X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17483
Przesłano:

Systemy zapisywania liczb - sprawdzian z matematyki w klasie IV

Systemy zapisywania liczb - sprawdzian w klasie IV
Nazwisko i imię................... Data...........
Nr w dzienniku ........

Zadanie 1
2pkt.
Zapisz cyframi liczby:
a)sześć tysięcy sto osiem ....................
b)trzysta osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć ..........

Zadanie 2
2pkt.
Zapisz podane liczby słowami:
a)45 200 ........................................
b)200 035 ........................................

Zadanie 3
2pkt.
Wypisz podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej:
138 67 54623 2984 3065127 60718

........................................

Zadanie 4
4pkt
Oblicz w pamięci:
a) 3500 + 6500 = .......... c)2900 - 400 = ..........
b) 1700 + 800 = ........... d)10000 - 7200 = ........

Zadanie 5
4pkt.
Oblicz w pamięci:
a)7 x 400 = ........ c)2000 : 4 = ..........
b)3 x 150 = ........ d)36000 : 2 = .........

Zadanie 6
2pkt.
Podane liczby zapisz w systemie rzymskim:
a) 44.............. b)956 ............

Zadanie 7
2pkt.
Podane liczby zapisz w systemie dziesiątkowym:
a) XXIX .............. b)CMV ...............
Zadanie 8 4pkt.
Uzupełnij:
a)6cm = ...... mm c)45kg = ...... dag
b)18m = ...... cm d)15dag = ..... g

Zadanie 9
1pkt.
Uzupełnij zdanie:
Jeśli dziś jest piątek, 7 grudnia 2012 roku, to za 30 dni będzie .................................
dzień tygodnia, dzień miesiąc rok

Zadanie 10
2pkt.
Na zegarze jest 16.45. Napisz, która godzina:
a)będzie za 15 minut ..............
b)była 10 minut temu ..............

Zadanie 11
4pkt.
W szkole Kamila lekcje zaczynają się o godzinie 8.00.
Przerwy trwają po 10 minut, tylko trzecia przerwa trwa
15 minut. Oblicz, o której godzinie zaczynają się: trzecia lekcja, trzecia przerwa oraz czwarta lekcja.
Kamil ma dzisiaj 6 lekcji. O której wyjdzie ze szkoły?
Zapisz swoje obliczenia


Systemy zapisywania liczb - plan sprawdzianu
Nr
Sprawdzane umiejętności
Wymagania z podstawy programowej
zad.
Uczeń:

1. Zapisuje liczby naturalne 1.1
wielocyfrowe
2. Odczytuje liczby naturalne 1.1
wielocyfrowe
3. Porównuje liczby 1.3
naturalne
4. Dodaje i odejmuje w pamięci 2.1
liczby naturalne wielocyfrowe
5. Mnoży i dzieli liczbę naturalną 2.3
przez liczbę naturalną jednocyfrową
6. Liczby zapisane w systemie dziesiątkowym 1.5
przedstawia w systemie rzymskim
7. Liczby zapisane w systemie rzymskim 1.5
przedstawia w systemie dziesiątkowym
8. Prawidłowo stosuje jednostki długości, 12.6
prawidłowo stosuje jednostki masy 12.7
9. Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe 12.4
10. Wykonuje proste obliczenia zegarowe 12.3
11. Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące 12.3
obliczeń zegarowych 14.5

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.