X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18716

Rok Juliana Tuwima - Uczyć poprzez zabawę

Temat zajęć: Zapoznanie z twórczością Juliana Tuwima na podstawie wiersza „Rzepka”. Ustalenie kolejności zdarzeń w wierszu.
Improwizowana inscenizacja utworu. Gra symulacyjna „Rzepkowy Quiz”.

Metody: - pogadanka } metody asymilacji wiedzy - praca z książką
- gra dydaktyczna } samodzielnego dochodzenia - klasyczna metoda problemowa do wiedzy
- metoda ekspresyjna } metody waloryzacyjne
- metoda impresyjna
- ćwiczeń praktycznych } praktycznej działalności ucznia

Zasady:
• trwałości wiedzy uczniów
• przystępności w nauczaniu
• systematyczności
• operatywności wiedzy uczniów

Strategie: EOP

Środki dydaktyczne: egzemplarze książek J. Tuwima, ilustracje do lektury, zindywidualizowany zestaw kart pracy, rozsypanka literowa, kartoniki wyrazowe, nagranie wiersza, rekwizyty do inscenizacji oraz „Rzepkowego Quizu”

Literatura:
Długosz J., Orzech E., Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych;
Burtowy M., Opracowanie lektury w klasach niższych szkoły podstawowej, „ Życie Szkoły” 1991 nr 2;
Jankowiak C., Propozycje metodyczne w zakresie opracowania lektury w klasach I-III, „ Życie Szkoły” 1991 nr 2;
Kulpa J., Więckowski R., Metodyka nauczania języka polskiego w klasach początkowych;
Dyka A., Przykłady gier i zabaw do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej, „ Życie Szkoły” 1993 nr1;
Integracja w edukacji wczesnoszkolnej ( red.) Bambicki M.R., PDW „ ŁAWICA”;
Niemierko B., Cele kształcenia [ w:] Sztuka nauczania, Czynności nauczania, (red.) Kruszewski K.;
Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej


„RZEPKA”

I Część wstępna nawiązująca do utworu.
1. Pogadanka na temat uprawy roślin w ogródku ukierunkowana pytaniami nauczyciela:
• Jak nazywamy rośliny uprawiane w ogródku?
• Kto je uprawia?
• Dlaczego powinniśmy jeść warzywa?
2. Ułożenie z rozsypanki literowej tytułu wiersza (wpisanie do konturu na karcie pracy).

II Informacje o autorze i jego utworze.
1. Wystawka książek J. Tuwima.
2. Informacje o autorze.
Julian Tuwim (* 1894- + 1953) wybitny poeta, znakomity tłumacz z języka rosyjskiego, francuskiego i niemieckiego. Urodził się w Łodzi i tam spędzał swoje dzieciństwo. Ukończył wydział filozofii. Napisał poemat „Kwiaty polskie”, a także wiele znanych wierszy dla dzieci: „Lokomotywa”, „O panu Tralalińskim”, „Słoń Trąbalski”, „Zosia Samosia”. Tuwim dokonał wspaniałego przekładu „Bajki o rybaku i złotej rybce” Puszkina.
3. Pokaz strony tytułowej.
4. Zapoznanie z tematem lekcji: „Rzepka”- humorystyczny wiersz Juliana Tuwima.

III Ekspozycja utworu- wysłuchanie nagrania.

IV Analiza i interpretacja utworu:
1) Wypowiedzi uczniów ukierunkowane pytaniami nauczyciela typu:
a) Kto zasadził rzepkę?
b) Kiedy dziadek podlewał rzepkę?
c) Jaka wyrosła rzepka?
d) Z czym można zjeść rzepkę?
e) Kto wyciągał rzepkę? (Ustalenie kolejności ilustracji)
2) Określenie nastroju wiersza:
a) Odszukanie poszczególnych fragmentów ze zwróceniem uwagi na kolejność poupadania uczestników wiersza.
b) Jaki charakter ma „Rzepka”?
3) Ciche przeczytanie fragmentu wiersza opisującego rozrost rzepki.
*Nauczyciel wypisuje na tablicy autora, tytuł, ilustratora, Uczniowie zapisują w kartach pracy.
4) Wyszukiwanie fragmentów humorystycznych.
*Uczniowie popierają wypowiedzi fragmentami wiersza.
• Kto miał ochotę na rzepkę?
• Kto pomagał dziadkowi ją wyrwać?
*Nauczyciel odczytuje fragment tekstu dotyczący uczestników „wyrywania”.
• Kto trzymał kurkę?
• Kto ciągnął za babcię?
• Kto upadł na trawkę?
*Nauczyciel i Uczniowie wspólnie umieszczają na tablicy wybrane określenia wysiłku uczestników.
Oj, przydałby się/ ................. (ktoś na przyczepkę!)
Pocą się sapią,/ ................... (stękają srogo.)
Ciągną i ciągną,/ .................. (wyciągnąć nie mogą.)

V Próba improwizowanej inscenizacji wiersza
a) Wyłonienie uczestników.
b) Wysłuchanie utworu z zamkniętymi oczami.
c) Ustalenie rekwizytów i odgłosów.
d) Inscenizacja.
VI Gra symulacyjna- „Rzepkowy Quiz” (Wszyscy oceniają uczestników, dwóch uczestników losuje nauczyciel).

ETAP I- pkt. 1
1) Wymień trzech pasażerów pociągu występujących w wierszu „Rzepka”.
2) Kto ciągnął za wnuczka?
3) Kto upadł na trawkę?
4) Kto zasadził rzepkę?

ETAP II- pkt. 2
1) Kto napisał „Rzepkę”?
2) Jak nazywamy osobę, która pisze wiersze?
3) Jak nazywamy osobę, która pisze książki?
4) Kto wykonuje ilustracje do książek?
5) Gdzie kupujemy książki?
6) Gdzie można wypożyczyć książki?

ETAP III- pkt. 3
Dokończ cytat:
a) Zasadził dziadek rzepkę ........
b) Chodził tę rzepkę oglądać .........

VII Rekapitulacja wtórna
1. Jaki tytuł ma utwór?
2. Kto jest jego autorem?- nazwisko znajduje się w drugim wagonie na karcie pracy
3. Co o nim wiemy?
4. Praca domowa- narysuj w karcie pracy bohatera, który najbardziej Ci się podobał.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.