X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18285
Dział: Gimnazjum

Konkurs pt. "Unia bez tajemnic"

Konkurs pt. ,,Unia bez tajemnic”

1.Jakie państwa 18.04.1951 r. podpisały Traktat Paryski o utworzeniu EWWiS?
........................................
2.Które państwo nie należy do strefy Schengen?
a.Niemcy b. Francja c. Polska d. Wielka Brytania

3.W jakim kraju znajduje się siedziba Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości?

4.Traktat z Maastricht obowiązuje w Polsce od momentu:
a.zakończenia negocjacji dotyczącej jego treści
b.jego podpisania
c.podpisania przez Polskę traktatu akcesyjnego
d.wejścia Polski do UE

5.Podaj datę przystąpienia Polski do UE.
6.W jakim kraju ma swoją siedzibę najwięcej instytucji Unii Europejskiej?
a.w Luksemburgu
b.we Francji
c.w Belgii
d.w Niemczech

7.Które z wymienionych państw nie należy do strefy euro?
a. Dania
b.Niemcy
c.Holandia
d.Luksemburg

8.Jaki kolor mają paszporty UE?

9.Jakie kraje przyjęto do Unii Europejskiej?

w 1973 r. –....................................
w 1981 r. - ...................................
w 1986 r.- .....................................
w 1995 r.- ......................................
w 2004 r.- ........................................
........................................
w 2007 r. – ........................................

10.W 2004 r. Unia Europejska została poszerzona o:
a. 8 państw b. 10 państw c. 12 państw d. 9 państw

11.Formalny wniosek o członkostwo w UE Polska złożyła:
a.8 kwietnia 1994 r. b.2 kwietnia 1995 r. c. 30 czerwca 1996 r.

12.Unia Europejska liczy około :
a. 380 mln mieszkańców
b.291 mln mieszkańców
c.830 mln mieszkańców
d.ponad 500 mln mieszkańców

13.Osoba o negatywnym podejściu do UE to:
a.euroentuzjasta b. eurobiurokrata c. euroekonomista d. eurosceptyk

14.Instytucja reprezentująca obywateli Unii Europejskiej i przez nich bezpośrednio wybierana to;
a. Parlament Europejski b. Rada Unii Europejskiej c. Komisja Europejska d. Komitet Regionów

15. Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada:
a.759 posłów b. 736 posłów c. 785 posłów d. 750 posłów

16.W których trzech miastach mieszczą się sale posiedzeń, biura i sekretariat Parlamentu Europejskiego ?
a.Berlin, Londyn, Paryż b. Bruksela, Lizbona, Strasburg c. Bruksela, Luksemburg, Strasburg
d. Nicea, Maastricht, Rzym

17.Dzień Europy obchodzimy:
a. 10 maja b. 9 maja c. 6 maja d. 12 maja

18. Najmłodszym pełnoprawnym członkiem strefy euro jest:
a. Bułgaria b. Chorwacja c. Estonia d. Słowacja

19. Obecnie (01.01.2013 r.) prezydencję w UE sprawuje:
a. Cypr b. Węgry c. Dania d. Irlandia

20. Jose Barroso jest przewodniczącym:
a. Komisji Europejskiej b. Parlamentu Europejskiego c. Radu Unii Europejskiej d. Trybunału Sprawiedliwości

21. Kto jest obecnie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?
a. Jerzy Buzek b. Martin Schulz c. Pat Cox d. Hans – Gert Pottering

22. Układ z Schengen zakłada:
a. zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach Unii
b. ułatwienia procesu przystąpienia do UE dla krajów kandydujących
c. wprowadzenie wspólnej waluty do państw członkowskich

23.Kiedy został podpisany traktat lizboński reformujący UE?a. 13 grudnia 2007 r. b. 1 stycznia 2008 r. c. 12 lutego 2006 r.

24. Europejski Bank Centralny znajduje się:
a. w Luksemburgu b. w Brukseli c. w Strasburgu d. we Frankfurcie nad Menem

25. Merkozy to określenie powstałe w wyniku:
a. współpracy Angeli Merkel i Nikolasa Sarkozy ‘ego przy interwencji w Libii
b. kluczowej roli Francji i Niemiec w ustaleniu drogi wyjścia z kryzysu strefy euro
c. faktu, że największą część kosztów ratowania strefy euro ponoszą Francja i Niemcy

26. Część rządowych projektów infrastrukturalnych w Polsce jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności. Jest to przejawem realizowania przez UE zasady:
a. równości państw b. pomocniczości c. proporcjonalności d. centralizmu

27. Czym różnią się monety euro:
a. awersem b. rewersem c. niczym d. awersem i rewersem

28. Wskaż dotychczasowych polskich komisarzy Komisji Europejskiej:
a. 1,2,3,4 b. 1,2,4 c. 1,2 d. 3,4

Należy umieścić zdjęcia


1.Danuta Hubner(PO) ( od 2004- 2009 r. komisarz ds. polityki regionalne, od 2009 r. poseł do PE)
2.Janusz Lewandowski (PO) (od 2009 r. komisarz do spraw budżetu i programowania finansowego)
3.Janusz Wojciechowski (PiS) (od 2009 r. poseł do PE)
4.Wojciech Olejniczak (SLD) ( od 2009 r. poseł do PE)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.