X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18265
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Walczymy z agresją - konspekt lekcji biblioterapeutycznej

Konspekt lekcji biblioterapeutycznej dla kl. 5

Temat: Walczymy z agresją.
Cel ogólny:
kształtowanie u uczniów postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych i propagujących zachowania sprzyjające pozytywnym relacjom koleżeńskim
Cele operacyjne:
Uczeń:
-rozumie znaczenie słowa „agresja,”
-potrafi określić rodzaje agresji,
-wskazuje zachowania budzące agresję,
-zna pojęcie „impulsywności,”
- określa przyczyny zachowań agresywnych i przewiduje ich skutki,
Metody:
-pogadanka,
- „burza mózgów”
Środki dydakt.: kartki, papierowe kule, kartki z serduszkami

Przebieg zajęć:
I. Część wstępna
1. Rozmowa z uczniami nt rozumienia pojęcia „agresja” oraz omówienie zachowań powodujących agresję.
2.Zabawa w „alfabet złości”- każde dziecko wpisuje na kartce papieru litery swojego imienia w kolumnie i szuka do każdej z nich wyrazu nazywającego osobę, przedmiot, wydarzenie, sytuację powodującą złość. Nauczyciel podaje przykład swojego imienia. Po zapisaniu przykładów uczniowie głośno czytają swoje propozycje.

II. Część główna
1. Czytanie tekstu o dzieciach impulsywnych i sposobach radzenia sobie z impulsywnością- Doris Brett: Bajki, które leczą część 2.
2.Omówienie pojęcia impulsywności na podstawie przeczytanego tekstu.
3.Rozmowa kierowana mająca na celu uświadomienie uczniom, że impulsywność jest cechą sprzyjającą powstawaniu zachowań agresywnych.
4.Powtórzenie zasad, które pomagają zapanować nad impulsywnością.
5. Ćwiczenie „Denerwuje mnie u Ciebie...” Uczniowie stają w kręgu, chętne osoby pojedynczo podchodzą do kolegi lub koleżanki i mówią najpierw coś miłego ,a później uwagę nt zachowania, które denerwuje. Dziecko, do którego skierowana jest uwaga nie może się usprawiedliwiać, a musi odp.: „Dziękuję, że mi o tym powiedziałeś.” Po wypowiedziach wszystkich chętnych uczestników nauczyciel zadaje pytania: Jak się czujemy, gdy jesteśmy zmuszeni powiedzieć osobie, która nas denerwuje, coś miłego? Jak się czujemy, gdy jesteśmy atakowani i nie możemy się bronić?
6. Zabawa w papierową wojnę. Nauczyciel dzieli zespól na dwie równe grupy, wyznacza linie walki, obie grupy otrzymują gazety, które muszą formować w kule i obrzucać nimi przeciwników. Nauczyciel wyznacza czas. Na końcu nauczyciel pyta o zwycięzców i zwraca uwagę na to, że każdy został zwycięzcą w tej zabawie, bo rozładował złość nie czyniąc nikomu krzywdy.
7. Czytanie tekstu o różnych sposobach radzenia sobie z agresją- Doris Brett: Bajki, które leczą część 2.
8. Rozmowa kierowana nt. słuszności wyboru ignorancji jako właściwego sposobu reagowania na zachowanie agresywne. Nauczyciel pyta uczniów w jakich przypadkach powinni zgłaszać osobom dorosłym agresywne zachowania?

II. Część podsumowująca
1. Gra „Tydzień życzliwości”- losowanie karteczek, na kilku z nich narysowane jest serduszko. Osoba, która wylosuje karteczkę z nim, zachowuje to w dyskrecji, i przez cały tydzień stara się być „serduszkiem” dla innych. Po tygodniu klasa stara się odgadnąć, kto w tym tygodniu był „serduszkiem.” Grę można powtarzać.
2. Ewaluacja- co zainteresowało mnie w zajęciach? w czym mi pomogły?


Literatura:
Doris Brett: Bajki, które leczą część 2, GWP, Gdańsk 2005, s.174.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.