X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18138

Wprowadzenie litery O o na podstawie wyrazów okno, Ola

Konspekt lekcji: klasa I

Temat: Wprowadzenie litery „O”, „o” na podstawie wyrazów okno, Ola.

Cele operacyjne: uczeń:
- rozpoznaje literę „o” i „O”, identyfikuje ją z głoską
- rozpoznaje głoskę „o” jako samogłoskę
- poprawnie łączy literę „o” i „O” z pisanymi literami
- wyszukuje wyrazy zawierające poznane litery
- buduje model wyrazów: oko, Ola, okno, noga, głowa, osa, kot
- odczytuje wyrazy zawierające literę „o” i „O”
Cele wychowawcze: uczeń:
- estetycznie pisze w zeszycie ćwiczeń i przedmiotowym
- uważnie słucha nauczyciela
- potrafi współdziałać w grupie
Metody kształcenia:
- podająca
- problemowa
- ćwiczeń praktycznych
Formy pracy:
- indywidualna
- aktywność z całą klasą
Środki dydaktyczne:
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
- zeszyt przedmiotowy
- plansza z wierszem „Poszła Ola...”
- ilustracje przedstawiające: oko, okno, nogę, głowę, osę, kota, dziewczynkę Olę
- kolorowe kredki
- włóczka
- kartony

Przebieg zajęć:

1. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do ćwiczeń w mówieniu i wyodrębnianiu wyrazu podstawowego - okno. Nauczyciel pokazuje uczniom rysunek dziewczynki, którą nazywa Ola. Prosi uczniów, aby przystawili rysunek do okna i opowiedzieli, co za oknem widzi Ola.
2. Nauczyciel pokazuje uczniom ilustracje okna i prosi aby uczniowie:
- podzielili wyraz okno na sylab - odpowiedzieli ile ma sylab
- podzielili wyraz okno na głoski
- odpowiedzieli ile wyraz ma głosek
- odpowiedzieli ile jest samogłosek, a ile spółgłosek w wyrazie okno
- zbudowali model wyrazu okno
3. Nauczyciel pokazuje kolejno ilustracje przedstawiające: oko, nogę, głowę, osę i kota i prosi aby uczniowie zbudowali modele tych wyrazów i określili miejsce występowania litery „o”.
4. Nauczyciel prezentuje literę „o” i „O” drukowaną i pisaną; następnie uczniowie piszą tę literę palcem w powietrzu, nogą na podłodze, układają z włóczki obraz graficzny litery „o”.
5. Nauczyciel odczytuje wiersz „Poszła Ola...”,
Poszła Ola do przedszkola
zapomniała parasola,
a parasol był zepsuty,
połamane wszystkie druty!
przyczepia tekst do tablicy i prosi aby uczniowie wyszukali wszystkie wyrazy zawierające literę „o” i „O”.
6. Nauczyciel pokazuje zapis litery „o” i „O” w liniaturze i sposób łączenia jej z innymi literami. Uczniowie piszą literę w zeszycie ćwiczeń po śladzie, a następnie w zeszycie przedmiotowym w liniaturze. Następnie ćwiczą pisanie sylab z poznaną literą: mo, om, to, ot.
7. Nauczyciel rozdaje uczniom kartony i prosi aby narysowali na nich trzy koła i dorysowali do nich co tylko chcą, tak aby powstał ciekawy obrazek pt. Wesołe „O”. Na koniec prezentuje obrazki na tablicy.

Ewaluacja:
Pozytywny aspekt zajęcia to rozpoznawanie litery „O” i „o” , jej zapisu graficznego i poznanie sposobu łączenia litery „O” i „o” z innymi literami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.