X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18491
Przesłano:

Plan pracy-origami dla uczniów kl. II - III

ŚWIAT ORIGAMI – koło dla uczniów kl. II-III

Wstęp

    Origami jest ciekawą metodą, narzędziem wspierającym rozwój dziecka.
     Wielu pedagogów, nauczycieli, psychologów dostrzegając potencjał, jaki posiada sztuka origami w wychowaniu i kształceniu dzieci, włączyła tę formę w swój program pracy. Origami pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. Dzięki temu dziecko odbiera wrażenia angażując wszystkie możliwe zmysły. Origami w Japonii to tradycyjna sztuka składania papieru przekazywana z pokolenia na pokolenie.
     Zajęcia koła origami mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania uczniów.
     Stosowanie na zajęciach sztuki origami, a w szczególności origami płaskiego z koła, kwadratu i trójkąta pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej, zachęca do tworzenia przez wszystkie dzieci, bez względu na ich indywidualne uzdolnienia, nie ogranicza inicjatywy dziecka, nie hamuje jego działania, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny.
Dlaczego origami? Origami w prosty sposób rozbudza w dziecku ciekawość, fantazję i chęć samodzielnego tworzenia. Rozwija umiejętności uczenia się przez naśladowanie nauczyciela przy wykonywaniu poszczególnych zgięć czy podstawowych baz wyjściowych. Sztukę składania papieru można wykorzystywać w różnych sytuacjach. Origami jest terapią, ponieważ uspokaja i wycisza. Poprawia sprawność manualną i intelektualną. Uczy dzieci cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Na podstawie origami dzieci od najwcześniejszych lat nieświadomie wkraczają w świat geometrii (uczą się widzieć przestrzennie, poznają figury geometryczne). Zajęcia origami dowartościowują te dzieci, które nie wierzą w swoje umiejętności. Ucząc ich składania papieru etapami, przechodzę od najłatwiejszych form do coraz bardziej skomplikowanych. 


Realizacja zajęć zakłada:
· Wspieranie rozwoju zdolności poznawczych i zainteresowań dziecka.
· Wspieranie rozwoju społeczno-moralnego, umiejętności oceny własnego postępowania, umiejętności zabawy, nauki i pracy w grupie, umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania problemów.
· Wspieranie rozwoju psychofizycznego, doskonalenie i usprawnianie ruchowe.
· Wspieranie umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń, przeżyć, uczuć związanych z uczestnictwem w wydarzeniach grupy, klasy, rodziny.
· Budzenie wrażliwości estetycznej.

Narzędzia :
origami płaskie z kwadratu,
origami story - opowieści ilustrowane papierowymi formami,
origami płaskie z kwadratu,
origami przestrzenne, w tym origami story,
origami płaskie z koła,
origami baje – opowieści ilustrowane papierem,
origami płaskie z koła,

origami przestrzenne modułowe,
sztuka cięcia papieru.

Ewaluacja

     Aby przekonać się, czy zajęcia mają pożądany wpływ na uczniów, w jakim stopniu są osiągnięte cele, czy metody i formy aktywności są skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji.
     Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco. Opierać się będzie na obserwacji:
zaangażowania dziecka na zajęciach.,
samodzielności i umiejętność współpracy z kolegami.
Ważnym elementem ewaluacji będzie:
udział w konkursach plastycznych,
prezentacja prac uczestników koła origami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.