X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18759
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program promujący zdrowie w gimnazjum

Program promujący zdrowie fizyczne i psychiczne
w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. R. Schumana w Wałczu
„ *PRO – MOC - JA* ZDROWIA”

I. Wstęp
Autorski program promocji zdrowia „ *Pro – Moc – Ja* Zdrowia” przeznaczony jest do realizacji w klasach I-III Gimnazjum nr 2 w Wałczu i powstał w oparciu o Plan Pracy Szkoły , Szkolny Program Profilaktyki i o doświadczenia z poprzednio realizowanego programu promocji zdrowia „W zdrowym ciele - zdrowy duch”.
Pewnych rzeczy nie da się oddzielić - zdrowia fizycznego od zdrowia psychicznego, człowiek chory i człowiek zdrowy też przynależą do jednego zbioru – ludzi, ruch jest nierozłączną cechą zwierząt. Towarzyszy on człowiekowi od chwili narodzin, dostarcza bodźców do rozwoju psychicznego. Ruch pełni rolę środka usprawniającego motoryczność ludzką, wpływa na dotlenienie organizmu i wzmacnia serce, poprawia kondycję mięśni, także tych podtrzymujących kręgosłup oraz umożliwiających wykonywanie czynności niezbędnych do samodzielnej egzystencji. Zapewnienie młodzieży odpowiedniej ilości ruchu może też spełniać rolę ,,wentyla bezpieczeństwa” dla psychiki, gdyż jest szansą rozładowania złych emocji, agresji i frustracji.

II. Celem nadrzędnym programu jest
zwiększenie u uczniów świadomości posiadania wpływu na własne zdrowie.

III. Cele szczegółowe to:
1) Stwarzanie możliwości uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze fizycznej jako zawodnik, sędzia, kibic, organizator.
2) Wskazanie zalet aktywnego spędzania czasu wolnego w trosce o zdrowie fizyczne
i psychiczne oraz w ochronie przed zagrożeniami współczesnego świata.
3) Podkreślenie indywidualności każdego ucznia poprzez kształtowanie asertywności
i poczucia własnej wartości.
4) Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
5) Integracja społeczności szkolnej i lokalnej.
6) Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez nawiązanie lub kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

IV. Uczestnikami programu są wszyscy uczniowie naszego gimnazjum
a w szczególności uczniowie klas pierwszych, zaangażowani w realizację poszczególnych zadań nauczyciele, oraz rodzice i osoby ze środowiska lokalnego będący adresatami podejmowanych działań.

V. Odpowiedzialni za realizację programu są: autor programu - nauczyciel wychowania fizycznego Zofia Kasperowicz oraz nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 2 w Wałczu współpracujący przy jego realizacji.

VI. Harmonogram działań:
1) Uczestnictwo w ogólnopolskich programach promujących zdrowie, np.:
- udział w realizacji programu „Trzymaj formę” poprzez wykorzystywanie w praktyce umiejętności wyliczania BMI dla siebie i innych osób (podczas lekcji wf lub realizacji projektu edukacyjnego),
- organizacja „Dnia Szkoły bez Przemocy” w formie happeningu podsumowującego kolejną edycję „Szkoły bez Przemocy”,
- uczestnictwo chętnych uczniów w akcji „Polska Biega”,
- organizowanie happeningów w ramach działań mający na celu zwrócenie uwagi na problem nikotynizmu w związku z programem SANEPIDU „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
2) Tworzenie gazetek dotyczących promocji zdrowia np.: praw dziecka, dopalaczy, zaburzeń odżywiania – bulimia, anoreksja.
3) Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów np. - poprzez zorganizowanie szkolnego turnieju tenisa stołowego o tytuł „Mistrza Szkoły” w kategorii dziewcząt i chłopców.
4) Wzięcie udziału w organizacji „bezpiecznych ferii zimowych”.
5) Włączenie w harmonogram działań programu promocji zdrowia działaczy szkolnego koła wolontariatu, jako jeden z opiekunów wolontariuszy np.- podczas realizacji imprezy rekreacyjno-sportowej dla uczniów z wymiany polsko-niemieckiej, realizacji imprezy integracyjnej dla osób z ŚDS w Wałcz, podczas tygodnia wolontariatu, organizacji części sportowej „Dnia Dziecka” dla podopiecznych SOS.
6) Propozycja udzielenia pomocy w przygotowaniu i realizacji projektu edukacyjnego związanego z promocją zdrowia (dla chętnych uczniów).
7) Zaproszenie do udzielenia wywiadu autorytetu lokalnego w dziedzinie sportu.
8) Współpraca z organizacjami pozarządowymi np.:
- w ramach współpracy ze szkołą partnerską z Werne przygotowanie części sportowej dla młodzieży z wymiany polsko-niemieckiej,
- organizacja dla podopiecznych SOS w Wałczu rekreacyjnej części Dnia Dziecka,
- nawiązanie i rozwijanie współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wałczu,
- pomoc w realizacji zadań szkolnego koła PCK.

VII. Oczekiwane efekty:
Wybierając sposoby osiągania celów edukacyjnych miałam na względzie przede wszystkim możliwości i zainteresowania uczniów. Dobierając treści do realizacji programu starałam się nie tylko dotknąć tematyki podstawy programowej kształcenia uczniów w gimnazjum lecz zadbać o jego uzupełnienie i rozszerzenie poprzez zachęcenie uczniów do podjęcia działań mających wpływ na pogłębienie wiedzy przy wykorzystaniu różnych źródeł (Internetu, doświadczeń lokalnych autorytetów, literatury fachowej).
Ważne jest też zdobywanie umiejętności przydatnych w życiu każdej jednostki, dotyczących planowania swojego rozwoju i przyjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie.
Kolejnym oczekiwanym efektem będzie (mam nadzieję) promocja naszego gimnazjum w środowisku lokalnym, dzięki aktywnemu uczestnictwu w ogólnopolskich programach promujących zdrowie, współpracy z organizacjami pozarządowymi i podejmowanym na rzecz środowiska lokalnego akcjom.
Chciałabym, aby dzięki realizacji tego programu można było zbudować wizerunek szkoły, której uczniowie potrafią dbać o własne zdrowie.

VIII. Ewaluacja:
W celu sprawdzenia stopnia poziomu osiągnięcia założonych w programie celów wybrałam kilka sposobów ewaluacji:
- anonimowa ankieta „Zdrowy styl życia”, której przeprowadzenie w klasach pierwszych da uczniom informację, czy stosują zasady zdrowego stylu życia, a jeśli nie, w jaki sposób mogą to łatwo zmienić,
- obserwacja nakierowana na ocenę poziomu realizacji przedsięwzięć,
- rozmowy ( indywidualne i grupowe) dzięki którym dowiem się, czy wykorzystane
w programie formy realizacji były ciekawe i skuteczne.

mgr Zofia Kasperowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.