X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17481
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej dla klasy VI

KLASA VI

Wpajanie uczniom właściwych zasad zachowania się, a także poprawnego
i kulturalnego korzystania ze słowa;

Cele oddziaływań wychowawczych:
1. Wpajanie norm i zasad obowiązujących w szkole poprzez przypomnienie zapisów zawartych w podstawowych dokumentach szkoły.
2. Rozwijanie odpowiedzialnej postawy dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
3. Wyrabianie wśród uczniów odpowiedzialności za losy własne i grupy.

Tematyka:
1. Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły oraz w czasie ferii i wakacji.
2. Przypomnienie WSO. Prawa i obowiązki ucznia.
3. Podsumowanie wyników nauczania i zachowania (na koniec I semestru i roku szkolnego).

Aktywne uczestniczenie uczniów w życiu szkoły między innymi
w organizacjach szkolnych( Samorząd Uczniowski, LOP, PTSM);

Cele oddziaływań wychowawczych:
1.Tworzenie i integracja zespołu klasowego.
2.Wzmocnienie poczucia przynależności do zespołu klasowego.
3.Integracja klasy poprzez tworzenie właściwych stosunków koleżeńskich.
4.Rozwijanie umiejętności współdziałania.
5.Rozwijanie samorządności uczniów.

Tematyka:
1.Wybór samorządy klasowego.
2.Udział w wycieczkach szkolnych i klasowych.
3.Aktywny udział w uroczystościach szkolnych.


Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości.

Cele oddziaływań wychowawczych:
1. Przygotowanie do głębszego poznania siebie i kierowania procesem samokształcenia 2. Poznawanie technik szybkiego uczenia się i stymulowanie twórczego myślenia
3. Kształtowanie umiejętności koncentracji, spostrzegania, kojarzenia, zapamiętywania

Tematyka:
1.Sposoby oraz techniki szybkiego i skutecznego uczenia się.
2. Higiena pracy umysłowej. Warunki sprzyjające zdobywaniu wiedzy.
3. Planowanie czasu w procesie uczenia się.
4.Sprawności umysłowe (koncentracja, kojarzenie, wyobraźnia, pamięć, spostrzeganie) i ich wpływ na wyniki w nauce.
5. Jakie książki i czasopisma lubię czytać ?
6. Jak realizować marzenia?


Ochrona przed negatywnym wpływem środków komunikacji informacyjnej.
Cele oddziaływań wychowawczych:
1.Poznanie mechanizmów działania reklamy.
2.Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących ze strony mediów.
3.Pokazanie drogi, jak ominąć pułapki masmediów przy podejmowaniu decyzji

Tematyka:
1.Jak kreują Cię media (wzorce z TV).
2.Reklama – prawda czy fałsz?
3.Zagrożenia płynące z Internetu.
4.Wiem, co dobre. Umiem podejmować decyzje.
5.O telewizji pozytywnie i ze znakiem zapytania.

Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i ekologicznej.

Cele oddziaływań wychowawczych:

1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
2. Wyrabianie świadomej potrzeby dbania o higienę osobistą.
3. Uświadomienie własnego wpływu na stan środowiska naturalnego.
4. Kształtowanie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Tematyka:
1. Używki zagrożeniem dla zdrowia.
2. Higieniczny tryb życia a zdrowie.
3. Aktywność fizyczna a zdrowie .
4. Sposoby spędzania wolnego czasu.
5. Nasze środowisko wspólnym dobrem.Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, budzenie świadomości regionalnej przy jednoczesnym identyfikowaniu się z kulturą europejską oraz szacunku dla symboli narodowych i religijnych;

Cele oddziaływań wychowawczych:
1. Uświadomienie ważności tworzenia i kultywowania tradycji
2. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz więzi z regionem i krajem ojczystym

3.Rozwijanie poczucia więzi Narodowej i szacunku dla tradycji oraz symboli narodowych
4.Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i narodu
5.Kultywowanie tradycji i zwyczajów narodowych


Tematyka:
1 Wrzesień wybuch II wojny światowej.
2.Dzień chłopaka.
3.1 listopad - wszystkich świętych.
4.Organizujemy wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych.
5.Dzielimy się z innymi – Mikołajki klasowe.
6.Tradycja Świąt Bożego Narodzenia w moim domu.
7.Wielkanoc .
8.Święta narodowe i ich znaczenie.
9.Udział w uroczystościach szkolnych. Imprezy klasowe.


Używki – zagrożenia dla zdrowia.

Cele oddziaływań wychowawczych:
1.Dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy o szkodliwości dla zdrowia picia alkoholu i palenia papierosów.
2.Uświadomienie zagrożeń wynikających z uzależnień.

Tematyka:
1. Dlaczego ludzie sięgają po alkohol?
2. Jak można uzależnić się od alkoholu?
3. Skutki nadużywania alkoholu.
4. Co wiemy o paleniu papierosów, dlaczego ludzie sięgają po nie.
5. Skutki palenia papierosów.
6. Mówię NIE używkom. Jak skutecznie odmówić, gdy ktoś nas namawia.

WYCHOWAWCA:Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.