X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18268

Sakramenty - pomoc w drodze do Nieba. Scenariusz zajęć

Temat: Sakramenty - pomoc w drodze do Nieba

I. Cele
Uczeń :
- wie czym są sakramenty
- rozumie istotę każdego z sakramentów
- potrafi wyjaśnić dla kogo przeznaczony jest dany sakrament, kto może go udzielać, potrafi wskazać przykładowe fragmenty biblijne odnoszące się do danego sakramentu,
- dojrzalej korzysta z daru sakramentów

II. Metody: m. poszukująca - rozmowa kierowana, praca z tekstem, praca w grupach,
m. oglądowa - prezentacja fotografii, m. podawcza - wykład

III. Środki: fotografie gór (dobrze sprawdzają się zdjęcia z kalendarzy ściennych), magnesy, tablica, kreda, fragment przewodnika: „Tatry” – W. Lewandowski, M. Pawłowicz. Pismo Święte, fragmenty KKK

IV. Przebieg lekcji
1. Nauczyciel przywiesza do tablicy fotografie z pejzażami górskimi i nawiązuje rozmowę:
- Kto z Was lubi i chodzi po górach?
- Dlaczego ludzie wędrują po górach?
- Czego potrzeba, aby wejść na szczyt?
- Jakie emocje towarzyszom tym, którzy osiągnęli górski szczyt?
- Gdybyście mieli się wybrać po raz pierwszy w góry, zwłaszcza góry, których nie znacie –
w co warto byłoby się zaopatrzyć wcześniej, by dobrze przygotować się do wędrówki?
(Jeśli zabraknie takiej odpowiedzi – naprowadzamy uczniów na odpowiedź: przewodnik).

Po tym wprowadzeniu nauczyciel wyjaśnia, że oczywiście nie jesteśmy na lekcji geografii
i nie będziemy rozmawiać o górach. Jednak wędrowanie górami przypomina życie chrześcijanina. Z tym, że celem – szczytem, ku któremu dąży chrześcijanin jest Niebo.
Dokonamy pewnej analogii pomiędzy zachowaniem turysty, a życiem chrześcijanina.

2. Jeden z uczniów odczytuje fragment z przewodnika po Tatrach. (Tekst w z załączniku)
- Jakie 3 rady dają autorzy wybierającym się w Tatry?
(odpowiedzi w słupku zapisujemy na tablicy)

- nie zbaczać ze szlaku / - postępować wg Słowa Bożego
- zabrać podstawowy ekwipunek / - modlitwa, sakramenty, Słowo Boże
- wcześnie wejść na szlak / - jak najwcześniej pójść za Chrystusem,
nie odkładać tego „na później”

Prosimy uczniów o krótkie wypowiedzi dot. wędrowania górami:
- Dlaczego nie schodzić ze szlaku?
- Co i dlaczego powinno znaleźć się w plecaku?
- Dlaczego należy wcześnie wchodzić na szlak?
Następnie prosimy o dokonanie analogii z życiem chrześcijanina:
- Co jest szlakiem?
- Dlaczego z niego nie zbaczać?
- Co oznacza i dlaczego ważne jest wczesne wejście na chrześcijańską drogę życia?
- Co jest ekwipunkiem? (pojawią się zapewne różne odpowiedzi: modlitwa, Słowo Boże, sakramenty)
Odpowiedzi pojawiające się w tej części lekcji zapisujemy obok zasad obowiązujących turystę.
Po zakończonej pracy nauczyciel zaznacza, że dziś zajmiemy się szczególnym „ekwipunkiem” chrześcijanina jaki stanowią sakramenty.

3. Czym jest sakrament?
W podsumowaniu wypowiedzi uczniów przypominamy to, co Katechizm Kościoła Katolickiego przekazuje na temat sakramentów:
KKK 1131 i w razie potrzeby wyjaśniamy definicję.

Warto tu ukazać, że dzięki każdemu z sakramentów otrzymujemy łaski potrzebne
w konkretnych sytuacjach życiowych.

4. W kolejnej części przypomnimy i zgłębimy naukę dotyczącą 7 sakramentów.
Tworzymy 7 grup. Każda grupa zajmować się będzie innym sakramentem.
Każda otrzymuje kartkę z fragmentami KKK poświęconymi danemu sakramentowi i kartkę A4 na której uczniowie mają zapisać odpowiedzi na poniższe pytania.
(Odpowiedzi uczniowie mają udzielić częściowo w oparciu o KKK, częściowo na podstawie własnych wiadomości, przemyśleń i dyskusji w grupie).

- Jakie są biblijne podstawy sakramentu?
- Komu udziela się tego sakramentu?
- Kto może udzielać tego sakramentu?
- Ile razy w życiu przyjmuje się ten sakrament?
- Jakie słowa są wypowiadane przy udzielaniu tego sakramentu?
- Co jest widzialnym znakiem tego sakramentu?

5. Po zakończeniu pracy, grupy przedstawiają wyniki, które są podstawą do rozmowy, dyskusji, pytań.

6. Podsumowanie. Sakramenty to znaki łaski, której Bóg nam udziela po to, by łatwiej dotrzeć do celu, osiągnąć szczyt jakim jest zbawienie. Nie możemy lekceważyć tych darów, własne chęci to za mało, trzeba korzystać z pomocy jaką Bóg daje w różnych momentach naszego życia, by nie opaść z sił i wytrwać.


Załącznik 1.
• „ Naczelna zasada: nigdy nie zbaczaj ze znakowanego szlaku. W razie zabłądzenia próbuj za wszelką cenę odnaleźć znakowany szlak, najlepiej starając się odnaleźć znakowany szlak, najlepiej starając się odtworzyć trasę od momentu zgubienia po to, by tą sama drogą wrócić na szlak. Największa ilość wypadków w Tatrach bierze się właśnie z prób poruszania się bez szlaku w nieznanym, trudnym terenie skalnym (karygodne są zwłaszcza próby schodzenia
>> na skróty << z partii szczytowych ku dolinom).
• Bądź przygotowany na zmianę pogody i miej zawsze ze sobą podstawowy ekwipunek (patrz rozdział Ekwipunek).
• Staraj się wychodzić w góry jak najwcześniej, aby mieć pewność, że dojdziesz do wyznaczonego celu przed zapadnięciem zmroku (...)”.

Źródło: Lewandowski, Pawłowicz – „Tatry” Wydawnictwo Pascal, str.56

Załącznik 2.

Katechizm Kościoła Katolickiego – przykładowe fragmenty do wykorzystania w pracy
w grupach
Sakramenty
KKK 1131
Chrzest
1216 , 1275 - 1284
Bierzmowanie
1315 - 1321
Eucharystia
1328 - 1331
Pokuta i pojednanie
1469, 1485 - 1496
Kapłaństwo
1590 - 1600
Małżeństwo
1601, 1659 – 1663, 1665 – 1666

Namaszczenie chorych
1526 - 1532
Pismo Święte - przykładowe fragmenty do wykorzystania za lekcji
Chrzest
Mt 28, 19 – 20
J 3, 5 – 6
Bierzmowanie
Dz 2, 1 – 4
Eucharystia
Mk 14, 22 – 25
J6, 51 – 54.56
Pokuta
J 20, 21 – 23
Kapłaństwo
Hbr 5, 1 – 4
2 Tm 1,6
Tt 1,5
Małżeństwo
Ef 5, 21 – 33
Mt 19, 5 – 6
Namaszczenie chorych
Jk 5, 14 – 15

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.