X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17421
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Narkomania - zapobieganie i zwalczanie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W LUBLINIE
FILIA W LUBARTOWIE

Narkomania – zapobieganie i zwalczanie
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)


Opracowała
Katarzyna Kapek


LUBARTÓW 2012


WYDAWNICTWA ZWARTE

1. ARTERBURN Stephen : Gdy miłość nie wystarcza : poradnik dla rodziców. -Lublin : "Pojednanie" , 1993
2. BADZIUKIEWICZ Beata, SAŁASIŃSKI Mirosław : Vademecum wychowawcy. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2005. - S. 174-175 Alkohol i narkotyki
3. BALCEREK-KAŁEK Anna : Budowanie szkolnych programów profilaktyki. - Warszawa : PWN, 2003
4. BORKOWSKI Jan : Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2003. - S. 288-290: Narkomania
5. CEKIERA Czesław : Toksykomania : narkomania, alkoholizm, nikotynizm. -
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1985
6. CHRUŚCIEL Tadeusz Lesław : Zapobieganie narkomanii w świetle polskiego prawa : przepisy i objaśnienia. Stan prawny na dzień 15 grudnia 1987 r.
7. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003
8. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy-zapobieganie-terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005
9. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz. – Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006. – 132 s.
10. FATYGA Barbara : Style życia młodzieży a narkotyki : wyniki badań empirycznych. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002
11. FORMAŃSKI Jacek : Psychologia środowiskowa. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004. - S. 158-175: Uzależnienie od narkotyków
12. FRIESKE Kazimierz : Narkomania : interpretacje problemu społecznego. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych , 1987
13. GÓRSKI Stanisław : Uwaga rodzice - narkomania! . - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych , 1985
14. GÓRSKI Stanisław : Uwaga rodzice - narkomania! . - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych , 1985
15. KLIMEK Zbigniew : Profilaktyka zagrożeń w praktyce. – Jelenia Góra : 2008. – s. 26-32: Narkotyk w kieszeni ucznia
16. KOTAŃSKI Marek : Ty zaraziłeś ich narkomanią. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich : na zlec. Młodzieżowego Ruchu na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii "Monar" , 1984
17. KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. – Warszawa : „Diffin”, cop. 2007. – s. 99-105 : Uzależnienie narkotykowe – nałóg przymusowy – negatywne zmiany w osobowości dzieci i młodzieży
18. KRAJOWY program przeciwdziałania narkomanii na lata 2002-2005 / Ministerstwo Zdrowia. - Warszawa : [b.w.], 2002
19. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2002-2005 : Ministerstwo Zdrowia. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii , 2002
20. ŁUCZAK Elżbieta : Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004
21. ŁUCZAK Ewa et al. : Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem : publikacja dla pracowników oświaty. Z. 1 ; Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej
Warszawa : "Epoka" , 1989
22. MASTALSKI Janusz : Samotność globalnego nastolatka. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2007. – s. 425-462: W poszukiwaniu tożsamości
23. MAXWELL Ruth : Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców. - Gdańsk : GWP, 2000
24. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 142 s.
25. MONETA- MALEWSKA Maria, WRZEŚNIOWSKA Joanna : Narkotyki – inni biorą, ty nie musisz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2008. – 80 s.
26. MONETA- MALEWSKA Maria : Narkotyki w szkole i w domu : zagrożenie. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze i Literackie , 1995
27. Narkomania : gdzie szukać pomocy ? : informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii , 2007
28. NARKOMANIA : gdzie szukać pomocy? : informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2000
29. NIEĆKO Ireneusz : Dystrybucja i zażywanie narkotyków w chełmskich szkołach ponadgimnazjalnych : raport. – Chełm : Szkoła Wyższ im. Bogdana Jańskiego, 2005. – 33 s.
30. NIEWIADOMSKA Iwona : Narkotyki. - Lublin : Wydaw. KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] : "Gaudium" , 2004
31. PANER Jan Lech : Dramaty ludzkiego życia : o zjawiskach patologii społecznej. - Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1987
32. PETROVIC Stevan P. : Narkotyki i człowiek. - Warszawa : "Iskry" , 1988
33. Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD . - [tł. z ang. Monika Swadowska]. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii , 2009
34. ROGERS Peter D., GOLDSTEIN Lea : Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenia. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 222 s.
