X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18224

Węgiel to czarne bogactwo - scenarusz zajęć zintegrowanych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

DZIEŃ : 04. 12. 2010 r.
KLASA : III
PROWADZĄCA : mgr BOŻENA WESTER

TEMAT : „ SKARBY NASZEJ ZIEMI”
TEMAT DNIA : „ WĘGIEL - CZARNE BOGACTWO”

CELE OGÓLNE :
Wdrażanie do kilku zdaniowych wypowiedzi na określony temat.
Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
Kształcenie umiejętności korzystania z mapy fizycznej Polski.
Kształtowanie umiejętności uzasadniania własnych sądów.
Budzenie szacunku dla ciężkiej i niebezpiecznej pracy górników.

CELE SZCZEGÓŁOWE :
uczeń-
słucha z zainteresowaniem baśni,
wyodrębnia w utworze postacie główne i drugoplanowe,
ocenia postępowanie bohaterów,
wie do czego wykorzystywany jest węgiel,
docenia pracę górników,
przedstawia rozwiązanie zadania w postaci równania i oblicza niewiadomą,
dostrzega piękno ludowych tańców i zwyczajów.
Potrafi napisać kilku zdaniową wypowiedź pisemną.

METODY .
Podająca : objaśnienie, wyjaśnienie, opis, recytacja nauczyciela,
problemowa : aktywizująca- drama
programowe ; z użyciem podręcznika i kart pracy
praktyczne : ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia produkcyjne.

FORMY PRACY:
zbiorowa jednolita
indywidualna jednolita
grupowa jednolita

ŚRODKI DYDAKTYCZNE : Karty matematyczne, karty pracy i podręcznik ' Wesoła szkoła”, ilustracja- KOPALNIA, treść opowiadania: ” O czym szeptały iskierki”, historyjka obrazkowa, bryłki węgla kamiennego i brunatnego,mapa Polski, napis – WĘGIEL, wyjaśnione pojęcia na dużych kartkach, ilustracje ze strojami górników, płyta CD z utworem „ Trojak”, ilustracje – pochodne węgla kamiennego,węgiel rysunkowy ,
PRZEBIEG :

1. Liczenie w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań z treścią. Utrwalanie tabliczki mnożenia. Mnożenie i dzielenie liczb typu : 3 x 70; 210 : 3
2. Rozwiązanie zagadki z KP 1 / ćw. 6. Rozmowa wprowadzająca w tematykę – Dnia Górnika. Odpowiedzi na pytania nauczycielki:
Kto obchodzi dzisiaj swoje święto ?
Kim są górnicy i czym się zajmują ?
Jak wygląda kopalnia ?( odwołanie się do doświadczeń i nabytych wcześniej wiadomości uczniów oraz do ilustracji)
3. Chętni uczniowie czytają z podziałem na role opowiadanie pt: „ O czym szeptały iskierki” Hanny Zdzitowieckiej - ( w domu mieli przypomnieć sobie jego treść)
4. Próby opowiadania historii powstania węgla kamiennego, na podstawie przedstawionego wcześniej opowiadania i historyjki obrazkowej.
5. Oglądanie bryłek węgla kamiennego i węgla brunatnego, określanie różnic między nimi.
6. Grupowanie wyrazów wokół tematu : węgiel ( burza mózgów) zapisywanie ich na tablicy.
7. Wskazanie na mapie Polski miejsc występowania węgla kamiennego i brunatnego. Objaśnienie nauczycielki dotyczące tematu - gdzie wydobywa się węgiel i jaki jest z niego pożytek.( tekst pomocniczy dla nauczycielki)
8. Wysłuchanie wzorcowego czytania baśni Hanny Łochockiej pt: „ O mądrym Skarbniku” .
9. Rozmowa na temat treści baśni:
-Gdzie i kiedy toczy się akcja?
-Jakie postacie występują w utworze?
-Która z nich jest tytułowym bohaterem?
-Które postacie zaliczamy do głównych a które do drugorzędnych?
-Jak niebezpieczna przygoda spotkała górników w kopalni?
-Dlaczego Bolko odmówił Skarbnikowi ( wyjaśnienie tego pojęcia)przyjęcia skarbu?
-Jaka nagroda spotkała Bolka za jego synowską miłość?
10.Praca z KP 1/ ćw 1 i 2 ( Wesoła szkoła ) Indywidualne redagowanie brakujących tytułów wydarzeń w postaci zdań Podkreślanie osobowych form czasownika. Utwórz rodzinę wyrazu „ skarb”.
11. Wyjaśnienie przez nauczycielkę pojęcia „ baśń”, zapisanie definicji w zeszytach.
12. Korzystając z w/w definicji uczniowie mają udowodnić, że omawiany
wcześniej utwór ten jest „baśnią”, przytaczając odpowiednie fragmenty tekstu.
13. Scenki dramowe przedstawiające pracę górnika w kopalni.( prezentacja w zespołach)
14.Zapoznanie z tańcem pt: „Trojak” nauczenie słów i elementów tanecznych.
15.Słuchanie recytacji nauczycielki – wiersz pt: „ Węglowa rodzina” Marii Terlikowskiej.
16. Oglądanie i przypinanie na tablicę ilustracji – pochodnych węgla.Formułowanie wniosków i wyrażanie swoich odczuć związane z tym tematem.
17. Praca z książką – KP1/ ćw. 4 – rozwiązywanie krzyżówki wpisanie rozwiązania do zdania pod krzyżówką.
18. Wyjaśnienie nauczycielki – dlaczego Dzień Górnika nazywany jest „ Barbórka”. Oglądanie strojów górniczych galowych i roboczych - krótki słowny opis.
19. Rysowanie obrazka pt: „ W kopalni” - użycie węgla rysunkowego.
20. Podsumowanie zajęć i zadanie pracy domowej. Uczniowie mają za zadanie opisać strój górnika ( roboczy lub galowy).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.