X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18295
Dział: Gimnazjum

Epoka Oświecenia. Test sprawdzający z historii dla klasy 3 gimnazjum

Propozycja testu sprawdzającego dla 3 klasy gimnazjum. Epoka Oświecenia (wiek XVIII).
Opracował: Jacek Bugajski.


Propozycja testu sprawdzającego dla 3 klasy gimnazjum. Epoka Oświecenia (wiek XVIII).
Opracował: Jacek Bugajski.


GRUPA I

I. WSKAŻ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ (14p):

1. Marszałkiem sejmu rozbiorowego z lat 1773 – 1775 był:
a) Stanisław Małachowski b) Tadeusz Rejtan
c) Szczęsny Potocki d) Adam Poniński

2. Która z postaci nie brała udziału w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych:
a) Kazimierz Pułaski b) Tomasz Jefferson
c) Jerzy Waszyngton d) Maksymilian Robespierre

3. Jeden z przywódców jakobinów, prowadził politykę terroru, obalony podczas przewrotu 9 Thermidora:
a) Maxymilian Robespierre b) Jerzy Danton
c) Ludwik XVI d) Jean Paul Marat

4. August II Mocny na króla Polski koronował się w:
a) Warszawie b) Połtawie
c) Krakowie d) Dreźnie

5. Insurekcja Kościuszkowska odbyła się na rynku w:
a) Warszawie b) Krakowie
c) Wilnie d) Racławicach

6. Masakry mieszkańców warszawskiej dzielnicy Praga dokonała armia rosyjska pod dowództwem:
a) Tormasowa b) Katarzyny II
c) Suworowa d) Repnin

7. Tron Polski po śmierci Augusta III Sasa objął:
a) Stanisław Leszczyński b) Tadeusz Kościuszko
c) Józef Poniatowski d) Stanisław Poniatowski

8. Liberum Veto zostało ostatecznie zniesione w:
a) 1791 roku b) 1773 roku
c) 1717 roku d) 1788 roku

9. Po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych mieszkańcy zbuntowanych kolonii w latach 1776 – 1783 prowadzili wojnę z:
a) Anglią b) Kanadą c) USA d) Francją

10. Prekursorem zasady trójpodziału władzy (wykonawcza, ustawodawcza, sądownicza) był:
a) Jan Jakub Rousseau b) Adam Smith
c) Ksawery Branicki d) Karol Monteskiusz

11. Tzw. Familia to nazwa magnackiego rodu:
a) Sasów b) Potockich
c) Czartoryskich d) Barnickich

12. Pierwszy dzień ery (kalendarza) rewolucji francuskiej to:
a) 3 IX 1791 b) 22 IX 1792
c) 14 VII 1789 d) 20 I 1793

13. Pod koniec XVIII wieku Śląsk należał do:
a) Prus b) Austrii
c) Czech d) Saksonii

14. Zgodnie z Konstytucją Roku Trzeciego z 1795 roku władzę wykonawczą we Francji miał sprawować::
a) 3 konsuli b) król
c) prezydent d) 5 dyrektorów

II. DOPASUJ POSTACIE DO PODANYCH WYDARZEŃ I DZIEŁ LITERACKICH (8p):
Postacie: J. U. Niemcewicz; K. Pułaski; B. Głowacki; J. Kiliński; S. Rzewuski; August II Mocny; Piotr Wielki; J. Poniatowski;

Bitwa pod Savannah ............ ...............................
Powstanie ludowe w Warszawie w 1794 ...............................
Bitwa pod Racławicami ........................................
„Powrót Posła” ........................................
Sejm Niemy ........................................
Bitwa pod Połtawą ........................................
Bitwa pod Zieleńcami ........................................
Stronnictwo hetmańskie Sejmu Wielkiego ............................

III. PODAJ DATY (10p):

Bitwa pod Saratogą ........................................
Drugi rozbiór Polski ........................................
Sejm Niemy ........................................
Bitwa pod Dubienką ........................................
Pierwszy rozbiór Polski .......................................
Konfederacja targowicka.....................................
Bitwa pod Maciejowicami ...................................
Wprowadzenie konsulatu we Francji ...................
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja .............................
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych

III. DOPISZ PRZYCZYNY DO PONIŻSZYCH WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH (4p):

Rewolucja we Francji:
Konfederacja Barska:
Powstanie Kościuszkowskie:
„Bostońskie picie herbaty”:

IV. DOPISZ SKUTKI DO PONIŻSZYCH WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH (4p):
Powołanie Komisji Edukacji Narodowej:

Traktat Trzech Czarnych Orłów:
Konfederacja Targowicka:
Obrady Sejmu Wielkiego (1788 – 1792):

