X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17561
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Śmierć rycerza - porównanie Rolanda i Boromira. Scenariusz lekcji w I klasie gimnazjum

Scenariusz lekcji w klasie 1 gimnazjum

TEMAT: Śmierć rycerza - porównanie Rolanda i Boromira
1. Cele lekcji

a) Wiadomości
Uczeń:
• zna fragmenty tekstu Pieśni o Rolandzie i filmu „Władca Pierścieni” Petera Jacksona,
• zna podstawowe wiadomości o wzorcu osobowym średniowiecza jakim był rycerz,
• rozumie wartości wyznawane przez rycerzy średniowiecznych
• zna atrybuty rycerza
• zna pojęcie ars moriendi

b) Umiejętności
Uczeń:
• potrafi odnieść pojęcie ars moriendi do "Pieśni o Rolandzie" i filmu "Władcay Pierścieni. Drużyna pierścienia"
• potrafi porównać śmierć Rolanda i Boromira
• potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy,
• potrafi odnieść poznane wiadomości do innego tekstu
• rozumie ponadczasową wartość średniowiecznej opowieści
2. Metoda i forma pracy
Burza mózgów, metoda skojarzeń, ćwiczeń praktycznych, praca z tekstem i filmem (przekład intersemiotyczny).

3. Środki dydaktyczne
Fragment Pieśni o Rolandzie
Karty pracy ucznia
Reprodukcje obrazów
Fragment filmu

4. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć.
2. Następnie uczniowie przypominają jakie wzorce osobowe obowiązywały w średniowieczu (asceta, król, rycerz)
b) Faza realizacyjna
1. Uczniowie na podstawie swoich wiadomości uzupełniają schemat rysunku rycerza (praca indywidualna) – do obrazka dopisują elementy ubioru i wyposażenia rycerza
2. Uczniowie przypominają postać Rolanda i innych znanych sobie rycerzy średniowiecznych (burza mózgów, praca w parach) – wyniki zapisują na tablicy w postaci mapy mentalnej.
3. Nauczyciel prosi jednego z uczniów, by wyjaśnił znaczenie hasła ARS MORIENDI
4. Nauczyciel prosi, aby uczniowie, odwołując się do tekstu, określili ETAPY UMIERANIA ROLANDA – w jaki sposób ta scena odnosi się do etosu rycerskiego?
5. Nauczyciel krótko przezentuje uczniom sylwetkę J.R.R. Tolkiena i jego dzieło "Władca Pierścieni" oraz jego ekranizację w reżyserii Petera Jacksona.
6. Obejrzenie przez uczniów fragmentu filmu "Władca pierścieni" zawierającego śmierć Boromira (źródło http://www.youtube.com/watch?v=dzqBNS8_PeE )
7. Uczniowie szukają podobieństw między śmiercią Rolanda a Boromira – uzupełniają kartę pracy wypisując:
• CHARAKTERYSTYCZNE PRZEDMIOTY UŻYWANE PRZEZ RYCERZY( ICH PRZEZNACZENIE, NAZWA ITP.)
• Z KIM WALCZY RYCERZ I DLACZEGO?
• MIEJSCE ŚMIERCI
• CO ROBI PRZED ŚMIERCIĄ?
• ELEMEMENTY IDEALIZACJI

8. Uczniowie starają się odpowiedzieć na pytanie jakimi środkami artystycznego wyrazu reżyser oddał moment śmierci rycerza (materiał pomocniczy reprodukcja obrazu przedstawiającego śmierć Rolanda, kadr z filmu)
c) Faza podsumowująca
Uczniowie zastanawiają się, dlaczego Tolkien wykorzystał fragment Pieśni o Rolandzie jako inspirację; dlaczego wzorzec rycerza nawet dzisiaj jest atrakcyjny?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.