X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18678

Prawdy wiary zawarte w kolędach - scenariusz zajęć

Temat: Prawdy wiary zawarte w kolędach

I. Cele
Uczeń :
- wie, co jest istotą Świąt Bożego Narodzenia
- rozumie, że Boże Narodzenie należy przeżywać w duchu wiary
- potrafi wymienić przykładowe prawdy wiary zawarte w kolędach
- dojrzalej przeżywa Boże Narodzenie

II. Metody
m. poszukująca (praca z tekstem, praca w grupach, rozmowa kierowana, burza mózgów)
m. praktyczna (parafraza kolędy)

III. Środki
Pismo Święte, teksty kolęd (tyle ile przewidujemy grup), kartki do pracy w grupach, długopisy, zeszyty, tablica, kreda

IV. Przebieg lekcji
1. Rozpoczynając lekcję przypominamy, że już niedługo kolejne Boże Narodzenie.
• Co kojarzy wam się z Bożym Narodzeniem?
• Co ze skojarzeń, które usłyszeliśmy należy do istoty świąt Bożego Narodzenia,
a co jest tylko elementem tradycji?
W podsumowaniu zwracamy uwagę, że niektórzy ludzie w okresie Bożego Narodzenia więcej uwagi przywiązują do tego co zewnętrzne, do rytuałów, a mniej do istoty tego okresu. Jesteśmy często świadkami przeżywania Bożego Narodzenia bez refleksji nad tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem.
Tymczasem Boże Narodzenie to święto Syna Bożego, który przynosi ludziom pokój i prawdziwą radość.

2. Dzisiejsza lekcja ma pomóc w zatrzymaniu się nad tym, co niesie ze sobą Boże Narodzenie oraz w dobrym przeżyciu nadchodzących Świąt.

By łatwiej nam było poczynić refleksję przypomnijmy sobie co na temat wydarzenia sprzed mniej więcej 2000 lat podaje nam Pismo Święte.
Posłuchajmy tekstu, który w wielu domach wciąż jest czytany przed wieczerzą wigilijną.

Jeden z uczniów odczytuje fragment Ewangelii:
Łk 2, 1 – 20
• Czego się dowiadujemy z Bożym Narodzeniu z tego fragmentu?
• Czego dowiadujemy się o Bożym Synu ?
W podsumowaniu zwracamy uwagę m.in. na to, że Jezus narodził się w skromnych warunkach, Jego Matką była Maryja, aniołowie przekazali pasterzom wieść o tym, że narodził się Zbawiciel, pasterze – jako pierwsi spotkali się ze Zbawicielem, Jezus przyniósł ludziom pokój.

3. To o czym mówi do nas Ewangelista zawarte jest w kolędach, które kojarzą nam się
ze świętami.
Zapraszamy uczniów do pracy w grupach z tekstami kolęd.
(Grupy – 4 – 5 osób)

Grupy losują tekst kolędy, z którym będą pracować.
Pierwszym zadaniem grup jest odszukanie treści, które są przedmiotem naszej wiary.
Uczniowie wypisują je na kartkach.

Prawdy wiary, które uczniowie mogą odnaleźć w kolędach, to m.in.:
- Syn Boży przyszedł na świat rodząc się jak każdy z nas
- Syn Boży stał się człowiekiem
- Bóg stał się człowiekiem aby nas zbawić
- Jego Matka to Maryja
- Maryja była dziewicą
- istnieją aniołowie
- istnieje Trójca Święta

Po zakończonej pracy grupy przedstawiają odnalezione prawdy.
Zapisują je na tablicy i w zeszytach
• Które prawdy pojawiają się najczęściej w kolędach?
• Które pojawiają się sporadycznie?
W razie potrzeby wyjaśniamy niejasne treści.

4. Praca w grupach – tworzenie parafrazy
Kolejnym zadaniem grup jest napisanie parafrazy kolędy, z którą wcześniej pracowali.
Praca ta również może pobudzić do głębszej refleksji nad treściami zawartymi w kolędach
i w konsekwencji lepiej przeżyć święta.

Należy jednak uczniów uwrażliwić, że kolędy to pieśni religijne i język, którym będą się posługiwali musi być stosowny.

Wyjaśniamy termin – parafraza

„Parafraza – przeróbka, modyfikacja tekstu, ustępu, dzieła, oddająca jego treść, sens w innej formie, zazw. rozwiniętej, jaśniejszej” („Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” – Władysław Kopaliński, Wydawnictwo Wiedza Powszechna 1994).

5. Prezentacja efektów pracy grup.
Możemy zwrócić uwagę na to, co uczniom udało się szczególnie ładnie sparafrazować,
z czym mieli kłopoty.

6. W podsumowaniu zachęcamy uczniów, by postarali się przeżyć nadchodzące święta jeszcze głębiej niż poprzednie. Być może analiza tekstów kolęd i zastanawianie się nad zawartymi w nich treściami pomoże lepiej, bardziej religijnie przeżyć te święta. Może uczniowie pomyślą nad istotą Bożego Narodzenia w czasie śpiewana kolęd w kościele,
czy w domu.

7. Na zakończenie katechezy możemy zaśpiewać wybraną przez uczniów kolędę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.