X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18303
Dział: Przedszkole

Plan miesięczny dla dzieci 6 - letnich na miesiąc marzec

OPRACOWAŁA: mgr Renata Stachowicz
Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZY DLA DZIECI 6 - LETNICH ( ODDZIAŁ IV) NA MIESIĄC MARZEC 2013 .
OŚRODKI TEMATYCZNE:
1.”W marcu jak w garncu”
2. „ W sklepie”
3. „ Wiosna w błękitnej sukience”
4. „ Wielkanocne zwyczaje”
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:
1.Wymienianie elementów marcowej pogody.
2.Nazywanie wybranych elementów pogody.
3.Malowanie na podstawie obserwacji.
4.Określanie środkowej głoski w podanych słowach.
5.Ustala równoliczność dwóch zbiorów.
6.Puszcza bańki mydlane.
7.Wymienianie oznak zbliżającej się wiosny.
8.Prowadzenie kalendarza pogody.
9.Potrafi zakupić towary w sklepie.
10.Wie, jakie towary można zakupić w konkretnym sklepie.
11.Stosuje słowa: lżejszy od, cięższy od, waży tyle samo.
12.Dzieli nazwy obrazków na głoski.
13.Wie, w jaki sposób robi się zakupy.
14.Rozpoznaje kurę, koguta, kurczątko.
15.Naśladuje głosy zwierząt.
16.Wymienia tradycje wielkanocne.
17.Odejmuje w zakresie dziesięciu.
18.Tworzy rymy.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
1.Poinformowanie rodziców na temat planowanego „ Dnia Marchewkowego”.
2.Opracowanie dla rodziców referatów na temat : „ Zalet spacerów i wycieczek”, „ Emocje dzieci w wieku przedszkolnym – jak sobie z nimi radzić”.
3. Zaangażowanie rodziców w „ Powitanie Wiosny” w oddziale IV.
4.Przygotowanie dla rodziców informacji na temat realizowanego programu ogólnopolskiego Akademii Zdrowego Przedszkolaka pt. „ Mleczna kraina” i rozpoczęcie jej realizacji na przełomie marzec/kwiecień 2013.
TREŚCI PROGRAMOWE:
1.Spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek.
2.radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach.
3.Uczestniczenie we wspólnych zabawach ruchowych.
4.Wspólne układanie opowiadania.
5.Swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych.
6.wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi.
7.Poprawne wypowiadanie się w czasie przeszłym i przyszłym.
8.Skladanie pociętych obrazków w całość bez wzoru.
9.Liczenie głosek w słowach, układanie słów rozpoczynających się, kończących daną głoską.
10.Czytsnier całościowe wyrazów.
11. Wyodrębnianie w słowach sylab, określanie jej kolejności, dzielnie słów na sylaby.
12.Rozwiajnie koordynacji ruchowej.
13. Nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi..
14.Odwzorowywanie elementów.
15.Nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom.
16.Oglądanie przedstawień teatralnych.
17.Rusowanie z wyobraźni.
18.Orientowanie się na kartce papieru.
19.Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
20.Samodzilen konstruowanie gier przez dzieci, wspólne ich rozgrywanie.
21.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
22.Poznawanie zwiastunów wiosny.
23.Poznanie pomocnej i szkodliwej roli wiatru w działalności człowieka.
24.Omawianie życia ptaków wiosną.
25.Nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu.
26. Uczestniczenie w zabawach ruchowych, pląsowych.
27.Utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby.
28.Przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.

PLAN ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "NASZE PRZEDSZKOLE" MAC EDUKACJA DKOS – 5002 – 03/08 MAŁGORZATY KWAŚNIEWSKIEJ, WIESŁAWY ŻABY – ŻABIŃSKIEJ.

