X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17371
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Tematyka edukacji prozdrowotnej dla klas I - III gimnazjum

TEMATYKA EDUKACJI PROZDROWOTNEJ DLA KLAS I - III GIMNAZJUM

Tematyka edukacji prozdrowotnej z wychowania fizycznego dla klas gimnazjalnych przewidziana do realizacji w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie zgodnie
z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół.

EDUKACJA PROZDROWOTNA – 30 godzin
I. Zdrowie i higiena osobista
II. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
III. Higiena żywienia.
IV. Aktywność ruchowa, praca, wypoczynek oraz czas wolny.
V. Życie bez nałogów – tytoń, alkohol, niedozwolony doping w sporcie.

I. Zdrowie i higiena osobista.
1. Definicja zdrowia oraz czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie.
2. Zachowania sprzyjające oraz zagrażające zdrowiu podczas aktywności fizycznej.
3. Zasady higieny osobistej w czasie wysiłku fizycznego oraz zajęć w -f.
4. Znaczenie odpowiedniego ubioru w sporcie i wychowaniu fizycznym.
5. Negatywne oddziaływanie hałasu oraz nadmiernego nasłonecznienia na organizm człowieka.
6. Hartowanie organizmu.
7. Ochrona zdrowia poprzez przestrzeganie przepisów BHP na obiektach sportowych.

II. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.
8. Zasady bezpieczeństwa w domu, w szkole i w miejscach publicznych.
9. Zasady bezpieczeństwa w czasie aktywności turystycznej np. w górach, nad jeziorem,
10. Ryzyko związane z różnymi rodzajami aktywności fizycznej,
11.Zasady asekuracji na zajęciach w -f.
12.Pierwsza pomoc w najczęstszych urazach,
13.Pierwsza pomoc osobom nieprzytomnym – zasady reanimacji (a - udrożnienie dróg oddechowych, b – sztuczne oddychanie, c – przywrócenie krążenia)
14. Zachowanie w przypadku katastrof.
15.Potrzeby w zakresie bezpieczeństwa dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

III. Higiena żywienia.
16. Skład żywności, układanie jadłospisów oraz ich różnice ze względu na kulturę, stan zdrowia, wiek i rodzaj pracy.
17. Higiena produkcji i przechowywania żywności.
18. Wpływ odżywiania na zdrowie i sprawność fizyczną.
19. Żywność w diecie sportowca.

IV. Aktywność ruchowa, praca, wypoczynek oraz czas wolny.
20. Aktywność fizyczna w różnych okresach życia człowieka i stanach zdrowia.
21. Formy ruchu wzmacniające kondycję fizyczną człowieka.
22. Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier i zabaw, oraz aktywności turystycznej i rekreacyjnej
23. Wypoczynek bierny i czynny.
24. Przykłady aktywności ruchowej zapobiegającej chorobom cywilizacyjnym.
25. Wady postawy i sposoby ich korekcji.
26. Pomiar oddechu i tętna przed i po wysiłku aerobowym – ćwiczenia relaksacyjne.

V. Życie bez nałogów – tytoń, alkohol, niedozwolony doping w sporcie.
27. Aktywność fizyczna w walce z nałogami – redukowanie nadmiernego stresu.
28. Identyfikowanie swoich słabych i mocnych stron poprzez aktywność fizyczną – testy i próby sprawności fizycznej.
29.Szkody społeczne i zdrowotne związane z paleniem, tytoniu oraz nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
30. Negatywne oddziaływanie niedozwolonego dopingu na życie człowieka.


OPRACOWANIE:
Mgr Iwona Pruszkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.