X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18304
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Ulepimy bałwana. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć dla dzieci 6 letnich – opracowała Renata Stachowicz
Obszar edukacji: plastycznej, umysłowej, ruchowej, muzycznej.
Hasło programowe: Zima w pełni.

Temat zajęcia: Radosne bałwanki.

Cel ogólny: Rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych dzieci.
Cele szczegółowe:
1. Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci.
2. Budzenie zadowolenia z efektu swojej pracy.
3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
4. Wdrażanie do przestrzegania zasad estetyki i higieny podczas pracy.
Cele operacyjne:
Dziecko:
1. Słucha wiersza recytowanego przez nauczyciela pt. "Bałwan ze śniegu".
2. Uczestniczy w rozmowie na temat wiersza.
3. Umie swobodnie wypowiadać się na temat wiersza.
4. Śpiewa piosenkę pt. "Ulepimy bałwana".
5. Interpretuje ruchem treść piosenki.
6. Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej.
7. Przestrzega zasad panujących w grupie.
8. Rozumie polecenia nauczyciela i poprawnie je wykonuje.
Metody:
1. Słowna ( rozmowa na temat wiersza, objaśnienie).
2. Oglądowa ( pokaz ilustracji bałwanków).
3. Czynna ( zabawa ruchowa, wykonanie zadania plastycznego).
4. Metoda żywego słowa ( nauczyciel recytuje z pamięci zagadkę).
Formy:
1. Indywidualna.
2. Zbiorowa.
Środki dydaktyczne: wiersz pt. "Bałwan ze śniegu", kaseta z piosenką "Ulepimy bałwana", treść zagadki, blok techniczny, niebieska pasta do zębów, pędzelek, podkładka, fartuszek.
Czas trwania zajęć: 30 minut.

Przebieg zajęcia

I
Powitanie wszystkich dzieci. Nauczyciel zachęca dzieci, aby usiadły w obwodzie koła i prosi o wysłuchanie wiersza pt. "Bałwan ze śniegu".
Bałwan ze śniegu
Ulepiły dzieci ze śniegu bałwana,
w kapeluszu, z fajką w zębach wygląda na pana.
Pewno ci tu zimno, śniegowy bałwanie,
chodźże do nas, do przedszkola, na ciepłe śniadanie.
Zaiskrzył się bałwan, jakby śmiał się z tego:
Mróz – to mój przyjaciel – stopniałbym bez niego!
Nauczyciel omawiając z dziećmi treść wiersza pokazuje kolorowe ilustracje bałwanków lepionych przez dzieci. Kieruje rozmową dzieci poprzez stawianie pytań:
1. Kto najczęściej lepi bałwana?
2. Kiedy możemy go lepić?
3. Z czego lepimy bałwana?
4. Jakiego koloru jest bałwan?
5. Z czego bałwan ma zrobiony nos?
6. Czego bałwany najbardziej się boją?
Po swobodnych wypowiedziach dzieci nauczyciel proponuje, aby wspólnie zaśpiewali ( wcześniej poznaną) piosenkę pt. "Ulepimy bałwana". Dzieci śpiewając piosenkę naśladują ruchami toczenie śnieżnych kul, lepienie bałwana i zabawy na śniegu.

II
Zajęcia plastyczne – malowanie bałwanków.
Dzieci malują pędzlem używając białej pasty po niebieskiej kartce bloku technicznego. Nauczyciel wygniata dzieciom pastę z tubek na specjalne podkładki i w przypadku, gdy pasta jest twarda i trudno ją rozprowadzić pędzlem na kartce, dodaje odrobinę wody. Do namalowanych bałwanków dzieci domalowywują padające płatki śniegu, białe chmury i białe ośnieżone drzewa.
Po wyschnięciu prac plastycznych nauczyciel wraz z dziećmi urządza klasową wystawę prac plastycznych na dywanie w sali przedszkolnej. Prace ułożone są w obwodzie koła. Dzieci ustawiają się gęsiego i idąc dziecko za dzieckiem oglądają każdą pracę.

III
Czynności organizacyjno – porządkowe w sali po przeprowadzonych zajęciach. Czynności higieniczno – fizjologiczne.
Nauczyciel zbiera dzieci przed tablicą i mówi z pamięci zagadkę o bałwanku.
W oczach węgielki, z marchwi nos wielki.
Na śniegu stoi, słońca się boi.
Dzieci podają rozwiązanie zagadki i wspólnie wszyscy uczą się jej na pamięć.
Podsumowanie zajęć i utrwalenie poznanej piosenki pt. "Ulepimy bałwana".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.