X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17406
Przesłano:

Siatki prostopadłościanów - scenariusz lekcji w klasie 4, GWO

1. Temat lekcji: Siatki prostopadłościanów.

2. Ogólne zadania lekcji:
•Kształtowanie pojęcia prostopadłościanu.
•Wyrabianie umiejętności rysowania siatek prostopadłościanów i sześcianów.
•Wyrabianie umiejętności odróżniania siatek prostopadłościanów.
•Kształtowanie przestrzennego myślenia.
•Kształtowanie poprawnego języka matematycznego.
•Wdrażanie do samokontroli i samodzielności.

3.Cele operacyjne lekcji:
Uczeń potrafi narysować siatki prostopadłościanów oraz stwierdzić, czy z danych siatek można złożyć prostopadłościany.

4. Metody (i formy organizacyjne) nauczania:
• Pogadanka powtórzeniowa.
• Praca równym frontem.
• Praca z podręcznikiem.
• Praca z zeszytem ćwiczeń.

5. Środki dydaktyczne:
• Podręcznik „Matematyka 4”, GWO
• Zeszyt ćwiczeń do IV klasy z geometrii.
• Modele i różne siatki prostopadłościanów.
• Kolorowa kreda.

6. Struktura lekcji:
I.Część wstępna: Temat.
II.Część zasadnicza:
1.Przypomnienie.
2.Wprowadzenie.
3.Ćwiczenia.
III.Część końcowa: Zadanie domowe.

7.Tok lekcji:
I. Temat: „Opis prostopadłościanu.”
II.
1.Przypomnienie pojęć związanych z budową prostopadłościanu ( na modelach).
2.Na modelu z trzema kolorowymi parami ścian wskazanie, które ze ścian są równoległe, a następnie „rozcinanie” tej bryły by pokazać jej siatkę. Uczniowie dzielą się własnymi spostrzeżeniami i formułują wnioski.
3.Ćwiczenie:
­- w zeszycie ćwiczeń zadanie 2 na stronie 58 ( polegające na kolorowaniu par jednakowych ścian),
- wspólne rysowanie siatki prostopadłościanu na tablicy oraz zaznaczenie długości wszystkich jego krawędzi,
- wykonanie zadania w zeszycie ćwiczeń polegające na narysowaniu siatki prostopadłościanu i sześcianu (zadanie 4 strona 59),
- uczniowie otrzymują kilka różnych siatek jednego prostopadłościanu i jednego sześcianu, formułują wniosek, że każdy prostopadłościan może mieć więcej niż jedna siatkę (dodatkowo w podręczniku porównują siatki tych samych brył na stronie 174).
III. Zadanie domowe w zeszycie ćwiczeń (strona 59 – 60) oraz wykonanie modelu zamku z siatek umieszczonych na twardej tekturze w środku zeszytu ćwiczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.