I – „ W marcu jak w garncu”

DZIEŃ 1 – „ Raz pada śnieg, a raz deszczyk” O:11, 5, 14,3,8.
1.Ćwiczenia poranne – zestaw XXII ( Przewodnik metodyczny cz. 3 str.111). zabawa orientacyjno – porządkowa „ Słońce świeci – pada deszcz”, „ Deszczowe kropelki”, „ Padający deszczyk”. Zabawa z elementami podskoku „ Omiń kałużę”.
2.Zabawa „ Wiatr, deszcz, burza” ( według K. W. Vopla). Dzieci naśladują wiatr poprzez pocieranie dłoni o swoje ciało, padający deszcz poprzez uderzanie dłoni o uda, a tupanie na przemian nogami to będzie burza. Nauczyciel wymienia nazwy elementów pogody i dzieci odpowiednio reagują. Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej pt. „ W marcu”. Rozmowa na temat wiersza. Ćwiczenia ruchowo – graficzne, artykulacyjne. Kolorowanie rysunku ilustrującego wiersz. Ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie i nazywanie nagranych odgłosów atmosferycznych.
3.Rymiczne wypowiadanie przysłowia „ W marcu jak w garncu” na przemian cicho i głośno. Wyjaśnienie znaczenia słów: burza, wichura, tęcza, kapuśniaczek, ulewa. Nauka piosenki „ Marzec”. Improwizacja rytmiczna przy piosence. Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu. Próba wspólnego śpiewu piosenki.

DZIEŃ 2 – „ Marcowa pogoda” O: 5,11, 3
1.Ćwiczenia gimnastyczne metodą twórcza ( W. Sherborne) – zestaw IX ( opracowane przez R. Gałuszkę). Cel ćwiczeń: kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz kształcenie umiejętności dzielenia przestrzeni, nawiązania kontaktu z innymi. „ Leżnie tyłem, przodem” – rozwijanie świadomości własnego ciała, „ Pociąg z nóg”. Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi poprzez ćwiczenia w parach „ z biernym partnerem”, „ razem z partnerem” ćwiczenia w grupach.
2.Rozwiązywanie zagadek o różnych elementach pogody. Wskazywanie odpowiednich obrazków. Założenie kalendarza pogody. Zabawa „ Bawimy się w zdrobnienia”. Zabawy z przysłowiem „ W marcu jak w garncu”. Wymienianie nazw miesięcy, które były przed marcem i tych, które będą po marcu. Swobodny taniec przy piosence „ Marzec”. Słuchanie wybranych tekstów o marcowej pogodzie. Malowani farbami na temat „ Marcowa pogoda”. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
3.Zabawa ruchowa „ Kałuża”. Wypowiedzi dzieci na temat: „Co by było, gdyby...”. Ćwiczenia ruchowo – graficzne – kreślenie w powietrzu obiema rękami chmurek, słońca.

DZIEŃ 3 – „ Słonko, słoneczko” O: 5, 11, 8, 9.
1.Ćwiczenia poranne – zestaw XXII ( Przewodnik metodyczny cz. 3 str.111). zabawa orientacyjno – porządkowa „ Słońce świeci – pada deszcz”, „ Deszczowe kropelki”, „ Padający deszczyk”. Zabawa z elementami podskoku „ Omiń kałużę”.
2.Zabawa „ Co robi?” – podawanie elementów pogody, które można zaobserwować w marcu i dopowiadanie co robi dany element pogodowy. Improwizacja rytmiczna „ Wiatr i chmurki”. Ćwiczenia słuchowe pod hasłem „ Przedwiośnie”. Naśladowanie odgłosów padającego deszczu, wiejącego wiatru, roztapiających się sopli. Podział na sylaby nazw związanych z przedwiośniem. Układanie rymów do słów kojarzących się z przedwiośniem. Kończenie zdań – tworzenie porównań. Ćwiczenia ruchowo – graficzne. Określanie środkowej głoski w słowach: dom, dym, oko, las, osa..
3.Zabawa „ Wesołe słoneczko – smutna chmurka”. Zaczarowanie słoneczka. Wykonanie papierowego słoneczka. Zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania prac. Wspólna ocena prac i umieszczenie ich na wystawie. Słuchanie piosenek o przedwiośniu. Zabawa ruchowa „ Kałuża”. Prace porządkowa w sali pod hasłem „ Robimy porządki bo zbliża się wiosna”.

