X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18372
Przesłano:

Majowa łąka i jej mieszkańcy - scenariusz zajęć

Krąg tematyczny: KOLOROWY MAJ
Temat: Majowa łąka i jej mieszkańcy

Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt łąkowych.


Cele szczegółowe:
uczeń:
- zna i wymienia najczęściej spotykane gatunki roślin i zwierząt żyjących na łące
- rozumie znaczenie gospodarcze łąk i pastwisk
- czyta płynnie i wyraźnie krótkie teksty
- zna i stosuje w praktyce zasady pisowni rzeczowników w liczbie mnogiej z zakończeniem „ów”
- układa i zapisuje zdanie z podanymi rzeczownikami
- pisze poprawnie wyrazy z „rz”
- wie, dlaczego należy obserwować zwierzęta, nie ingerując w ich życie
- naśladuje ruchem zachowanie zwierząt
Metody pracy: słowna, oglądowa, praktyczna, problemowa
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne: ilustracje, albumy, podręczniki, karty pracy, rozsypanka wyrazowa, kolorowanki, encyklopedie, płyta CD, komputer


Przebieg zajęć:
Wspólne śpiewanie piosenki „W zieleni łąka”

1.Rozwiązanie zagadki:
Cała zielona w barwne punkciki
a nad nią śpiew skowronka
Tam wyruszamy zbierać kwiatki
bo to jest właśnie ... (łąka)


Nauczyciel zadaje pytanie:
Co to jest łąka?

2.Wyszukiwanie informacji: o roślinach i zwierzętach łąk w albumach i innych materiałach.
3.Pokaz slajdów.
4.Układanie krzyżówki do hasła MAJOWA ŁĄKA
5.Słuchanie wiersza M. Buczkówny „Rano na łące”.
• Wypowiedzi dzieci ukierunkowane pytaniami:
- Co dzieje się na łące od rana?
- Jakie zwierzęta przedstawione są w wierszu?
- Co one robią?
6.Zabawy ruchowe:
- naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt mieszkających na łące
7.Głośne, indywidualne czytanie przez ucznia tekstu o łące.
8.Rozmowa na temat znaczenia łąk w hodowli zwierząt;
- Jakie zwierzęta rolnicy wypasają na łące?
9.Udzielanie odp. na pytanie:
W jakim celu koszą trawę?
10.Praca indywidualna – karty pracy
11.Układanie zdań o łące z rozsypanek wyrazowych.
12.Układanie zdań z podanymi wyrazami.
13.Praca z komputerem przy użyciu płyty CD „Szkoła na miarę”

-Słuchanie zagadek o zwierzętach i udzielanie na nie odpowiedzi.

- Układanie kart Memo z sylab (nazwy zwierząt i roślin)
i odsłuchanie krótkich rymowanek.
14.Oglądanie ilustracji „Majowa łąka”
15.Wypowiedzi uczniów na temat:
- Co robią zwierzęta?
- Dlaczego nie należy im przeszkadzać?
16.Zabawa: „Łąka na plecach”
Dzieci siadają w kręgu jedno za drugim. Wykonują masaż koledze, który siedzi przed nim, zgodnie z poleceniem nauczyciela [np. „Plecy twojego kolegi to łąka, pada na nią deszcz, rosną trawy i kołyszą się, chodzi bocian, skacze żaba, pasie się krowa itp. (dzieci pokazują to palcami na plecach kolegi)
17. Podsumowanie zajęć.
18. Kolorowanie malowanek, wycinanie elementów z papieru kolorowego, kolorowych gazet, bibuły. Wspólne wykonanie pracy plastycznej pt. ”Majowa łąka”.


http://www.kolorowanki-dla-dzieci.pl/kolorowanki_-_owady.ph?NOF_StartRow_owady_Iterator=1

http://www.kolorowanki-dla-dzieci.pl/kolorowanki-zwierzeta.php

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.