięci popełnia liczne błędy ortograficzne z zakresu pisowni „ó-u” , „rz-ż” ,”ch-h”, zmiękczeń oraz ”ę-em” ,” ą-om” .Pismo poprawne pod względem graficznym ,czytelne najczęściej staranne . Osłabiona ekspresja werbalna. Mowa cicha. Wypowiada się sporadycznie najczęściej zdaniami prostymi, wykazuje trudności w budowaniu zdań złożonych poprawnych pod względem gramatycznym czy stylistycznym , a także w tworzeniu dłuższych wypowiedzi na określony temat .Popełnia błędy w posługiwaniu się formami gramatycznymi. Aparat artykulacyjny dość sprawny . Dziewczynka wymaga stymulacji do aktywności słownej , nieśmiała. Dość poprawnie czyta teksty proste, krótkie. Słabiej radzi sobie z czytaniem tekstów długich .Dobrze rozumie polecenia krótkie , proste wypowiadane słownie bądź pisemne .
Klaudia systematycznie uczęszcza na zajęcia logopedyczne ,aktywnie i chętnie pracuje w szkole i w domu. Wymaga ćwiczeń usprawniających czytanie , pisanie, percepcję słuchową oraz ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.