DZIEŃ 4 – „ Bańki mydlane” O: 5,13, 3, 14.
1.Ćwiczenia gimnastyczne metodą twórcza ( W. Sherborne) – zestaw IX ( opracowane przez R. Gałuszkę). Cel ćwiczeń: kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz kształcenie umiejętności dzielenia przestrzeni, nawiązania kontaktu z innymi. „ Leżnie tyłem, przodem” – rozwijanie świadomości własnego ciała, „ Pociąg z nóg”. Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi poprzez ćwiczenia w parach „ z biernym partnerem”, „ razem z partnerem” ćwiczenia w grupach.
2.” Obrazek z kolorowej kropli” – rozdmuchiwanie przez rurkę kropli tuszu, wymyślanie, z czym się ona kojarzy. Zabawy klockami – przeliczanie klocków w zakresie 1 – 10. „ Których klocków jest więcej?”, „ Których klocków jest mniej” – manipulowanie klockami i przeliczanie ich.
3.Słuchanie wiersza A. Rżysko – Jamrozik „ Bańki mydlane”. Rozmowa na temat wiersza. Puszczanie baniek mydlanych na ogrodzie przedszkolnym. Dzielenie się wrażeniami z puszczania baniek. Zabawa „ Skojarzenia” – dopowiadanie do podanych przez nauczyciel wyrazów odpowiednich skojarzeń. Ćwiczenia ruchowo – graficzne ( według B. Merthan). Zabawa relaksacyjna „ Chmurki”.

DZIEŃ 5 – „ Wiosna tuż - tuż” O: 5, 8, 11, 4.
1.Ćwiczenia poranne – zestaw XXII ( Przewodnik metodyczny cz. 3 str.111). zabawa orientacyjno – porządkowa „ Słońce świeci – pada deszcz”, „ Deszczowe kropelki”, „ Padający deszczyk”. Zabawa z elementami podskoku „ Omiń kałużę”.
2.Zabawa na spostrzeganie „ Skąd wieje wiatr?’ ( według I. Flemming, J. Fritz). Wachlowanie gazetami i próby ustalenia z której strony wieje wiatr. Czytanie tekstu wyrazowo – obrazkowego „ Marcowy spacer”. Słuchanie piosenki „ Marzec czarodziej” rozmowa na temat piosenki. Czarowanie wiosny.
3.Słuchanie opowiadania M. Kownackiej „ O wiosennym słonku, niedźwiedziej pałce i pliszki ogonku”. Rozmowa na temat opowiadania, wypowiedzi dzieci na temat: „ Po czym można poznać, że zbliża się wiosna?” Zapoznanie z kalendarzem pogody. Oglądanie elementów pogody przedstawionych na obrazkach według wzrastającego ich natężenia, opowiadanie o nich. Przypomnienie nazw i kolejności dni tygodnia. Poznanie budowy kalendarza pogody. Oznaczenie pogody w kalendarzu pogody. Zaznaczanie pogody w danym dniu, a potem przez pozostałe dni przez jeden tydzień. Zabawa z elementami dramy „ Chmura zbiera kropelki deszczu”.

DZIEŃ 6 – „ Las wita wiosenkę ” O: 5, 11, 12, 14.
1.Ćwiczenia gimnastyczne metodą twórcza ( W. Sherborne) – zestaw IX ( opracowane przez R. Gałuszkę). Cel ćwiczeń: kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz kształcenie umiejętności dzielenia przestrzeni, nawiązania kontaktu z innymi. „ Leżnie tyłem, przodem” – rozwijanie świadomości własnego ciała, „ Pociąg z nóg”. Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi poprzez ćwiczenia w parach „ z biernym partnerem”, „ razem z partnerem” ćwiczenia w grupach.
2.Zabawa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – „ Dzieci w lesie”, „ Rzucamy szyszkami”, „Toczymy zwalony pień”. Oglądanie obrazków przedstawiających prawidłowe i nieprawidłowe zachowanie dzieci w lesie. Opowiadanie co się na nich dzieje. Odpowiadanie na pytanie: Co należy robić, aby nie szkodzić środowisku? Zabawy badawcze – „ Gdzie jest powietrze?” Dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce. Nadmuchiwanie baloników – obserwowanie ich powiększania się. Zagadki pantomimiczne – „ Jestem cząstką przyrody”
3.Teatrzyk sylwet na podstawie utworu – „ Kłopoty leśnego krasnala”. Wypowiedzi dzieci na temat: „ Co to jest las?” Poznanie ogólnej budowy drzewa. Zabawa z elementami dramy – ”Smutny i wesoły las”. Rysowanie swojego ulubionego leśnego zwierzątka.
4.Rozmowa na temat obrazka – „ W lesie”. Zabawa „ Prognoza pogody”. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym: „ Fliks, flaks, florian”, „ Gąski, gąski do domu”.

