X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18142
Przesłano:

Raport z ewaluacji: Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w .....................


ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA
ORGANIZACJI PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2012 –2013


CELE EWALUACJI

Głównym celem ewaluacji jest określenie czy dotychczas świetlica szkolna działa zgodnie z przepisami prawa, z zasadami bezpieczeństwa oraz zbadanie przydatności zajęć organizowanych w świetlicy szkolnej pod kątem oczekiwań uczniów i rodziców.

PRZEDMIOT EWALUACJI

Przedmiotem ewaluacji było zbadanie przydatności świetlicy w szkole i określenie zgodności jej funkcjonowania z przepisami prawa w wybranych obszarach:

1. Funkcjonowanie świetlicy zgodnie z przepisami prawa oświatowego i wewnętrznego szkoły.
2. Przydatności świetlicy dla uczniów i rodziców.
3. Określenie wymogów bezpieczeństwa.
4. Czy świetlica pomaga uczniom w rozwijaniu zainteresowań i zapewnia warunki do swobodnej zabawy?

CHARAKTERYSTYKA PRZEPROWADZONEGO BADANIA

Powołany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu .............. zespół ewaluacyjny w składzie: nauczyciel - koordynator ewaluacji .............. oraz nauczyciele – członkowie zespołu ............ oraz .............. opracowali plan, harmonogram oraz narzędzia ewaluacji. Przetworzyli i zinterpretowali zebrane informacje. Koordynator sporządził całościowy raport.
Badanie przeprowadzono przy pomocy ankiet, wywiadów, analizy dokumentacji oraz na podstawie obserwacji zajęć. Respondentami byli uczniowie, rodzice i nauczyciele.


ANALIZA WYNIKÓW

Wyniki ankiet i wywiady przeprowadzone w śród nauczycieli uzasadniają w pełni, że świetlica jest potrzebna w szkole, pomaga w rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz zaspokaja ich potrzeby. Jeśli chodzi o wymogi bezpieczeństwa i warunki do bezpiecznej zabawy, to nauczyciele prowadzący obserwacje zajęć stwierdzili, iż sala jest zbyt mała na tak dużą ilość dzieci i uniemożliwia im to swobodną zabawę. (wykres - załącznik numer 1)
Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, 100% ankietowanych stwierdziło, że ich dzieci chętnie uczęszczają na świetlicę i pozytywnie wypowiadają się na temat pobytu w świetlicy. Jeśli chodzi o warunki i czas pracy świetlicy to zdania były podzielone (patrz wykres – załącznik numer 2). Nie wszyscy rodzice natomiast wiedzą jakie zajęcia są proponowane i przeprowadzane na świetlicy. Jako propozycje zajęć, rodzice najczęściej proponowali więcej zabaw edukacyjnych, pomoc w odrabianiu prac domowych, w miarę możliwości zabawy na dworze, zajęcia techniczne, czytanie bajek i lektur, zabawy i gry zespołowe. Na pytanie o usprawnienie pracy w świetlicy, większość rodziców odpowiedziała, iż sala przeznaczona na świetlicę jest zbyt mała; powinny być mniejsze grupy dzieci i większa liczba opiekunów. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych wśród rodziców większość nie zgłaszała zastrzeżeń do pracy i funkcjonowania świetlicy. Nieliczni zgłaszali chęć zmiany godzin pracy świetlicy.
Wśród ankiet przeprowadzonych u uczniów, 100% odpowiedziało, że lubi uczęszczać na świetlicę i zdecydowana większość czuje się tam dobrze i bezpiecznie (dwie osoby odpowiedziały, że czuje się raczej bezpiecznie). Na pytanie co lubisz robić w świetlicy? odpowiedzi były różne: największą popularnością cieszą się zajęcia artystyczne i gry komputerowe, kolejne miejsca zajmują zabawy w grupach, swobodne zabawy i gry planszowe. By czuć się lepiej uczniowie odpowiadali, że chcieli aby było więcej zabawek i gier, więcej swobodnej zabawy; zdecydowana większość odpowiedziała, że chciałaby aby było ciszej. 100% ankietowanych uczniów odpowiedziała, że wychowawcy pomagają im w pracach wykonywanych w świetlicy i chętnie służą pomocą.
Po analizie dzienników i aktów prawnych (Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.). W art. 67 ustawy wymienione są statutowe zadania szkoły, z których wynika, że szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. (...) Za zorganizowanie w szkole świetlicy odpowiada dyrektor) jest w pełni uzasadnione funkcjonowanie świetlicy w szkole. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z rocznym planem ustalonym na początku roku szkolnego (wpisy w dzienniku) oraz zgodnie z przepisami prawa: prowadzony jest dziennik zajęć świetlicowych (w którym jest wpisany plan pracy, dane uczniów, tematy zajęć, obecność uczniów), zostały zdiagnozowane potrzeby rodziców w zakresie opieki, liczba przyjętych do świetlicy uczniów uwzględnia wszystkie zgłoszenia rodziców, proponowana jest szeroka oferta zajęć.

WNIOSKI

1. Szkoła posiada świetlicę szkolną z bogatą ofertą zajęć.
2. W większości satysfakcjonuje zarówno rodziców jak i uczniów.
3. W miarę możliwości zmienić pomieszczenie na większe.
4. Zabiegać o zwiększenie materiałów i przyborów do prowadzenia cieszących się powodzeniem zajęć artystycznych.
5. Poszerzyć ofertę zajęć i zabaw ruchowych w grupach.
6. W miarę możliwości zadbać o większą ciszę w trakcie zajęć i zabaw.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.