35. RYBCZYŃSKA Dorota : Syndrom niedostosowania społecznego u osób uzależnionych od narkotyków // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2005
36. RYLKE Hanna : Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1999
37. SAŁASIŃSKI Mirosław, BADZIUKIEWICZ Beata : Vademecum pedagoga szkolnego. - Warszawa : WSiP, 2003. - S. 113-114: Narkotyki; S. 141-142: Problem z narkotykami
38. SIEROSŁAWSKI Janusz : Monitorowanie narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii , 2007
39. SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 131-139: Zjawisko narkomanii wśród młodzieży; S. 213-219: Zapobieganie narkomanii; S. 219-221: Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania narkomanii; S. 221-226: Profilaktyka w rodzinie; S. 226-234: Profilaktyka w szkole; S. 235-238: Rola organizacji Kościoła katolickiego w przeciwdziałaniu narkomanii
40. ŚLEDZIANOWSKI Jan : Alkoholizm, narkomania, nikotynizm wśród młodzieży szkolnej województwa świętokrzyskiego. - Kielce : „Jedność”, 2003. – 72 s.
41. TEESSON Maree, DEGENHARDT Louisa, HALL Wayne : Uzależnienia. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
42. URBAN Bronisław : Zachowania dewiacyjne młodzieży. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. – 226 s.
43. WILMES David J. : Jak wychować dziecko, które mówi – Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko. – Gdańsk : GWP, 2002. – 184 s.
44. ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Profilaktyka uzależnień a wartości : przewodnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2002
45. ZAWORSKA - NIKONIUK Dorota : Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach. - Toruń : "Akapit" , 2001


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 10, dod. s. 16-17.
2. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 9, dod. s. 17
3. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 7/8, dod. s. 32-33
4. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 6, dod. s. 16-17 Interwencja : metoda stosowana w przypadku uzależnionego nastolatka, który nie chce pomocy.
5. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 5, dod. s. 16-17
Zawarcie kontraktu z nastolatkiem biorącym narkotyki jako element terapii.
6. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 3, dod. s. 16-17 Wskazówki dla rodziców. Jak zachować się w momencie odkrycia nałogu dziecka. Warunki skutecznej rozmowy.
7. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 2, dod. s. 16-17 Czynniki zwiększające ryzyko uzależnienia od narkotyków u młodzieży.
8. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 10, dod. s. IV-V Środki odurzająco-uspokajające.
9. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 9, dod. s. IV-V Ogólna klasyfikacja środków psychoaktywnych.
10. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 7/8, dod. s. VIII-IX Typowe oznaki zażywania narkotyków przez nastolatki.
11. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 6, dod. s. IV-V Argumenty używane przez nastolatków udowadniające niewielką szkodliwość zażywanych narkotyków.
12. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 5, dod. s. IV-V Zmiany zachowań i osobowości u nastolatków zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.
13. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 4, dod. s. IV-V Droga do uzależnienia. Definicje i terminy. Zespół odstawienia.
14. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 3, dod. s. VI-VII Opis poszczególnych faz uzależnienia od narkotyków.
15. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 1, dod. s. IV-V Postawy i zachowania rodzicielskie wobec uzależnionych dzieci.
16. ABC narkotyków : nieefektywne style komunikacji / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 2, dod. s. VI-VII Relacje rodzic-dziecko - zażywanie przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych.
17. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2004, nr 12, dod. s. IV-V Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój dziecka. Rodziny dysfunkcyjne.
18. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń. - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 11, dod. s. IV-V Przyczyny sięgania po narkotyki przez dorastającą młodzież.
19. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2004, nr 10, dod. s. IV-V Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii. Czynniki sprzyjające nadużywaniu i uzależnieniu od narkotyków.
20. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2004, nr 9, dod. s. IV-V Prezentacja danych za 2002 rok dotyczących leczenia narkomanii i rozmiarów problemu narkotyków.
21. ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2004, nr 7/8, dod. s. VIII-IX Narkomania wśród młodzieży szkolnej w Polsce.
