X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18778
Przesłano:

Moja wioska – moja mała Ojczyzna. Program edykacyjny

PROGRAM EDUKACYJNY

1.Tytuł projektu: Moja wioska –moja mała Ojczyzna

2.Miejsce realizacji: szkoła-lekcje wychowawcze oraz miejscowości, skąd pochodzą uczniowie : Rąbino , Rąbinko , Ludzicko Stare , Rzęcino , Nielep , Kłodzino.

3.Termin realizacji: listopad 2012 - kwiecień 2013
- 15 godzin

4.Realizujący: klasa VI a –20 osób

5.Prowadzenie projektu: wychowawca klasy-Anna Imbor -Brodowska

6.Cele edukacyjne:
a.określenie tożsamości i przynależności lokalnej,
b.budzenie patriotyzmu lokalnego,
c.zapoznanie ze specyfiką regionu, z przyrodą, kulturą i historią,
d.rozwijanie zainteresowań,
e.kształtowanie umiejętności obserwacji,

7.Opis projektu:
Propozycja projektu została przedstawiona na zebraniu z rodzicami .Rodzice zaakceptowali pomysł i wyrazili zgodę i chęć pomocy w realizacji w ramach swoich możliwości.

Organizacja projektu:
a. Podział uczniów na grupy według miejsca zamieszkania
b. Określenie szczegółowego tematu
c. Określenie form realizacji:

-Przygotowanie materiałów z ciekawych miejsc i zagadnień z poszczególnych wiosek obejmujących: - siedliska przyrodnicze
- budynki,
- historię,
- tradycje
- ciekawych ludzi ( doświadczenie życiowe , pasja , zawód )
- inne ciekawostki z regionu

d. Określenie możliwych metod realizacji:
- plakaty,
- albumy,
- rysunki,
- zdjęcia,
- mapki,
- wywiady,
- zorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi na l. wych.

e. Określenie źródeł pozyskiwania informacji:
- urząd gminy,
- wywiady z sołtysami,
- wywiady z mieszkańcami,
- rozmowy z rodzicami,
- książki,
- Internet.

8.Wykonanie projektu: - samodzielnie przez uczniów,
- częściowo w ramach lekcji wychowawczych , częściowo w domu
- nauczyciel konsultuje i wspiera.

9. Prezentacja projektu:- wystawa prac ( albumy ,plakaty, rysunki i inne )
- komentarze wykonawców,
- pokaz zdjęć i filmów video
- teksty przeprowadzonych wywiadów,
- prezentacja modelu,
- gazetki,

10.Oczekiwane rezultaty to poprawa umiejętności w zakresie:
- praca w zespole,
- formułowanie problemu,
- formułowanie i wyrażanie własnej opinii,
- korzystanie z różnych źródeł informacji,
- krytyczna analiza informacji,
- zapisywanie i prezentowanie zebranego materiału,
- podejmowanie decyzji grupowych,
- przygotowanie wystąpień publicznych,
- planowanie i organizacja własnej pracy,
- rozwój twórczego myślenia,
- komunikatywność,
- odpowiedzialność

11.Ocena projektu.
Opracowanie z uczniami przydziału punktów za:
- precyzyjność wykonania prac,
- pomysłowość rozwiązania problemu,
- selekcję informacji,
- przestrzeganie harmonogramu,
- wykorzystanie czasu prezentacji,
- zainteresowanie innych uczniów,
- zaangażowanie członków zespołu w pracę,
- samoocena postępów w pracy

Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród rodziców.

Opracowała: Anna Imbor - Brodowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.