II – „Robimy zakupy”

DZIEŃ 1 –„ W sklepie” O: 5, 13, 4.
1.Ćwiczenia poranne – zestaw XXIII ( Przewodnik metodyczne cz.4 str. 18). Dmuchanie na małe kłębki wełny, waty. Rysowanie kół noga na podłodze. „ Ważenie” – ćwiczenie w parach z wykonywaniem przysiadu. Odtwarzanie ruchów współćwiczącego – „ Lustro”
2.Wycieczka do sklepu. Zapoznanie z celem wycieczki, poznanie wyposażenia sklepu ( urządzeń i towarów znajdujących się w sklepie). Wyjaśnienie terminów klient, kasa, ekspedientka. Zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się w miejscu publicznym. Oglądanie wystawy sklepowej i oglądanie wnętrza sklepu.
3.Zabawa ruchowo – naśladowcza „ Idziemy do sklepu”. Dzielenie na głoski nazw wybranych towarów. Praca z książką – otaczanie pętlą towarów, których nazwy zaczynają się tak samo, jak słowo sklep.

DZIEŃ 2 – „ W cukierni” O: 5, 13, 14, 8.
1.Ćwiczenia poranne – zestaw XXIII ( Przewodnik metodyczne cz.4 str. 18). Dmuchanie na małe kłębki wełny, waty. Rysowanie kół noga na podłodze. „ Ważenie” – ćwiczenie w parach z wykonywaniem przysiadu. Odtwarzanie ruchów współćwiczącego – „ Lustro”
2.Zorganizowanie kącika sklepowego. Zabawy tematyczne w kąciku z użyciem wagi szalkowej. Wycięcie papierowych banknotów i monet. Oglądanie obrazków przedstawiających wystawy różnych sklepów ( lub różne stoiska w sklepie). Słuchanie opowiadania H. Łochockiej „ Jak wróbelek niebożę siadł na wentylatorze”. Rozmowa na temat opowiadania. Czytanie całościowe wyrazu tort. Konstruowanie tortu z drewnianych klocków.
3.Zabawa „ Poruszajcie się tak, jak zagram”. Słuchanie piosenki „ Zakupy”. Rozmowa na temat piosenki. Zabawa „ Rysujemy artykuły spożywcze”, rozpoznawanie artykułów spożywczych po smaku. Ćwiczenia słuchowe – dzielenie nazw obrazków na głoski.

DZIEŃ 3 – „ Koszyk na zakupy” O: 5,14,13, 4.
1.Ćwiczenia poranne – zestaw XXIII ( Przewodnik metodyczne cz.4 str. 18). Dmuchanie na małe kłębki wełny, waty. Rysowanie kół noga na podłodze. „ Ważenie” – ćwiczenie w parach z wykonywaniem przysiadu. Odtwarzanie ruchów współćwiczącego – „ Lustro”
2.Zabawa „ Spaghetti” ( według K. Vopla). Słuchanie zdań o tym, co Patryk z mamą kupili w sklepie. Liczenie w zdaniach słów. Zabawa dydaktyczna „ Idziemy do sklepu” – zadaniem dzieci jest wybrać obrazki tych artykułów, których nazwy zaczynają się tą sama głoską.
3.Wykonanie papierowego koszyka na zakupy. Zabawa przy piosence „ Zakupy”. Zabawa „ Co nie pasuje” – opowiadanie o sklepie i zakupionych tam artykułach, które można w nim kupić i których tam nie dostaniemy.
4.Spacer – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

DZIEŃ 4 – „Zabawy wagą” O: 5, 13, 14.
1.Ćwiczenia poranne – zestaw XXIII ( Przewodnik metodyczne cz.4 str. 18). Dmuchanie na małe kłębki wełny, waty. Rysowanie kół noga na podłodze. „ Ważenie” – ćwiczenie w parach z wykonywaniem przysiadu. Odtwarzanie ruchów współćwiczącego – „ Lustro”
2.Wskazanie różnic pomiędzy wagami, kończenie rysowania wag według wzoru. Zabawa dydaktyczna „ cięższy od... lżejszy od”.
3.Słuchanie wiersza H. Bechlerowej „ Miś na huśtawce”. Rozmowa na temat wiersza. Układanie na sylwecie huśtawki po jednej stronie misia, a po drugiej zwierząt, według kolejności siadania na huśtawce. Wskazywanie na rysunku, kto jest cięższy od misia a kto lżejszy, a kto waży tyle samo co miś.
4.Zabawy z wagą. Czytanie całościowe wyrazu waga. Porównywanie masy wybranych przedmiotów ( o zróżnicowanej masie) przez dzieci. Określenie, który jest lżejszy, a który cięższy. Zabawy ze słowem waga, składanie w całość pociętego wyrazu.
5.Zabawa „ Co to za słowo”. Zabawa „ W sklepie z zabawkami”. Podawanie liczby mnogiej do podanych nazw obrazków.

