X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18225
Przesłano:

Wiatr - scenariusz zajęć zintegrowanych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH.

1. DATA : 21.11.2010 r.
2. KLASA : II
3. PROWADZĄCE : mgr Bożena Wester

4. TEMAT : „ WIATR”

5. CEL GŁÓWNY : Rozwijanie umiejętności słuchania, obserwowania,wnioskowania, rozumienia i wypowiadania się.

6. CELE OPERACYJNE :
UCZEŃ-
-potrafi własnymi słowami opisać wiatr,
-zna charakterystyczne cechy pór roku,
-zna urządzenia wytwarzające wiatr,
-samodzielnie wskaże czasowniki,
-potrafi zaobserwować zależności przyczynowo – skutkowe,
-zna rodzaje wiatru,
-potrafi wypowiadać się zdaniami złożonymi,
-chętnie bierze udział w obserwacjach i doświadczeniach.

7. METODY :
czynne :zadań stawianych do wykonania,
samodzielnych doświadczeń,
słowna :pogadanka, praca z książką, objaśnienie, pochwała,
zachęta.
oglądowe :pokaz, obserwacja.

8. FORMY PRACY :
zbiorowa jednolita,w grupach, indywidualna jednolita,

9. ŚRODKI DYDAKTYCZNE : zagadki, ilustracje do zagadek,
ilustracje 4 pór roku, nagrania CD, podręcznik „ Wesoła szkoła”, karty pracy, zeszyt ćwiczeń do matematyki, suszarka, wachlarze, gazety, wiatraczki, balony, paski bibuły, wata, ptasie piórka, 4 świeczki,zapałki, ilustracje – iść pod wiatr i iść z wiatrem, oraz pani Jesieni, wydruk wiersza o wietrze dla każdego dziecka, kompas.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Rozwiązywanie zagadek przez uczniów. Opowiadanie treści obrazków będących rozwiązaniami zagadek ( podział uczniów na 4 grupy)
2. Słuchanie odgłosów zjawisk atmosferycznych z nagrań CD,
zaprezentowanie ich za pomocą intensywności ruchów własnego ciała ( interpretacja dowolna)

3. Przypomnienie nazw pór roku, swobodne wypowiedzi uczniów na temat: „ Jak zachowuje się wiatr w poszczególnych porach roku”, kiedy jest najprzyjemniejszy? Kiedy wieje najsilniej? Co powoduje?

4. Wyraziste czytanie przez nauczyciela wiersza Danuty Wawiłow pt:
„ Jak wygląda wiatr”( W. Sz. / 66 )

5. Wypowiedzi uczniów na temat wyobrażeń autorki - „ Jak poetka wyobraża sobie wiatr? ”. Odpowiadanie na pytania nauczyciela tj:
- Jak wygląda wiatr?
- Po czym poznajemy, że jest wiatr?
- Czy można go zobaczyć gołym okiem?
- Czy można go dotknąć, powąchać, skosztować.
- Cym mierzy się siłę i kierunek wiatru?
Uzasadnienie swoich wypowiedzi.
Głośne indywidualne czytanie odpowiednich fragmentów utworu
Porównanie wyobrażeń poetki z własnymi odczuciami.

6. Wykonanie prostych doświadczeń umożliwiających „ wytworzenie”
wiatru, za pomocą różnych urządzeń, przedmiotów i materiałów. ( praca w 4 grupach)
Na stolikach leżą: suszarka, wachlarze, gazety, wiatraki, balony.
Zaproponowanie uczniom, aby „wytworzyli” wiatr, wykorzystując
rozmieszczone w klasie, przygotowane wcześniej, pomoce tj:
- 4 małe świeczki umocowane na tacy,
- wiatraczek przypięty pionowo do deski,
- ptasie piórka, skrawki bibuły, strzępki waty.

7. Zabawa z gazetami.
- Każdy uczeń otrzymuje gazetę.
- Dzieci biegają z gazetami umieszczonymi nad głową po całej sali.
- „Przyczepki” - podczas szybkiego biegu gazeta jest przyczepiona do różnych części ciała, nie może spaść na ziemię.
- W czasie zabaw ruchowych uczniowie naśladują odgłosywydawane przez wiatr.
8. Wyjaśnienie pojęć : „ iść pod wiatr” i „ iść z wiatrem” -korzystanie z ilustracji przedstawiających takie zdarzenia.

9. Samodzielna praca z wierszem pt. „ Listopadowy wiatr”. Zadaniem uczniów jest przeczytanie treści tego wiersza i podkreślenie wszystkich czasowników opisujących wiatr -co robi wiatr ? ( K.P. przygotowane przez nauczyciela.)

10. Przeprowadzenie doświadczenia wyjaśniającego powstawanie wiatru
w przyrodzie – obserwowanie i wyciąganie wniosków.( praca w grupach)
- Na tacy umocowano papierowy wiatraczek na ok. 30 cm. patyku.W odległości ok. 5 cm. od patyka rozstawiono 4 świeczki.
- Uczniowie ( ostrzeżeni o zachowaniu ostrożności) zapalają świece.
- Po pewnym czasie wiatrak zaczyna się poruszać- kręcić.
- Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytanie : Dlaczego wiatraczek się poruszył, skoro nie wykorzystano żadnych urządzeń wytwarzających wiatr?
- Wyjaśnienie przez nauczycielkę zjawiska powstawania wiatru tzn.Ciepłe powietrze styka się z zimnym, ciepłe unosi się w górę, a zimne opada na dół, następuje ruch powietrza, czyli – wiatr.

11. Wyjście na dwór w celu sprawdzenia czy jest wiatr i z której strony
-wykorzystanie wiatraczków,
- rzucanie w górę strzępków waty,
- unoszenie pasków bibuły. wieje .
- ustalenie kierunku z którego wieje wiatr ( skorzystanie z kompasu)
-powrót do klasy

12. Uzupełnianie zdań czasownikami z ramki.( K.P./ 62 ćw. 3)

13. Dopasowywanie określeń do podanych rzeczowników. Wpisywanie
wyrazów z ramki do tabelki w odpowiedniej formie.( K.P./62 cw. 2 )

14. Rozmowy na temat : „ Jakie znamy rodzaje wiatru”
Zadaniem uczniów jest przeczytanie tekstów, umieszczenie nalepek z wkładki w odpowiednich miejscach oraz wykonanie rysunku w pustej ramce.

15. Wykonywanie zadań matematycznych - „ Z wiatrem” (zad. 1i2/str.7 oraz zad. 1/ str.9 z matematycznych zeszytów ćwiczeń)
16. Zabawa ruchowa ze śpiewem pt: „ Zuch”. Zapoznanie ze słowami,melodią i układem ruchowym zabawy.

17. Czytanie przez nauczycielkę opowiadania Grzegorza Kasdepke pt:„ O wietrze, który chciał być fryzjerem”( W. Sz. / 64 i 65)

18. Rozmowa na temat opowiadania:
- Kim chciał zostać wietrzyk?
- Czym zajmowały się inne wiatry?
- Co zrobił wietrzyk, aby przekonać dorosłych do swoich planów?

19. Zadanie pracy domowej:

Zastanów się nad pożyteczną i szkodliwą działalnością wiatru.
Wykonaj ćw. 2 i 3 / K.P. 61.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.