X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17658
Przesłano:

Kocham Cię, mamo!

Treści: Zainteresowania rodziców – rozmowa. Przymiotniki jako odpowiedzi na pytanie „Jaka jest moja mama?”. Liczba pojedyncza i mnoga przymiotników. Porządkowanie wyrazów według kolejności alfabetycznej. Pisownia nazw świąt wielką literą. Ważne daty, ich zapis w kalendarzu. Powtórzenie piosenki „Poczytaj mi, mamo”.

Cele
Uczeń: - rozpoznaje i wskazuje połowę figury na rysunku,
- wie, że połowa roku to 6 miesięcy, połowa godziny to 30 minut, itp.,
- układa logiczne wypowiedzi ustne i pisemne o swojej mamie, miłości do niej i różnych sposobach okazywania przywiązania i szacunku do niej,
- stosuje zasadę pisowni wielka literą niektórych wyrazów ze względów grzecznościowych i nazw świąt,
- redaguje życzenia,
- odgrywa scenki dramowe,
- tworzy przymiotniki w liczbie mnogiej,
- wykonuje korale – upominek dla mamy,
- tworzy rytmy w podanym metrum, podpisuje nuty.

Metody pracy: rozmowa, pogadanka, praca z tekstem, ćwiczeniowa, praktycznego działania, elementy dramy

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: zagadka literowa, wiersz J. Kulmowej „Mamy mamę”, zeszyty, kredki, kolorowe karty, nożyczki.


Przebieg zajęć

1. Zagadka literowa – ułożenie i odczytanie zaszyfrowanego hasła: „ Co najbardziej lubi robić moja mama?”
2. Hobby mojej mamy, zainteresowania mojego taty. Swobodne wypowiedzi uczniów o zainteresowaniach rodziców.
3. Czytanie wiersza J. Kulmowej „Mamy mamę”.
- Ciche czytanie wiersza.
- Wyjaśnienie jego tytułu i poszczególnych fragmentów.
- Układanie nowego tytułu wiersza.
- Ćwiczenia w głośnym czytaniu wiersza z naturalna intonacją.
4. Samodzielne redagowanie zdań o mamie na podstawie wiersza.
5. Ćwiczenia utrwalające znajomość przymiotników. Tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej przymiotników. Zamiana liczby pojedynczej przymiotników na liczbę mnogą.
6. Świąteczne dni mojej mamy, mojego taty:
- wspólne ustalenie dat świątecznych dni w rodzinie, wyszukiwanie tych dat w kalendarzu,
- wspólne redagowanie życzeń i zapisywanie ich w zeszycie,
- scenki dramowe – „Składamy życzenia”,
7. „Nie tylko od święta” – czyli jak okazuję miłość mamie i tacie, na co dzień.
• Samodzielne kończenie zdań.
• „Miłe słowa” – rozwiązywanie rebusów.
8. Wykonanie ozdobnej kartki z kalendarza z data 26 maja – Dzień Matki i 23 czerwca – Dzień Ojca.
9. „Z uśmiechem i piosenką” – ćwiczenia muzyczne.
- Recytowanie podanych rytmów.
- Tworzenie rytmu w metrum 4/4.
- Podpisywanie nut nazwami solmizacyjnymi.
10. Przypomnienie piosenki „Poczytaj mi, mamo”.
11. „W fabryce korali” – przygotowanie prezentu dla mamy z okazji jej święta. Wykonanie korali z papieru kolorowego, nawlekanie ich na nitkę.
12. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej. Podsumowanie dnia – „ Kocham cię mamo, ponieważ ...” – kończenie zdań.
13. Zakończenie zajęć. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.