X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17878
Przesłano:

Korzystanie ze słownika językowego - scenariusz lekcji dla klasy III

Przedmiot: język angielski klas III szkoła podstawowa
Podręcznik: Bugs World III
Temat bloku: Tigers are never scared
Temat dnia: Animals. Korzystanie ze słownika tematycznego.

Cele lekcji

Cele ogólne:

- nabywanie umiejętności korzystania ze słownika tematycznego,
- kształtowanie umiejętności formułowania poprawnych zdań,
- wdrażanie do uważnego słuchania

Po zajęciach uczeń powinien:

Zapamiętać (znać) Rozumieć Umieć
- znać budowę słownika,
- zna nazwy części ciała (mouth, ears, eyes, body, whiskers, tail, tongue, teeth) , kolory oraz przymiotniki: big, small
- rozumieć zasadę wyszukiwania słów w słowniku - odszukać nazwy części ciała, nazw zwierząt, przymiotników,
- napisać kilka zdań opisujących zwierzę,
- wskazać zwierzę na podstawie usłyszanego opisu

Ocenie podlegać będzie: umiejętność opisu zwierzęcia wg wzoru


Przebieg zajęć

Etap Planowana aktywność Uwagi metodyczne (forma, metoda, pomoce)
Rozgrzewka językowa
Ćw. w słuchaniu
Ćw. w pisaniu
Ćw. w słuchaniu

Zakończenie
1. Zaśpiewanie piosenki pt. „I’m a tiger”.
2. Podanie celu lekcji.
3. Nauczyciel dzieli klasę na 6 grup, każda otrzymuje opisy zwierzęcia składający się z 5 zdań. Każde zdanie ma inny kolor. Zdania pocięte są na wyrazy lub wyrażenia. Zadaniem grupy jest ułożyć poprawnie opis.
Przedstawiciel każdej grupa czyta opis reszta klasy zgaduje nazwę zwierzęcia. (Aneks 1)
4. Uczniowie podają zasady korzystania ze słownika.
5. Przydzielenie zadania indywidualnego.
Uczniowie stoją w kole. Na dywanie rozłożone są ilustracje zwierząt. Dzieci wybierają sobie jedną ilustrację.
6. Korzystając ze słownika opisują wg wzoru zwierzę, które wybrali – praca zróżnicowana.
a) Uczniowie zdolni samodzielnie opisują zwierzę,
b) Pozostali otrzymują kartę pracy 1(opis wg wzoru) lub 2 (opis jeża - zadaniem dziecka jest wpisać słowa we właściwe miejsce i ewentualnie znaleźć w słowniku nowe i/lub niezrozumiałe słowa).
7. Nauczyciel pomaga uczniom, którzy mają trudności z opisem.
8. Nauczyciel zbiera ilustracje zwierząt od uczniów i wiesza je na tablicy.
9. Wybrani uczniowie czytają swój opis a zadaniem klasy jest odgadnięcie nazwy zwierzęcia. Nauczyciel zbiera prace pisemne uczniów.
10. Praca domowa
Zadaniem dzieci jest narysować zwierzę, które opisywali na kartce z bloku rysunkowego. Na następnej lekcji dzieci przepiszą sprawdzone opisy zwierząt na kartkę i wszystkie prace zostaną powieszone na wystawie.
11. Podsumowanie zajęć, rozdanie znaczków motywacyjnych dla najbardziej aktywnych uczniów . Metody:
ćwiczenia praktyczne,
praca z tekstem,
gra dydaktyczna
prezentacja
Formy pracy:
zbiorowa,
grupowa,
indywidualna zróżnicowana
Pomoce:
płyta, magnetofon, słowniki języka angielskiego (jeden na dwie osoby), ilustracje zwierząt ( ok.30), Aneks 1. Karta pracy 1(x5) i 2(x3)


Aneks 1

I’ve got small ears and a big body.
I haven’t got wings.
I’m black.
I live in the jungle
I’m a gorilla.

I’ve got two wings and
I haven’t got teeth.
I’m blue, red and orange.
I live in the jungle.
I’m a parrot.

I’ve got a big body and small eyes
I haven’t got whiskers.
I’m blue.
I live in the sea.
I’m a whale.

I’ve got small eyes and a long tongue.
I haven’t got legs.
I’m green and brown.
I live in the jungle.
I’m a snake.

I’ve got a big body and big ears
I haven’t got whiskers.
I’m grey.
I live in the jungle.
I’m an elephant.

I’ve got a big mouth and a long tail.
I haven’t got wings.
I’m green.
I live in the rivers.
I’m a crocodile.


Karta pracy 1

I’ve got ............, ............. and ................
I haven’t got ...........................
I’m .....................
I live in the ......................
I’m a ...........................

Karta pracy 2

small eyes, brown, hedgehog, forests, long needles, a tail, grey

I’ve got ............ and ................
I haven’t got ...........................
I’m ......... and ...........
I live in the ......................
I’m a ...........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.