VI. WYJAŚNIJ POJĘCIA (4p):

Deizm
Empiryzm
Rewolucja
Prawa Kardynalne


GRUPA II

I. WSKAŻ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ (14p):

1. Który z władców poparł w 1733 roku Stanisława Leszczyńskiego do tronu polskiego:
a) Ludwik XVI b) Katarzyna II
c) Karol XII d) Ludwik XV

2. Głównym przedstawicielem stronnictwa hetmańskiego w czasie obrad Sejmu Wielkiego był:
a) Stanisław Małachowski b) A. K. Czartoryski
c) Ksawery Branicki d) Stanisław Staszic

3. Pierwsza Republika we Francji powstała:
a) 3 IX 1791 b) 22 IX 1792
c) 14 VII 1789 d) 20 I 1793

4. „Prawa o miastach” zostały wprowadzone w czasie:
a) Konfederacji Targowickiej b) Sejmu Wielkiego
c) Sejmu Konwokacyjnego 1764 d) Konfederacji Barskiej

5. Uniwersał zwalniający chłopów z poddaństwa osobistego został ogłoszony przez Tadeusza Kościuszkę w obozie pod:
a) Racławicami b) Maciejowicami
c) Szczekocinami d) Połańcem

6. Stolica Saksonii, z którą Rzeczpospolita w latach 1697 – 1763 była związana unią personalną to:
a) Lipsk b) Połtawa
c) Drezno d) Ryga

7. Wolna elekcja ostatecznie została zniesiona w roku:
a) 1773 b) 1791 c) 1788 d) 1764

8. Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych została ogłoszona w:
a) Waszyngtonie b) Londynie
c) Filadelfii d) Bostonie

9. Rada Nieustająca została ustanowiona przez:
a) sejm rozbiorowy 1773-75 b) sejm konwokacyjny 1764 c) Sejm Wielki d) Konstytucję 3 Maja

10. Termin filozoficzny przypisujący zasadniczą rolę w poznaniu doświadczeniu to:
a) empiryzm b) racjonalizm
c) publicystyka d) deizm

11. Pierwsza konstytucja w Europie została uchwalona w:
a) Polsce b) Francji
c) Austrii d) Stanach Zjednoczonych

12. Który kraj nie brał udziału w wojnie północnej (1700 – 1721):
a) Saksonia b) Szwecja c) Rosja d) Francja

13. Ludwik XVI, król Francji ścięty na gilotynie w 1793 roku, był przedstawicielem dynastii:
a) Walezjuszy b) Burbonów
c) Habsburgów d) Wettinów

14. Ambasadorem Rosji w Rzeczpospolitej za czasów panowania Stanisława Augusta był:
a) H. Bruhl b) A. Poniński
c) A. Suworow d) N. Repnin

II. DOPASUJ POSTACIE DO PODANYCH WYDARZEŃ (8p):
Postacie: J. Poniatowski; J. Jasiński; T. Reytan; M. Robespierre; S. Leszczyński; Napoleon Bonaparte;
T. Jefferson, J. H. Dąbrowski.

Powstanie ludowe w Wilnie (1794 rok) ...................................
Przewrót 18 brumaire ........................................
Konstytucja Stanów Zjednoczonych ......................................
Wolna elekcja w 1733 roku .......................................
Sejm rozbiorowy z 1773 roku ........................................
Terror jakobiński ........................................
Bitwa pod Zieleńcami ........................................
Powstanie Kościuszkowskie .......................................

III. PODAJ DATY (10 p):

Bitwa pod Yorktown ........................................
Zdobycie Bastylii (początek rewolucje we Francji) ...............
Traktat Trzech Czarnych Orłów ..................................
Bitwa po Zieleńcami ........................................
Powołanie Komisji Edukacji Narodowej .....................
Bitwa pod Racławicami ........................................
Trzeci rozbiór Polski ........................................
Wprowadzenie Dyrektoriatu we Francji .................................
Konstytucja Stanów Zjednoczonych ............................
Koronacja S. Poniatowskiego na król Polski ..........................

IV. DOPISZ PRZYCZYNY DO PONIŻSZYCH WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH (4p):

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
Konfederacja Targowicka
I rozbiór Polski
Rewolucja we Francji (1789 – 1799)

V. DOPISZ SKUTKI DO PONIŻSZYCH WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH (4p):

Sejm konwokacyjny w 1764 roku
Bitwa pod Połtawą
Sejm Niemy
Przewrót 9 Thermidora

VI. WYJAŚNIJ POJĘCIA (4p)

Racjonalizm
Order Virtuti Militari
Konstytucja
Uniwersał Połaniecki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.