DZIEŃ 5 – „ Zabawa w sklep” O: 5, 13, 14.
1.Ćwiczenia poranne – zestaw XXIII ( Przewodnik metodyczne cz.4 str. 18). Dmuchanie na małe kłębki wełny, waty. Rysowanie kół noga na podłodze. „ Ważenie” – ćwiczenie w parach z wykonywaniem przysiadu. Odtwarzanie ruchów współćwiczącego – „ Lustro”
2.Liczenie liter w wyrazach. Posegregowanie wyrazów według liczby liter. Wskazanie ile jest wyrazów trzyliterowych, ile cztero, a ile pięcioliterowych. Zabawa muzyczno – ruchowa „ Taniec”
3.Ćwiczenie pamięci wzrokowej . Słuchanie wiersza A. Kamieńskiej pt. „ Zabawa w sklep”. Rozmowa na temat wiersza. Układanie rymów do nazw towarów przedstawionych na obrazkach. Układanie obrazków w kolejności od najmniejszej do największej liczby towarów.
4.Zabawa ruchowo – naśladowcza „ Idziemy na zakupy”. Wykonanie kolażu na temat „ Mój sklep”. Zabawa relaksacyjna „ Masaż piłeczkami”. Zabawy tematyczne kąciku sklepowym.

III – „ Wiosna błękitnej sukience”

DZIEŃ 1 –„ Szukamy wiosny” O: 5, 12, 14.
1.Ćwiczenia poranne zestaw XXIV według Przewodnika Metodycznego cz.4 str. 31. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaki w gniazdach”. Zabawa „ Wycieczka”, „ Omiń kałużę”.
2.Zabawa twórcza „ Co by było, gdybym spotkał wiosnę?” Podawanie przez dzieci przykładów życzeń, jakie przedstawiłyby wiośnie. Ćwiczenie graficzne – kolorowanie kwiatów znajdujących się wewnątrz pętli na czerwono, a na zewnątrz na niebiesko.
3.Słuchanie opowiadania A. Galicy „ Chomik szuka wiosny”. Rozmowa na temat opowiadania. Czytanie całościowe wyrazu skowronek. Oglądanie obrazka skowronka i naśladowanie jego głosu. Swobodny taniec przy piosence „ Wiosna w błękitnej sukience”. Zabawa ruchowo = kształtująca „ Kwiatek rośnie”.
4.Spacer pod hasłem „ Szukamy wiosny”. Wskazywanie oznak wiosny.

DZIEŃ 2 – „ Wiosenne kwiaty” O: 5, 12, 14.
1.Ćwiczenia poranne zestaw XXIV według Przewodnika Metodycznego cz.4 str. 31. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaki w gniazdach”. Zabawa „ Wycieczka”, „ Omiń kałużę”.
2. Kończenie rysowania padającego deszczu obiema rękami jednocześnie. Ćwiczenia słuchowe – słuchanie odgłosów budzącej się do życia przyrody. Zabawa „ Pani wiosna maluje”. Zabawa słowna „ ciszę się, że przyszła wiosna, bo...”
3.Zabawa rytmiczna „ Słońce i deszcz” ( według M. Wieman). Zabawa „ wiosna maluje krokusy”. Podział słowa krokus na sylaby i głoski. Wyjaśnienie znaczenia słowa krokus jest rośliną chronioną. Oglądanie obrazka przedstawiającego krokusa. Wykonanie krokusa z wydzieranki papierowej. Zabawa relaksacyjna „ Wiosna niedźwiadka”

