X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18453
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych gr. IV w I semestrze

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH GR. IV W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013


Charakterystyka grupy

W grupie IV chłopięcej przebywają wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Stan grupy liczył 8 wychowanków, w tym:
• 1 jest uczniem Szkoły Podstawowej w oddziale dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia,
• 1 jest uczniem Gimnazjum w oddziale dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia,
• 6 to uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Od października w grupie przebywa wychowanek z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną dziecięcym porażeniem mózgowym.
Jeden z wychowanków to chłopiec z zespołem Downa. Z otoczeniem komunikuje się za pomocą mimiki twarzy, gestów i wskazań ręką. Najstarszym wychowankiem jest chłopiec z autyzmem i niedowidzeniem obuocznym. Wychowankowie są samodzielni w zakresie samoobsługi. Kilku z nich wymaga stałego nadzoru podczas jedzenia, mycia się, ubierania.
Komunikują się z otoczeniem za pomocą mowy w różnym stopniu rozwiniętą i zrozumiałą. Ich potrzeby i zainteresowania są zbliżone. Chłopcy chętnie uczestniczą w proponowanych zajęciach, potrafią współpracować w zespole. Pomagają sobie wzajemnie w różnych sytuacjach życiowych.

Praca w grupie wychowawczej w internacie realizowana była w oparciu o:
1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej grupy IV.
2. Indywidualne programy edukacyjne.

Rodzaje zajęć:
1. Zajęcia plastyczno- techniczne.
2. Zajęcia higieniczno-porządkowe.
3. Zajęcia muzyczno-ruchowe.
4. Zajęcia kulinarne.
5. Gry i zabawy dydaktyczne.
6. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
7. Zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania wychowanków.


Treści oraz działania praktyczne realizowane są w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej grupy IV oraz indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne.

1. Doskonalenie umiejętności samodzielnego dbania o higienę własną i otoczenia:
• korzystanie zgodnie z przeznaczeniem z przyborów i środków toaletowych podczas mycia się i kąpieli,
• ćwiczenie umiejętności dokładnego mycia się pod prysznicem,
• systematyczne pranie i rozwieszanie bielizny osobistej,
• właściwe korzystanie z pomieszczeń i urządzeń sanitarnych,
• ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami oraz zwracanie uwagi na estetykę spożywanych posiłków,
• wieszanie i układanie rzeczy w wyznaczonym miejscu,
• kształtowanie nawyku przygotowywania ubrania na następny dzień,
• doskonalenie umiejętności samodzielnego porządkowania pomieszczeń grupy.
2. Zdrowie i bezpieczeństwo wychowanka:
• utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych podczas spacerów grupowych,
• zwracanie uwagi na sposób poruszania się w pomieszczeniach Ośrodka z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i kolegów,
• respektowanie zasad obowiązujących w grach i zabawach na świeżym powietrzu,
• bezpieczne posługiwanie się prostymi narzędziami (tj. nożyczki, klej na gorąco, piłka ręczna do drewna, nóż),
• przypominanie o zachowaniu szczególnej ostrożności w czasie podróży do domu rodzinnego oraz powrotu do Ośrodka,
• zwracanie uwagi na zachowanie ostrożności podczas pobytu w domu rodzinnym, wskazywanie konsekwencji niewłaściwego zachowania się,
• ćwiczenie umiejętności postaw asertywnych w różnych sytuacjach
3. Organizacja czasu wolnego wychowanków w Ośrodku, rozwijanie zainteresowań:
• rozwijanie indywidualnych zainteresowań wychowanków poprzez udział w zajęciach muzyczno-ruchowych, plastycznych, sportowych, warcabowych, teatralnych,
• włączanie wychowanków w organizację imprez, konkursów i inscenizacji w ramach pracy Samorządu,
• uczenie sposobów spędzania czasu wolnego, zachęcanie do indywidualnych i zespołowych gier i zabaw.
3. Wspomaganie rozwoju umysłowego:
• prowadzenie zajęć usprawniających zaburzone funkcje psychomotoryczne,
• systematyczna nauka własna,
• zachęcanie do rozwiązywania (łamigłówek, zagadek, rebusów i krzyżówek)
• prowadzenie gier i zabaw dydaktycznych,
• rozwijanie aktywności twórczej poprzez stosowanie różnych technik plastycznych,
• wykonywanie gazetek tematycznych.
5. Uczestnictwo wychowanków w życiu publiczno- kulturalnym Ośrodka i poza nim.
Wychowankowie brali udział:

• udział w Przeglądzie Wytworów Rękodzielnictwa w Centrum Kultury w Chojnie,
• udział w konkursie plastycznym ,, Antyreklama środków uzależniających”,
• udział w konkursie plastycznym pt. ,, Dbam o higienę, bo czystość to zdrowie”,
• udział w konkursie plastycznym ,, Świąteczne marzenia’’,
• udział w konkursie plastycznym ,, Ulubione zabawy zimowe”,
• wykonanie kartek walentynkowych i drobnych upominków dla dziewczynek z okazji walentynek,
• udział w konkursie z Techniki ,, Moje ręce mogą więcej”,
• udział wychowanków w kiermaszu bożonarodzeniowym organizowanym przez Centrum Kultury w Chojnie. Na kiermaszu wystawione zostały choinki ze sznurka ozdabiane elementami z masy solnej oraz bombki ze styropianu wykonane przez wychowanków na zajęciach w internacie. Pozyskane pieniądze zostaną przekazane na cele grupy,
• udział w konkursie pt. ,, Łańcuch świąteczny’’ organizowany przez Centrum Kultury w Chojnie. Wychowankowie zajęli I miejsce, otrzymali dyplom i nagrody,
• udział w Koncercie Bożonarodzeniowym ,, Serce na święta” w Centrum Kultury w Chojnie,
• udział w aukcji WOŚP , prace na aukcje zostały przekazane do Centrum Kultury w Chojnie,
• w grupie odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe z przygotowanym wcześniej poczęstunkiem ( nieobecność na warsztatach uczniów ze szkoły z Prenzlau z powodu złych warunków pogodowych ),

6. Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków:
• spotkania z rodzicami i opiekunami ( wymiana informacji dotycząca potrzeb i stanu zdrowia wychowanka). Wspólne omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych, szukanie skutecznych rozwiązań,
• przekazywanie rodzicom wiedzy n/t zainteresowań, zdolności wychowanków oraz odnoszonych przez nich sukcesów,
• proponowanie sposobu spędzenia czasu wolnego przez dziecko podczas pobytu w domu rodzinnym.


KONTAKTY Z RODZINĄ - 80
KONATAKTY ZE SZKOŁĄ - 55


Wychowawcy grupy IV:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.