X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17705
Przesłano:

Program zajęć tanecznych "Tańczyć każdy może" - małe czirliderki

mgr Elżbieta Dąbrowska

Program pracy z aktywności tanecznej
„Tańczyć każdy może”


"Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy.
Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków, łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. W ten sposób rozwija i kształci smak."
Lukian Samosat "Dialog o tańcu"
Taniec zaliczany jest do jednej z najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. Zawsze był i jest nadal jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego odreagowania oraz okazją do zabawy i terapii. Uważa się, że taniec towarzyszył człowiekowi od początku jego istnienia, a kształtowanie form tanecznych następowało w miarę poznawania otaczającego świata, gdy człowiek starał się naśladować przejawy tegoż świata i swoim ciałem wyrażał uczuciowy stosunek do niego.
Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów.
Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, podporządkowywać się umownym przepisom, wyrabia pozytywne cechy charakteru kształci wrażliwość estetyczną.
Dzieci lubią popisywać się przed innymi, toteż nauczony taniec chętnie chcą zaprezentować przed rodzicami, dziadkami czy kolegami. Zabawa ich sięga zenitu, gdy mają możliwość zatańczyć „na scenie”, przebrać się w kostiumy taneczne, wymalować buzię i chociaż na chwilę stać się „prawdziwym tancerzem”.

Podstawowym celem zajęć tanecznych jest zachęcenie uczniów do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej, oraz innych form ekspresji, co w efekcie powinno dać im możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy. Ruch z muzyką wprowadza element odprężenia, wyzwolenia z napięć. Ponadto ruch jest takim środkiem ekspresji, który daje możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji.

Efektem pracy na zajęciach „Tańczyć każdy może” będą układy taneczne i choreograficzne do muzyki nowoczesnej (disco, techno, pop), muzyki ilustracyjno - programowej i rozrywkowej.

CELE GŁÓWNE:
• Taniec i ekspresja ruchowa jako element dobrej zabawy.
• Taniec jako twórcza wypowiedź emocjonalna.

CELE OPERACYJNE:
Program zajęć z aktywności twórczej.
• Uczeń poznaje układy taneczne i potrafi je realizować.
• Uczeń potrafi improwizować ruch do danej muzyki.
• Uczeń wyrabia pewność siebie, akceptacje siebie.
• Uczeń potrafi efektywnie współdziałać w grupie,
• Uczeń kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu.

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH:
• Efektywne współdziałanie w zespole w oparciu o aktywność artystyczną.
• Umiejętne prezentowanie własnych osiągnięć i osiągnięć zespołu - przygotowanie się do publicznych występów.
• Rozwijanie problemów w sposób twórczy.
• Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego punktu widzenia z uwzględnieniem poglądów innych.
• Rozwijanie zainteresowań i kształcenie kreatywności.

METODY:
• Działanie: taniec, rytmika, ćwiczenia kroków tanecznych, improwizacja ruchowa, pantomima muzyczna, twórcza ekspresja ruchowa, metoda Pedagogiki zabawy „Klanzy”.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
• odtwarzacz CD,
• płytoteka,
• instrumenty muzyczne,

MATERIAŁY:
• elementy stroju dla tańczących, do danego układu choreograficznego (chusty, pompony).

FORMY REALIZACJI:
• Rytmika - różnorodne ćwiczenia muzyczno-ruchowe uwrażliwiające na dynamikę, rytm, tempo, nastrój muzyczny.
• Taniec nowoczesny, disco, techno, pop.
• Pantomima muzyczna –choreograficzne układy do muzyki ilustracyjno - programowej, współtworzone przez uczestników.
• Improwizacja- spontaniczna improwizacja solo, parami, na zadany temat, do muzyki ilustracyjno - programowej i do muzyki rozrywkowej.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW PROGRAMU
Uczestnikami programu będą uczniowie klas I-III.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Wrzesień Nabór dzieci na zajęcia taneczne (kl. I-II,III).
• Kształcenie poczucia rytmu w zabawach tanecznych.
• Zabawy muzyczno-ruchowe z Klanzą.
• Zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną Klanzy.
• Kl.III - Przygotowanie do występów na konkurs „Rozśpiewane Pierwszaki”.
Październik • Kształcenie poczucia rytmu w zabawach tanecznych.
• Zabawy muzyczno-ruchowe z Klanzą.
Wprowadzenie niektórych kroków tańca nowoczesnego:
Kl:I – Crayzy frog
Kl.II – Ciułała
Kl.III – Mix piosenek, Crayzy frog, Ciułała
Listopad • Kształcenie poczucia rytmu w zabawach tanecznych.
• Zabawy muzyczno-ruchowe z Klanzą.
Wprowadzenie układu choreograficznego do tańców:
Kl:I – Crayzy frog
Kl.II – Ciułała
Kl.III – Mix piosenek, Crayzy frog, Ciułała
Grudzień Doskonalenie poznanych układów tanecznych.
• Kształcenie poczucia rytmu w zabawach tanecznych.
• Zabawy muzyczno-ruchowe z Klanzą.
Zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną Klanzy.
Styczeń Doskonalenie poznanych układów tanecznych.
• Kształcenie poczucia rytmu w zabawach tanecznych.
• Zabawy muzyczno-ruchowe z Klanzą.
Zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną Klanzy.
Luty Doskonalenie poznanych układów tanecznych.
• Kształcenie poczucia rytmu w zabawach tanecznych.
• Zabawy muzyczno-ruchowe z Klanzą.
Zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną Klanzy.
Marzec Doskonalenie poznanych układów tanecznych.
Przygotowanie do występów.
Kwiecień Doskonalenie poznanych układów tanecznych. Przygotowanie do występów.

Maj Doskonalenie poznanych układów tanecznych. Przygotowanie do występów.

Czerwiec Doskonalenie poznanych układów tanecznych. Przygotowanie do występów.


PRZEWIDYWANE REZULTATY
W wyniku realizacji programu u wychowanków powinny wystąpić zmiany w różnych zakresach ich funkcjonowania:
• Umiejętność dłuższego skupiania uwagi na wykonywaniu ćwiczenia zgodnie z instrukcją;
• Trafnie ilustruje ruchem muzykę;
• Umiejętność współdziałania z zespołem przy realizacji zadań;
• Umiejętność wykonywania czynności zgodnie z instrukcją;
• Umiejętność zrelaksowania się i odprężenia;
• Większa śmiałość w podejmowaniu decyzji;
• Wyciszenie i uspokojenie emocjonalne, zmniejszenie napięć i agresji;
• Większa potrzeba rozwijania własnych zainteresowań;
• Zna układ choreograficzny, tańczy wybrane tańce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.