DZIEŃ 3 – „ Powracają ptaki” O:5, 9, 14.
1.Ćwiczenia poranne zestaw XXIV według Przewodnika Metodycznego cz.4 str. 31. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaki w gniazdach”. Zabawa „ Wycieczka”, „ Omiń kałużę”.
2.Słuchanie nagrania różnych odgłosów ptaków. Opowiadanie nauczyciela połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi. Podanie nazw ptaków powracających do nas na wiosnę. Zabawa muzyczno – ruchowa „ Wiosna i ptaki”. Słuchanie piosenki „ Jaskółka”.
3.Oglądanie bociana na obrazku. Omówienie jego cech ptasich. Zabawy z piórkiem. Wykonanie papierowego ptaka. Przygotowanie rąk do pracy –ćwiczenia drobnych ruchów rąk. Wykonanie prac. Zabawa rysunkowa „ Wyżej, niżej”. Ćwiczenia słuchowe – dzielenie na głoski słów – nazw obrazków.
4.Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „ Kwiatek rośnie”. Spacer – przyglądanie się ptakom.

DZIEŃ 4 – „ Pożegnanie zimy” O: 5, 11, 14, 13.
1. Ćwiczenia poranne zestaw XXIV według Przewodnika Metodycznego cz.4 str. 31. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaki w gniazdach”. Zabawa „ Wycieczka”, „ Omiń kałużę”.
2.Zabawa dydaktyczna „ Promyki słońca” – układanie promyków słońca z klocków w ilości takiej ile wskazuje cyfra na kartoniku. Zabawa przy piosence „ List do słońca”. Dodawanie w zakresie dziesięciu.
3.Zabawy z marzanną. Wyjaśnienie tradycji wiążących się ze zwyczajem pożegnania zimy i powitania wiosny. Śpiewanie wiosennych piosenek. Wspólne rytmizowanie tekstu połączone ze wzrastającym natężeniem głosu. Ćwiczenia słuchowe – dzielenie nazw obrazków na głoski.
4.Szukanie różnic między dwoma obrazkami i wskazywanie ich. Tworzenie zbioru krokusów na podstawie jednej cechy – koloru. Przeliczanie krokusów w pętlach, porównywanie ich liczby, czytanie całościowe wyrazu – krokusy.

DZIEŃ 5 – „ Wiosenny wiatr” O: 5, 11, 9.
1. Ćwiczenia poranne zestaw XXIV według Przewodnika Metodycznego cz.4 str. 31. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaki w gniazdach”. Zabawa „ Wycieczka”, „ Omiń kałużę”.
2.Ćwiczenia fleksyjne „ Czego tu brakuje”. Poprawne stosowanie końcówki rzeczownika w dopełniaczu. Zabawa z wierszem – wypowiadanie go z różnym tempem i nastrojem. Rozmowa na temat wiersza. Zabawy z wiosennym wiatrem – robienie wiatru za pomocą gazet.
3.Słuchanie wiersza J. Kulmowej „ Wiosenny wietrzyk” połączony z ćwiczeniami artykulacyjnymi i improwizację ruchową. Naśladowanie odgłosów wiatru z użyciem różnego rodzaju materiałów. Wykonanie wiatraczka. Robienie skrzydeł z kwadratowego kawałka papieru. Zabawa twórcza – wymyślanie zdań, jakimi dzieci powitałyby wiosnę. Opowiadanie o wiośnie z zastosowaniem, jak największej liczbie zdań.
4.Robienie wiosennych porządków w sali. Porządkowanie zabawek w poszczególnych kącikach.

IV „ Wielkanocne zwyczaje”

DZIEŃ 1 – „ Wielkanocna niespodzianka” O: 5, 4, 9.
1.Ćwiczenia poranne – zestaw XXV ( Przewodnik Metodyczny cz. 4 str.50). Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Pokaż pisankę”, „ Przeskocz przez piłeczkę”. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „ Wysoko – nisko”. Zabawa „ Droga i grafika” ( według D. Berthet).
2.Rysownaie kurczątka według wiersza W. Szumanówny. Słuchanie wiersza R. Przymusa „ Niespodzianka” i rozmowa na jego temat. Oglądanie obrazków kury i koguta, omówienie różnic w ich wyglądzie, wskazanie cech ptasich. Czytanie całościowe wyrazów: kogut, kura. Zabawa „ Walka kogutów”. Naśladowanie głosów: kury, koguta i kurczątka. Określanie, gdzie znajdują się kurczątka względem kury.
3. Zabawa „ Jastrząb, kura i kurczęta ( według K. Wlaźnik). Wykonanie papierowych kurek technika orgiami. Zabawa przy piosence „ Trzy kurki”. Określanie, co powinno znaleźć się w wielkanocnym koszyku. Spacer – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