22. ANTYNARKOTYKOWE regulacje prawne w Unii Europejskiej i państwach członkowskich // Świat Problemów. - 2006, nr 1, s. 18-19
23. BAKUŁA Piotr : Rodzice uzależnionego dziecka // Świat Problemów. - 2004, nr 7/8, s. 34-36
24. BĄK Robert : Wybrane aspekty samooceny i uczestnictwa w kulturze fizycznej a konsumpcja narkotyków // Lider. - 2006, nr 3, s. 7-9
25. BIEŃKO Mariola : Bliżej siebie dalej od narkotyków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 13-18
26. BIEŃKOWSKI Przemysław : Głód wiedzy o "głodzie" // Świat Problemów. - 2003, nr 6, s. 4-5
27. "BLIŻEJ siebie - dalej od narkotyków" / oprac. JAC // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 51 Cele i zadania kampanii "Bliżej siebie - dalej od narkotyków".
28. BLIŻEJ siebie - dalej od narkotyków / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2005, nr 6, s. VIII O kampanii "Bliżej siebie - dalej od narkotyków".
29. BUKOWSKA Bogusława : Szacowanie społecznych kosztów narkomanii. [Cz. 1-2 ] // Remedium. - 2006, nr 3, s. 26-27; nr 4, s. 28-29
30. BUKOWSKA Bogusława : Testowanie uczniów na obecność narkotyków // Remedium. - 2004, nr 9, s. 20-21
31. CHROBOT Agnieszka : Sygnały ostrzegawcze - rola pediatry i lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu uzależnienia // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 31-34
32. "DOM Nadziei" - Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy / oprac. Bogdan Peć, Damian Ochman // Świat Problemów. - 2005, nr 5, s. 29-33
Informacja o zakładzie opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkomanii.
33. DRAPACZ Mirosława, BUDNY Krystyna : "Wznieś serce nad zło..." : scenariusz audycji radiowej // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 24-25
Przykłady z życia narkomanów jako ostrzeżenie przed zażywaniem narkotyków.
34. DUDEK Daniel KARNAŚ Marcin : Chemikalia i ich rola w nielegalnej produkcji narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2003, nr 4, s. 26-37
35. DUNOWSKA Anna : Raport : o kontaktach młodzieży z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami przygotowany na podstawie sondażu w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych // Problemy Narkomanii. - 2003, nr 4, s. 5-14
36. DUNOWSKA Anna, AMPUŁA Janusz : Raport : o kontaktach młodzieży z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami przygotowany na podstawie sondażu w gorzowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 59-74
37. DZIEWIECKI Marek : Profilaktyka skuteczna, czyli jak pomagać młodym, by uczyli się kochać i pracować // Katecheta. - 2005, [nr] 10, s. 68-70
38. DZIEWULAK Krzysztof : Fazy uzależnienia // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 51, s. 16 Uzależnienie od narkotyków.
39. DZIEWULAK Krzysztof : Nawroty do nałogu // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 9, s. 12
40. DZIEWULAK Krzysztof : Nie taki diabeł straszny : ośrodek : program leczenia // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 8, s. 12
41. DZIEWULAK Krzysztof : Przyczyny narkomanii : teoria "Braku wymiany uczuciowej" // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 6, s. 13
42. DZIEWULAK Krzysztof : Przyczyny narkomanii : teorie systemów rodzinnych // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 5, s. 12
43. DZIEWULAK Krzysztof : Sposoby reakcji // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 45, s. 15 Reakcje rodziców podejrzewających własne dzieci o sięganie po narkotyki.
44. DZIEWULAK Krzysztof : Współuzależnienie // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 7, s. 12 Zachowania osoby uzależnionej przyczyną powstawania zaburzeń u członków rodzin narkomanów i alkoholików.
45. FUDAŁA Jagoda : Pacjenci uzależnieni od różnych substancji psychoaktywnych // Świat Problemów. - 2003, nr 12, s. 8-13
46. GŁOMSKA Maria, KONDRAT Ewa : Nauczanie profilaktyczne - to nie pogadanki o narkotykach // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 7/8, dod. s. VII-XI
47. GRABOWSKA Beata : Przez chwilę byłem w niebie, a potem... tylko dno // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 1, s. 76-78
48. GRYNIEWICZ Renata : Dlaczego dzieci i młodzież biorą narkotyki? // Wychowawca. - 2003, nr 7/8, s. 36-38
49. GRYNIUK-TORUŃ Iwona : Trudności w diagnozowaniu problemu narkotykowego wśród młodzieży szkolnej // Remedium. - 2005, nr specjalny, s. 20-21
50. HABRAT Bogusław : Spory wokół terminologii // Remedium. - 2003, nr 4, s. 16-17 Narkotyki i narkomania.
51. HEJMANOWSKI Szymon : Okres dorastania - wybrane problemy // Remedium. - 2004, nr 1, s. 4-5 Tożsamość negatywna. Uzależnienie od narkotyków.
