X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18789
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

"Z formą na Ty" program autorski

„Z F O R M Ą N A T Y”
Program promujący zdrowy styl życia

w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. R. Schumana w Wałczu

Wstęp

Autorski program promujący zdrowy styl życia „Z formą na Ty” przeznaczony jest dla uczniów w Gimnazjum nr 2 w Wałczu i powstał w oparciu o Plan Pracy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki, a także Program Edukacyjny „Trzymaj Formę” Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Cele programu:

1. Cel główny;
- Poprawa sposobu odżywiania młodzieży.

2. Cele szczegółowe;
- Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
- Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej.
- Rozszerzanie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.
- Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

„Uczeń wie, że sam jest odpowiedzialny za swoje zdrowie i sprawność fizyczną”

Spodziewane efekty:

1. Wiedza;
- Uczeń wie, jakie produkty i w jakich proporcjach należy spożywać.
- Uczeń wie, dlaczego należy spożywać warzywa i owoce.
- Uczeń wie, jak ważny jest ruch, w tym na świeżym powietrzu.
- Uczeń zna ćwiczenia na odpowiednie grupy mięśni.

2. Umiejętności;
- Uczeń potrafi ułożyć prawidłowy jadłospis.
- Uczeń potrafi zaplanować menu.

3. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym;
- Uczestnictwo w ogólnopolskich programach promujących zdrowie, zdrowy styl życia, aktywność fizyczną.
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Realizatorzy programu:

- Odpowiedzialna za realizację programu jest autorka programu – nauczyciel wychowania fizycznego mgr Beata Bratkowska
- W realizacji programu uczestniczą wszyscy nauczyciele, którzy w ramach swoich lekcji promują zdrowy styl życia oraz uczniowie gimnazjum.

Formy realizacji:

1. Jem zdrowo.

• Wykonanie w klasach gazetek dotyczących zdrowego odżywiania – konkurs.
- wiosenne potrawy
- nowalijki – z czym i kiedy
- wiosenny jadłospis

2. Zasady prawidłowego odżywiania się, rola składników pokarmowych.

• Piramida zdrowia dla młodzieży w wieku pokwitania – prezentowanie na wystawie

3. Promocja prawidłowego, zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się.

• Zmiany asortymentu sklepiku szkolnego – „Zamiast chipsów jedz pieczywo gruboziarniste”
- wykonanie plakatów przez uczniów – wystawa przed sklepikiem szkolnym.

4. Ćwiczenia – zajęcia.

• Zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne – promowanie różnorodnych ćwiczeń sprzyjających utrzymaniu prawidłowej sylwetki, obliczanie BMI
• Zajęcia wychowania fizycznego – promowanie różnorodnych ćwiczeń sprzyjających utrzymaniu prawidłowej sylwetki, obliczanie BMI

5. Ćwicz z nami – promowanie aktywności fizycznej

• Aerobik dla uczniów
• Zajęcia sportowe do wyboru

6. Turnieje – olimpiady.

• Olimpiada wiedzy „Zdrowy styl życia” – kwiz oraz zespoły zadaniowe „Pierwsza Pomoc”

7. Integracyjnie i na sportowo.

• Igrzyska Sportowe Klas Pierwszych – wrzesień
• Turniej Rekreacyjno – Sportowy dla wymiany polsko-niemieckiej – październik
• Na Olimpijskim Szlaku – październik
• Gimnazjada w piłce koszykowej – luty
• Prewencja na wesoło – maj
• Szkolny turniej piłki koszykowej – czerwiec

8. Zadbaj o serce.

• Punkt pomiaru ciśnienia i tętna – profilaktyka chorób układu krążenia
• Współpraca z higienistką szkolną


Ewaluacja:

W celu sprawdzenia stopnia poziomu osiągnięć założonych w programie celów, wybrałam:

- Anonimowa ankieta dotycząca zdrowego stylu życia w wybranych klasach na poziomie I – III
- Rozmowy indywidualne i w grupach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.