DZIEŃ 2 – „ Pisanki – jajka kolorowe” O: 5, 14, 4.
1. Ćwiczenia poranne – zestaw XXV ( Przewodnik Metodyczny cz. 4 str.50). Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Pokaż pisankę”, „ Przeskocz przez piłeczkę”. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „ Wysoko – nisko”
2.Wysiewanie owsa do ziemi i rzeżuchy na watę. Ustawienie hodowli w kąciku przyrody. Dbanie o rośliny i obserwowanie ich wzrostu.
3.Układanie pociętych kart świątecznych i naklejanie ich na kartki ( ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej). Zabawa przy piosence „ Pisanki”. Słuchanie ciekawostek na temat różnych zwyczajów, obrzędów związanych z Wielkanocą. Zabawa „ Śmigus – dyngus”. Ćwiczenia ruchowo – graficzne – kreślenie kształtu jajka rękami w powietrzu. Zawody w niesieniu jajka na łyżce.
4.Zabawy z rymowanką ( wedlug B. Merthan). Kolorowanie na pisance pól bez znaków. Zabawa „ Kurczątko”

DZIEŃ 3 – „ Przedświąteczne przygotowania” O: 5, 14.
1. Ćwiczenia poranne – zestaw XXV ( Przewodnik Metodyczny cz. 4 str.50). Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Pokaż pisankę”, „ Przeskocz przez piłeczkę”. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „ Wysoko – nisko”.
2.Ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Rozpoznawanie nagranych głosów: baranka, kury, koguta i kurczątka. Naśladowanie głosów tych zwierząt. Ćwiczenia warg, języka i podniebienia miękkiego: nadymanie policzków, robienie dzióbka z warg, gęganie, opuszczanie i podnoszenie szczęki dolnej, żucie.
3.Zabawa dydaktyczna – „ Co mi jest potrzebne?” ( według M. Bogdanowicz). Zabawa „ Jak się miewa kurczaczek?” Zabawy z wykorzystaniem wiersza R. Przymusa „ Niespodzianka”. Mówienie wiersza z podziałem na role. Wypełnianie kartki ciągłymi liniami malowanymi pędzlem ( zwrócenie uwagi na odpowiednią postawę).

DZIEŃ 4 – „ Liczenie pisanek” O: 13, 14, 5, 4.
1. Ćwiczenia poranne – zestaw XXV ( Przewodnik Metodyczny cz. 4 str.50). Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Pokaż pisankę”, „ Przeskocz przez piłeczkę”. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „ Wysoko – nisko”.
2.Zabawa „ Opadające piórko” ( według K. Vopla). Liczenie czasu, jakie potrzebuje piórko, by opaść na ziemię.
3.Manipulowanie przedmiotami i ustalanie wyniku odejmowania. Kilkakrotne powtarzanie ćwiczenia w celu zrozumienia przez dzieci, że odejmowanie to jest ubywanie elementów. Rozwiązywanie zagadek o tematyce wielkanocnej. Zabawa z tekstem wiersza R. Przymusa „ Strojnisie”. Słuchanie ciekawostek na temat pisanek.
4.Wspólne przygotowanie koszyczka z pisankami. Obrysowanie i kolorowanie przygotowanych przez nauczyciela sylwet: kurczątka, zajączka i baranka.

DZIEŃ 5 –„ Wielkanocny stół” O: 5, 4, 9.
1. Ćwiczenia poranne – zestaw XXV ( Przewodnik Metodyczny cz. 4 str.50). Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Pokaż pisankę”, „ Przeskocz przez piłeczkę”. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „ Wysoko – nisko”.
2.Indywidualne rozmowy na temat planów dotyczących sposobów spędzania świąt wielkanocnych. Wykonanie pisankowego drzewka. Zabawa „ Zaczarowane wielkanocne zwierzątka”. Słuchanie opowiadania A. Galicy „ Bajeczka wielkanocna”. Rozmowa na temat opowiadania. Oglądanie wierzbowych kotek, głaskanie ich, wyjaśnienie ich nazwy: kotki, bazie.
3.Rytmiczny podział słów kojarzących się z Wielkanocą. Kończenie zdań – rymów. Ćwiczenie pamięci słuchowej. Rozmowa na temat: „Co powinno znaleźć się na Wielkanocnym stole?” Zabawa „ Prawda – fałsz”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.