52. HERMAN Krzysztof : Narkoman z ulicy Hożej // Cogito. - 2005, nr 1, s. 18-19
Reportaż o pacjentach Monaru.
53. HORNOWSKA Elżbieta : Czy temperament może być czynnikiem ryzyka w uzależnieniach? // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 32-33
54. IGIELSKA Beata : Pięknieją im twarze // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 10, s. 10 Stowarzyszenie KARAN [Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego].
55. JĘDRZEJKO Mariusz, BOŻEJEWICZ Wiesław : Skala i charakter narkotyzowania się kierowców (wnioski z badań sondażowych) // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 32-41
56. KALINOWSKA Joanna : Nowe trendy w rehabilitacji osób uzależnionych // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 3, s. 92-95
57. KASZUBSKA Aldona : Powrót między żywych // Cogito. - 2005, nr 20, s. 18-[20] Reportaż. Doświadczenia młodzieży biorącej narkotyki. Próby zerwania z nałogiem.
58. KOLBOWSKA Agnieszka : Problemowe używanie narkotyków // Remedium. - 2006, nr 9, s. 26-27 Problemowe używanie narkotyków oraz choroby zakaźne związane z ich używaniem.
59. KOZAK Ewa : Narkomania - choroba duszy i emocji // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 24-27 Uzależnienie od narkotyków.
60. KOCOŃ Katarzyna, OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Po czym poznać czy nastolatek bierze marihuanę okazjonalnie, czy problemowo? // Remedium. - 2005, nr specjalny, s. 24-25
61. KOCUR Józef : Samobójstwa a uzależnienia - wzajemne uwarunkowania // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 5-8
62. KOLBOWSKA Agnieszka : Pozytywne trendy // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 26-30 Optymistyczne wiadomości w raporcie z ogólnopolskich badań ankietowych, dotyczących używania tytoniu, alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.
63. KOLWIŃSKA Marta : Mój uczeń bierze // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 47-56
64. KOWAL Katarzyna : Rodzinne uwarunkowania narkotyzowania się dzieci i młodzieży // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. [39]-44
65. KRAJEWSKA-CYRWUS Edyta, STALKOWSKA Violetta : Zapobieganie narkomanii w aspekcie szkolnych programów profilaktycznych // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 7/8, dod. s. I-VII
66. KRAJEWSKI Krzysztof : Polityka wobec narkomanii: represja czy redukcja szkód? // Problemy Narkomanii. - 2003, nr 4, s. 78-84
67. KRAWCZINSKA Dominika : "Grupa Wsparcia dla Rodziców" formą pomocy dla rodzin dzieci uzależnionych od narkotyków : (na przykładzie doświadczeń Towarzystwa "Powrót z U" w Toruniu) // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 30- 31
68. KRAWCZYK Waldemar, DUDEK Daniel : Narkotyk z laboratorium // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 26-31
69. KRZYŻANIAK Wadim, SOCHOCKI Marcin J. : Terapia budowania atrakcyjnego życia // Remedium. - 2005, nr 3, s. 1-3 Terapia osób uzależnionych od narkotyków. Przedstawienie programu budowania atrakcyjnego życia - wybrane elementy programu terapii.
70. LABIAK Damian : Prowincjonalne "branie", czyli zagrożenie narkomanią wśród młodzieży niedużego miasta // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 34-39
71. LABUDA Krystian : (Współ)praca z rodziną w terapii uzależnień // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 26-28 ŁĘTOWSKA Jolanta : Powstrzymać modę "na branie" // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 10/11, dod. s. X-XIV" Scenariusz zajęć poświęcony narkomanii i asertywności.
