X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17175
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Konspekt lekcji bibliotecznej: Biblioteka pedagogiczna, jej zbiory i podstawowe zasady funkcjonowania: działanie tradycyjnych oraz komputerowych katalogów bibliotecznych w systemie Aleph

KONSPEKT LEKCJI BIBLIOTECZNEJ

PROWADZĄCY:

Jarosław Janyk

24.09.2012
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Kędzierzynie - Koźlu

PRZEDMIOT:
Lekcja biblioteczna

TEMAT:
Biblioteka pedagogiczna, jej zbiory i podstawowe zasady funkcjonowania: działanie tradycyjnych oraz komputerowych katalogów bibliotecznych w systemie Aleph

KLASA, TYP SZKOŁY (EW. LICZBA UCZNIÓW):
IV CT, Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu

CZAS REALIZACJI:
45 min

MIEJSCE REALIZACJI:
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej filii PBW w Kędzierzynie-Koźlu

CELE: ogólne

- zaznajomienie uczniów z podstawowymi zasadami działania biblioteki pedagogicznej, jej regulaminem oraz profilem zgromadzonego w niej księgozbioru
- kształtowanie umiejętności korzystania z wypożyczalni biblioteki i jej bazy informacyjno- wyszukiwawczej
- zapoznanie ze współczesnymi sposobami gromadzenia informacji
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji przy użyciu systemu komputerowego
- przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym,
- współpraca z nauczycielami w realizacji ścieżki edukacyjnej, obejmującej edukację czytelniczą i medialną
- spopularyzowanie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kędzierzynie- Koźlu

CELE: szczegółowe

* Uczeń zna:

- ogólne zasady działania i funkcjonowania bibliotek pedagogicznych
- regulamin Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kędzierzynie- Koźlu
- najważniejsze zasady udostępniania zbiorów
- typy katalogów znajdujących się w bibliotece
- adres strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu www.pedagogiczna.pl

* Uczeń rozumie:

- znaczenie katalogu komputerowego jako źródła informacji o zbiorach,
- znaczenie współczesnych środków wyszukiwania informacji i istotę ich gromadzenia
- znaczenie katalogu komputerowego
- znaczenie Internetu we współczesnym świecie

* Uczeń potrafi:

- scharakteryzować profil księgozbioru zgromadzonego w bibliotece
- skorzystać z wypożyczalni biblioteki
- umie korzystać z bazy informacyjno- wyszukiwawczej placówki
- samodzielnie zamówić dokument w sposób tradycyjny i drogą internetową
- poprawnie sformułować zapytanie informacyjne,
- potrafi prawidłowo odczytać informacje o danym dokumencie z rekordu komputerowego
- wskazuje najważniejsze indeksy poszukiwania informacji na dany temat (autorski, tytułowy, indeks haseł przedmiotowych), przy użyciu katalogu on- line w systemie Aleph

POMOCE DYDAKTYCZNE:
Wybrane zbiory biblioteki, komputery z dostępem do Internetu, regulamin placówki, instrukcja obsługi systemu Aleph, wraz z loginem i hasłem użytkownika

METODY NAUCZANIA:
Rozmowa nauczająca, elementy wykładu (metoda podająca), praca pod kierunkiem z wykorzystaniem wyposażenia wypożyczalni, metoda aktywizująca- samodzielna praca uczniów z elektronicznym warsztatem informacyjno- wyszukiwawczym.

FORMY NAUCZANIA:
Grupowa


PRZEBIEG LEKCJI:

I. FAZA PRZYGOTOWAWCZA

1. Nauczyciel przedstawia się, wita uczniów przybyłych do biblioteki i prosi ich by zajęli miejsca przy stanowiskach komputerowych.; następnie informuje o temacie, przebiegu
i celu lekcji bibliotecznej.
2. Uczniowie zajmują wyznaczone miejsca przy stanowiskach komputerowych.

czas: 3 min

II.FAZA REALIZACJI

1. Wprowadzenie:
Rozmowa nauczająca na temat ogólnych zasad działania bibliotek pedagogicznych; Uczniowie próbują wskazać różnice pomiędzy poszczególnymi typami bibliotek.

2.Uczniowie aktywnie uczestniczą w “burzy mózgów” i odpowiadają na pytania nauczyciela.

czas: 5 min

CZĘŚĆ PODAJĄCA I ROZMOWA NAUCZAJĄCA::"

- nauczyciel omawia najważniejsze punkty regulaminu biblioteki.
- prosi uczniów o krótkie scharakteryzowanie rodzajów katalogów bibliotecznych występujących w ich bibliotece szkolnej; następnie omawia typy katalogów w bibliotece pedagogicznej w Kędzierzynie- Koźlu.
- instruuje uczniów krok po kroku, jak zamawiać książki w systemie Aleph, omawia poszczególne elementy instrukcji obsługi.
- omówienie poszczególnych elementów obsługi systemu Aleph (logowanie, poszukiwanie wybranych tytułów w katalogu on- line i zamawianie książek)
- uczniowie słuchają wykładu i stosują się do poleceń prowadzącego zajęcia.

czas: 15 min

PRACA WŁASNA:

Nauczyciel rozdaje każdej z grup książkę i prosi uczniów o samodzielne zamówienie książki, następnie dzieli uczniów na trzy grupy. Każdej z grup rozdaje wybrane książki z księgozbioru biblioteki i prosi o ich zamówienie zgodnie z omówioną wcześniej instrukcją.

czas: 8 min

Nauczyciel kontroluje poprawność wykonanej pracy i wyjaśnia ewentualne niejasności.
Uczniowie zadają ewentualne pytania.

czas: 3 min
Prowadzący zajęcia oprowadza uczniów po magazynach książek, prosząc poszczególne grupy o odszukanie na półce zamówionych wcześniej pozycji; następnie omawia sposób realizacji rewersów poprzez system Aleph.
Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela i odpowiadają na jego pytania.

czas: 8 min

FAZA PODSUMOWUJĄCA

- podkreślenie aktywności uczniów na odbytych zajęciach, zaangażowanie i wkład w wykonywanie poszczególnych poleceń oraz dobrą współpracę w grupie.
- opinia uczniów na temat przeprowadzonej lekcji bibliotecznej.

czas: 3 min


Literatura:

Andrzejewska J. Bibliotekarstwo szkolne. Warszawa, 1996
Kupisiewicz CZ. Dydaktyka ogólna. Warszawa, 2000.
Wojciechowski J. Praca z użytkownikiem w bibliotece. Warszawa, 2000

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.