X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18103
Przesłano:

Scenariusz zajęć świetlicowych "Teatralne rozmaitości"

Zajęcia świetlicowe „Teatralne rozmaitości”

Blok tematyczny: Spotkania z kulturą – kino, teatr, filharmonia...
Temat: Teatralne rozmaitości

Cele ogólne:
- zdobywanie ogólnej wiedzy o teatrze, pracy aktorów
- wzbogacanie słownika o nazwy związane z teatrem
- wyrabianie szacunku wobec pracy ludzi teatru
- zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się w teatrze

Cele operacyjne
Uczeń:
- rozumie pojęcie „teatr”
- wie jakie są rodzaje teatrów
- wie jak nazywają się rodzaje lalek w teatrze lalkowym
- zna słownictwo związane z teatrem
- zna nazwy różnych części teatru
- wie jakie teatry znajdują się w Warszawie
- wie jak należy zachowywać się w teatrze

Metody pracy:
- słowne: rozmowa kierowana
- pokaz
- „burza mózgów”
- ćwiczenia praktyczne
- prezentacja multimedialna

Formy pracy:
- zbiorowa
- grupowa
- indywidualna

Czas: ok. 45 minut

Środki dydaktyczne:
- bilety wstępu na zajęcia
- tablica, pisaki
- wiersz
- krzyżówka
- prezentacja multimedialna
- elementy dekoracji przedstawiające scenę teatralną
- rekwizyty : wyposażenie mini garderoby (stroje, buty), wyposażenie mini charakteryzatorni (lustro, kapelusze, peruki, maski itp.)
- lalki teatralne : pacynki, kukiełka, marionetka


Przebieg zajęć:

1. Powitanie
2. Zaproszenie dzieci, poprzez wręczenie „Biletów wstępu”, na zajęcia świetlicowe pt. „Teatralne rozmaitości”
3. Wyjaśnienie pojęcia „TEATR” (załącznik nr 1)
4. „Burza mózgów” – co kojarzy ci się z teatrem? – zapisywanie propozycji dzieci na tablicy
5. Prezentacja wiersza Marka Głogowskiego pt. „Takie miejsce” (załącznik nr 2) – wyjaśnienie znaczeń nowych i trudnych wyrazów użytych w wierszu.
6. Dlaczego ludzie chodzą do teatru? Kto z was był w teatrze? Jak należy zachowywać się w teatrze? Do jakiego teatru dzieci lubią chodzić najbardziej?(odwoływanie się do doświadczeń dzieci, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi, wspomnień, wywoływanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych).
7. Rodzaje teatrów:
- dramatyczny
- operetkowy
- baletowy
- pantomimiczny
- lalkowy
Aby powstało przedstawienie potrzebne są: scena, dekoracja, aktorzy, kukiełki, pacynki, scenografia, kostiumy, muzyka i wreszcie ktoś, kto czuwa nad całością – reżyser
- zaprezentowanie mini garderoby (pokaz rekwizytów)
- zaprezentowanie mini charakteryzatorni (pokaz rekwizytów)
- prezentacja lalek: pacynki, kukiełki, marionetki
8. Prezentacja pokazu multimedialnego pt. „Warszawskie teatry”
9. Podział na grupy wg kolorów biletów wstępu (rozdanych na wstępie zajęć) i rozwiązywanie krzyżówki z hasłem TEATR (załącznik nr 3)
10. Na zakończenie – rozdanie odznaki „Znawca teatru” .

Załącznik nr 1

Wyjaśnienie pojęcia TEATR
- to miejsce, w którym prezentowane są przedstawienia. Najczęściej specjalnie budowany. Może to być także miejsce na wolnym powietrzu (przykład: cyklicznie odbywające się na plaży w Gdyni przedstawienia teatralne) , w namiocie cyrkowym, w kościele. Podstawą jest scena i widownia, następnie zaplecze w postaci garderoby dla aktorów, miejsca dla dekoracji, zespołu technicznego, administracyjnego oraz różnych urządzeń technicznych.
Załącznik nr 2

Takie miejsce

Teatr to jest takie miejsce,
w którym mocniej bije serce.
Jeszcze nim się rozpocznie przedstawienie,
panuje wielki ruch na scenie:
Jedni budują dekoracje,
drudzy wnoszą rekwizyty
(bywa, że solidnie zmachają się przy tym).
A potem, zanim podniesie się kurtyna,
serce aktora prędzej bić zaczyna.
Gong. Światła. Słychać pierwsze słowa...
Już aktor tremę opanował.
A na widowni w czwartym rzędzie
z lewej strony siedzisz ty,
uroczysty i wzruszony,
wstrzymujesz oddech i w sekundzie ciszy
- gdy milknie aktor – własne serce słyszysz!

Marek Głogowski

Załącznik nr 3

Wpisz wyrazy do krzyżówki. Odczytaj hasło: TEATR

ROLA
AKTOR
TANIEC
EKRAN
TEKST

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.