X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18802
Przesłano:

Figury geometryczne - sprawdzian z matematyki w klasie IV

Nazwisko i imię .............. Data ..........
Nr z dziennika ..........
Figury geometryczne - sprawdzian z matematyki w klasie IV

Zadanie 1(2pkt.)
Uzupełnij zdanie:
Prosta nie ma ...................... ani końca – jest ........................

Zadanie 2(2pkt.)
Poniżej narysuj:
a) dwa odcinki równoległe,
b) dwa odcinki prostopadłe
Podpisz rysunki.

Zadanie 3 (1pkt.)
Kąt większy o 20 stopni od kąta prostego ma miarę:
a) 90º b) 110º c) 80º d) 70º

Zadanie 4 (3pkt.)
Narysuj kąt o mierze:
a) 30º b) 90º c) 120º
Napisz miary narysowanych kątów.

Zadanie 5 (2pkt.)
Dokończ zdanie:
a) Czworokąt, który ma cztery kąty proste to ..................................
b) Czworokąt, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równej długości to ..................
Zadanie 6 (3pkt.)
Narysuj kwadrat o boku 4 cm i oblicz jego obwód.
a) rysunek kwadratu


b) obliczenie obwodu kwadratu

Odpowiedź: ........................................

Zadanie 7 (3pkt.)
Jeden z boków prostokąta ma długość 6cm, a drugi bok jest o 3cm dłuższy. Jaki obwód ma ten prostokąt?
Rozwiązanie:


Odpowiedź:........................................

Zadanie 8 (3pkt.)
Narysuj okrąg i zaznacz w nim:
a) promień – zielonym kolorem,
b) średnicę – niebieskim kolorem,
c) cięciwę – żółtym kolorem

Zadanie 9 (2pkt.)
Narysuj odcinek AB o długości 18 cm w skali 1: 3.
Przedstaw swoje obliczenia.

Zadanie 10 (3pkt.)
Na mapie odległość ze szkoły do domu wynosi 5cm
w skali 1 : 200. Ile to metrów w terenie?
Rozwiązanie:


Odpowiedź: ........................................

Figury geometryczne – plan sprawdzianu w klasie IV
Nr zadania
Sprawdzane umiejętności
Uczeń: Wymagania z podstawy programowej
1. Rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek; 7.1
2. Rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych; 7.3
3. Rozpoznaje kąt prosty 8.4
4. Rysuje kąty o mierze mniejszej niż 180 stopni; 8.3
5. Zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta; 9.5
6. Zna najważniejsze własności kwadratu;
Oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; 9.5 11.1
7. Oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; 11.1
8. Wskazuje na rysunku, a także rysuje cięciwę, średnicę, promień okręgu; 9.6
9. Oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość; 12.8
10. Oblicza rzeczywistą długość odcinka,gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość; 12.8

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.