72. ŁUKJANIUK Joanna : Obraz siebie w holistycznym modelu rehabilitacji młodzieży uzależnionej od narkotyków // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 193-203
73. MALCZEWSKI Artur : Raport z realizacji zadań Krajowego Programy Przeciwdziałania Narkomanii z obszaru profilaktyki przez gminy i powiaty w latach 2003-2005 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 34-40
74. MARESZ Małgorzata : Francuska strategia pomocy osobom uzależnionym od narkotyków // Problemy Narkomanii. - 2002, nr 2, s. 67-70
75. MUSZYŃSKa Danuta : Stan problemu narkotykowego w Europie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 37-42 Zażywanie różnych narkotyków w różnych państwach. Choroby zakaźne związane z zażywaniem narkotyków.
76. MARESZ Małgorzata : Standardy leczenia osób uzależnionych i system akredytacji placówek // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 7-8
77. MASŁOWSKA Ewa : Organizacja programu pracy grup wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od środków psychotropowych // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 3, s. 81-85
78. McKEGANEY Neil : Przeprowadzanie losowych testów na obecność narkotyków wśród uczniów // Remedium. - 2005, nr specjalny, s. 22-23
79. MIAZGA Arnolda, PIOTROWSKA Andżelika, KOWALCZYK Agnieszka : To jest walka o życie // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 39, s. 16 Przyczyny sięgania po narkotyki. Jak rozpoznać, że uczeń sięga po narkotyki. Jak pomóc dziecku w przypadku sięgania po narkotyki.
80. MORDARSKI Sylwester : Analiza zjawiska narkomanii - patomechanizm uzależnienia // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 39-42
81. NARKOTYKI w Unii Europejskiej // Świat Problemów. - 2006, nr 1, s. 14-17
Raport dotyczący zażywania narkotyków w Europie.
82. NOWAK Anna : Profilaktyka narkomanii : ujęcie lokalne // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 3-6
83. NOWICKA Dorota : Lekcje na amfetaminie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 9-12
84. OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Przegląd badań dotyczących skutecznych strategii profilaktycznych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2004, nr 4, s. 21-43
85. OKULICZ-KOZARYN Katarzyna, PISARSKA Agnieszka, BORUCKA Anna : Szkolna interwencja wobec uczniów sięgających po środki psychoaktywne // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2003, nr 3, s. 32-38
86. OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Używanie narkotyków przez młodzież - pojęcie definicyjne // Remedium. - 2005, nr 6, s. 18-19
87. OSIŃSKI Rafał : Czym skorupka za młodu nasiąknie... // Świat Problemów. - 2006, nr 3, s. 11-13
O programach profilaktyki uzależnień dla najmłodszych.
88. OSTASZEWSKI Krzysztof : Felieton rocznicowy "Trzy miłości" // Remedium. - 2003, nr 12, s. 30-31
Profilaktyka w zwalczaniu narkomanii.
89. OSTASZEWSKI Krzysztof : Interaktywna profilaktyka // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 36-37
90. PASEK Marzena : Podwójne wątpliwości // Remedium. - 2003, nr 3, s. 16-17
Praca z pacjentami eksperymentującymi z narkotykami w oparciu o teorię psychoanalityczną.
91. PASEK Marzena : Przychodzi nastolatek do terapeuty... // Remedium. - 2003, nr 5, s. 18-19
92. PASEK Marzena : Uzależniająca terapia // Remedium. - 2004, nr 5, s. 18-19
93. PASEK Marzena : W stronę autodestrukcji // Remedium. - 2005, nr 5, s. 18-19
Narkomania nastoletniej młodzieży.
94. POLSKIE prawo dotyczące narkotyków i narkomanii : zarys nowej regulacji prawnej / Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 81-88
95. POKOLENIE transformacji : szkoła i narkotyki / debatę przepr. i oprac. M. J. Sochacki ; transkrypcja wywiadów Agnieszka Górecka // Remedium. - 2005, nr 1, dod. s. VI-VII Wypowiedzi uczniów uzależnionych od narkotyków.
96. PRAWA młodego pacjenta / oprac. MAR // Remedium. - 2006, nr 2, s. 26-27
Prawa pacjentów w ośrodkach leczenia narkomanii i jednym zakładzie poprawczym przeznaczonym dla osób uzależnionych od narkotyków.
