X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17639
Dział: Gimnazjum

"Artyzm ponadczasowy" - program "Zajęcia artystyczne" przeznaczony dla gimnazjum

Opracowanie programu
mgr Stanisław Szarek

„Artyzm ponadczasowy”


PROGRAM

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
PRZEZNACZONY DLA GIMNAZJUM
KLASA I

Program zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.

CELE:

1. Pogłębianie wiadomości i zainteresowań ucznia tworzącym się artyzmem w każdej historycznej epoce.

- Należy ukazać uczniowi możliwości twórcze człowieka, jego potrzebę tworzenia w każdej minionej epoce począwszy od prehistorii.

2. Poznawanie możliwości i warunków powstawania dzieł sztuki na przestrzeni dziejów
3.
Człowiek jest naturą poszukującą i wykorzystującą dobra naturalne do prezentacji swoich artystycznych możliwości.

4. Pobudzanie wyobraźni ucznia metodą identyfikacji z postacią historyczną.

Aby zrozumieć artystę tworzącego w innej epoce, należy poznać historię danej cywilizacji, dzięki wyobraźni zidentyfikować się z człowiekiem – twórcą i używając jego narzędzi tworzyć.

5. Analiza postaw człowieka w każdej poznanej epoce historycznej.

Czy dobra materialne, religia, postawa społeczna, środowisko itd. mają wpływ na prezentacje artystyczne w poznanych epokach.

6. Analiza architektury, przemiany ideologiczne, uzależnienia religijne.

Zmiany ideologiczne, polityczne oraz duchowe zawsze miały swoje odzwierciedlenie w budownictwie, architekturze.

7. Wyrabianie potrzeby dbania o dobytek historyczny poprzez udział własny, ochronę zabytków, przekaz wiedzy, twórczość własną.

Uczeń mający świadomość ogromnego potencjału historycznego człowieka, jego artystycznego dorobku, czuje potrzebę ochraniania tych dóbr, konserwacji dzieł sztuki, uzupełniania nowymi eksponatami.

8. Świadomość kultury człowieka w procesie jego twórczości.
- Człowiek żyje gromadnie. Jest całkowicie uzależniony od innych ludzi, dlatego też występuje potrzeba edukacji. Kulturę człowiek tworzy i jest ona człowiekowi niezbędna, pomocna w kształtowaniu postaw.


METODY:

1. Analiza poszczególnych epok historycznych, jej artystycznych osiągnięć.

2. Stosowanie tematów pobudzających wyobraźnię, umożliwiających poznanie lepiej danej epoki.

Można za pomocą odpowiednio dobranego tematu plastycznego wprowadzić uczniów w świat historii. Problem polega na odpowiednim ukierunkowaniu wyobraźni, które wcześniej zostało zapoznane z treściami nauczanych zagadnień. Efektem stosowania tematów pobudzających wyobraźnię jest niewątpliwie samodzielność myślenia, odwaga twórcza czy umiejętność wyrażania swojej opinii.

3. Wycieczki środowiskowo – poznawcze (muzea, galerie, izby regionalne, skansen itp.).

- Podróże kształcą. Warto by więc wykorzystać tę naturalną dociekliwość czy zainteresowanie i poprowadzić ucznia tam, gdzie znajdują się skarby kultury, skupisko wiedzy czy sztuka współczesna. W każdym z tych miejsc (muzea, galerie, kościoły, izby regionalne, warsztaty itp.) można spotkać się z przewodnikiem, autorem, artystą, rzemieślnikiem, którzy wprowadzą zwiedzających w świat własnego zainteresowania.

4. Tworzenie analiz porównawczych danych epok z teraźniejszością.

Wyobraźnia pozwala uczniowi odbyć podróż do umówionej przestrzeni czasowej, przenieść ją do czasów nam współczesnych i dogłębnie porównać.
Powstają prace literacko – plastyczne łączące epoki ze sobą.PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

KLASA I

1. Organizacja pracy w bieżącym roku szkolnym.
2. Kult terra – uprawa Ziemi
3. Prehistoria, początki twórczości człowieka
4. List do potomnych „O moim świecie”
5. Jaskinia czy luksusowy współczesny dom?
6. Sztuka jako świadectwo czasu.
7. Starożytny Egipt – sztuka czy rzemiosło?
8. Piramida – religia, architektura, światopogląd.
9. Sztuka Starożytnej Grecji – gdzie żyją Bogowie Olimpu?
10. Porządki architektoniczne (dorycki, joński, koryncki).
11. Siedem cudów świata (pięć powstało w starożytnej Grecji)
12. Rzym – wieczne miasto – analiza sztuki
13. Partenon i Panteon – architektoniczna analiza
14. Chrześcijaństwo – artyzm biblii pauperum,
15. Sztuka sięgająca niebios – gotyk
16. Powrót do idei Rzymu – renesans
17. Blaski i cienie sztuki Baroku i Rokoka
18. Złoto – bogactwem czy ciężarem w sztuce
19. Triumfalny powrót antyku – Klasycyzm
20. Sztuka i literatura sztuki XIX wieku – romantyzm
21. Początki sztuki współczesnej – Impresjonizm, postimpresjonizm
22. Sztuka „przełomu” symbolizm i secesja.
23. Inteligencja sztuki współczesnej (fowizm, ekspresjonizm, abstrakcjonizm, kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm, konstruktywizm).
24. Pop-art, Informel, Op-art., Hiperrealizm, konceptualizm, Land-art. – II-ga połowa XX wieku.
25. Codzienność i sztuka – podsumowanie zagadnień artystycznych.

OCZEKIWANE EFEKTY

- Uczeń zna poszczególne epoki.
- Rozróżnia na podstawie architektury i sztuki dany okres historyczny.
- Umie wytypować działania artystyczne, dzieła i architekturę.
- Czuje potrzebę uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych (wystawa, wernisaż itp.).
- Wprowadza własną inwencję, wielość treści w swojej pracy.
- Czynnie uczestniczy w wydarzeniu artystycznym.
- Docenia ważność sztuki, działań artystycznych w życiu człowieka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.