X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17408
Przesłano:

Układ współrzędnych na płaszczyźnie - scenariusz lekcji w klasie 6, GWO

1. Temat lekcji: Układ współrzędnych na płaszczyźnie.

2. Ogólne zadania lekcji:
•Zapoznanie z pojęciem prostokątnego układu współrzędnych na płaszczyźnie.
•Zapoznanie ze sposobem określania położenia punktów na płaszczyźnie.
•Wyrabianie umiejętności odczytywania i zaznaczania współrzędnych punktów w układzie współrzędnych.
•Wdrażanie do samokontroli i samodzielności.

3.Cele operacyjne lekcji:
Uczeń potrafi narysować i opisać prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie, poprawnie zaznaczać i odczytywać punkty w układzie współrzędnych.

4. Metody (i formy organizacyjne) nauczania:
•Pogadanka powtórzeniowa,
•Gra dydaktyczna,
•Pogadanka heurystyczna,
•Praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń,
•Praca równym frontem.

5. Środki dydaktyczne:
•Folia,
•Plansza z tektury,
•Karty z rysunkami do gry w „Statki”,
•Kolorowa kreda,
•Zeszyt Ćwiczeń do klasy VI „Wyrażenia algebraiczne”,
•Podręcznik „Matematyka 6”, P. Zarzycki, M. Dobrowolska,
M. Karpiński, M. Jucewicz.

6. Struktura lekcji:
I.Część wstępna:
1.Przypomnienie.
2.Gra dydaktyczna.
3.Temat.
II.Część zasadnicza:
1.Opis układu współrzędnych.
2.Ćwiczenia.
III.Część końcowa: Zadanie domowe.

7.Tok lekcji:
I.
1.Przypomnienie przez uczniów pojęcia osi liczbowej.
2.Wprowadzenie do tematu lekcji poprzez prezentację gry dydaktycznej „Statki”. Na kartach z rysunkami do tej gry zaznaczone są dwa masztowce: niebieski i czerwony. Zadaniem uczniów jest odczytanie ich współrzędnych. Następnie na planszy na tablicy, wybrany uczeń zaznacza dowolnie wybrane dwa punkty i wskazuje ucznia, który odczytuje ich współrzędne. Kolejny uczeń zaznacza na planszy „statki” o współrzędnych: (-2,2), (1,0).
3.Temat: Układ współrzędnych na płaszczyźnie.

II.
1.Wspólne narysowanie układy współrzędnych jako dwóch osi przecinających się w punkcie zero. Wyjaśnienie pojęć: oś rzędnych, oś odciętych, początek układu współrzędnych, ćwiartki układu, współrzędne punktu ( na folii).
2.Ćwiczenia na odczytywanie współrzędnych punktów w układzie współrzędnych (na folii oraz w podręczniku na stronie 194 numer 1). Następnie ćwiczenia na zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych (oraz określanie ćwiartki)
w zeszycie ćwiczeń.

III. Zadanie domowe w zeszycie ćwiczeń oraz w podręczniku na stronie 194 zadanie 2.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.