97. PRIORYTETY Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / oprac. SOC // Remedium. - 2006, nr 4, s. 12
98. PROCEDURY postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 10-12
99. REJNIAK Robert : Motywowanie rodziny - dojrzała miłość // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 43-49
100. REPLIN Aleksandra : " Od poczucia winy do odpowiedzialności" : pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt w pracy z klientem uzależnionym // Gestalt. - 2004, [nr] 1, s. 61-65
101. RODZIEWICZ Jolanta : Początek to nałogowe regulowanie uczuć // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 68-72 Nałogowe picie alkoholu i zażywanie narkotyków. Przykładowe zajęcia profilaktyczne.
102. ROGALA-OBŁĘKOWSKA Jolanta : Czy w Polsce przemija moda na narkotyki? // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 31-33
103. RUBAS Krzysztof : Praca z rodzicami osób uzależnionych od środków psychoaktywnych // Świat Problemów. - 2005, nr 8, s. 28-30
104. RYBACZYŃSKA Dorota : Możliwości i ograniczenia w realizacji działań edukacyjno-terapeutycznych wobec osób uzależnionych od narkotyków, tymczasowo aresztowanych // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 1, s. 45-56
105. SIEROSŁAWSKI Janusz : Narkomania w Polsce w 2004 r. : dane lecznictwa stacjonarnego // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 5-31
106. SIEROSŁAWSKI Janusz : Narkomania w Polsce w 2004 roku - dane lecznictwa stacjonarnego // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 18-21
107. SIEROSŁAWSKI Janusz : Polska młodzież na tle Europy : badania szkolne ESPAD 2003 // Świat Problemów. - 2005, nr 4, s. 10-13
108. ESPAD - Europejskie Badanie w Szkołach na Temat Używania Alkoholu i Narkotyków. SIEROSŁAWSKI Janusz : Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i w Niemczech // Remedium. - 2005, nr specjalny, s. 4-7
Wyniki badań
109. SIEROSŁAWSKI Janusz : Substancje psychoaktywne : postawy i zachowania : używanie narkotyków wśród dorosłych : wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego w 2002 r. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2003, nr 2, s. 1-20
110. SIEROSŁAWSKI Janusz : Szacowanie kosztów problemu narkomanii w Polsce. [Cz. 3] // Remedium. - 2006, nr 5, s. 26-27
111. SINGER Werner : Terapia zastępcza w ramach terapii stacjonarnej // Remedium. - 2006, nr 1, s. 26-27
112. SIUDEM Ireneusz : Szkolne programy profilaktyczne : koncepcja środowiskowa // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2003, nr 1, s. 42-50
113. SOBIECKA Aneta : Zażywanie narkotyków przez uczniów szkół średnich : na przykładzie badań // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 32-35
114. ŚWIĄTKIEWICZ Grażyna : Program EDDRA // Remedium. - 2005, nr 4, s. 18-19
115. ŚWIĄTKIEWICZ Grażyna : Program EDDRA - ewidencjonowanie i ocena polskich programów ograniczających popyt na narkotyki // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 3, s. 43-50
116. ŚWITAŁA Joanna : Rodzinne uwarunkowania sięgania po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież w świetle koncepcji systemów rodzinnych Murraya Bowena // Forum Oświatowe. - 2003, [nr] 1, s. [99]-111
117. UZIAŁŁO Jarosław : Projekt metadonowy // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 1, s. 75-81 Program dotyczący stosowania metadonu w leczeniu substytucyjnym osób uzależnionych od opiatów (opium, morfiny, heroiny, "kompotu").
118. WILCZYŃSKA Karolina : Standardowe i profilaktyczne zawracanie głowy // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 42, s. [1], 10
119. WODOWSKI Grzegorz : Narkotyki, HIV i bezpieczeństwo // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 22-23
120. WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Dyscyplina, psy i ochrona...! // Remedium. - 2004, nr 4, s. 8-9 Komentarze pedagoga, psychologa i policji na temat metod walki z narkomanią w szkole.
121. WÓJCIK Magda : Metaamfetamina - narkotyk totalny // Remedium. - 2005, nr 10, dod. s. VIII
122. ZAKRZEWSKI Tomasz : Sukces kampanii "Bliżej siebie - dalej od narkotyków" // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 5-10
123. ZIERNIK Janusz : Wśród serdecznych przyjaciół... // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 3, s. 16-17 Rola profilaktyki w zwalczaniu narkomanii.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.