X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1737
Przesłano:

Scenariusz zajęć w klasie III "Sprzątanie świata"

Data: 14. 09. 2007

Treści działań edukacyjnych: Założenia akcji Sprzątanie Świata. Działania sprzyjające ochronie środowiska. Wyjaśnienie pojęcia Ekologia. Wykonanie plakatu „Ziemia moja Planeta”. Wykonanie krzyżówek i kart pracy o tematyce ekologicznej.

Cele dydaktyczne:
Uczeń:
• Wie jakie są główne założenia programu Sprzątanie Świata,
• Wie jakie działania sprzyjają czystości środowiska,
• Wie, które działania człowieka są dobre, a które złe dla ochrony wspólnego dobra, jakim jest Ziemia. Umie wybrać sposób porządkowania terenu wokół siebie,
• Potrafi ocenić efekty swojej pracy i przewidzieć jej skutki dla najbliższego otoczenia.

Wychowawcze:
Uczeń:
Potrafi współpracować w grupie

Formy:
indywidualna,
zbiorowa

Środki dydaktyczne:
Szary papier, flamastry, kredki, farby, gazety

Metody:
Ćwiczeniowa
projektu

Przebieg zajęć

1. Czytanie przez nauczyciela "Historii o całkiem zwykłych butelkach", połączone z pokazywaniem przygotowanych obrazów (załącznik 1).

2. Wypowiedzi dzieci na temat historyjki i wyciągnięcie wniosków. Dzieci dostrzegają i potrafią podać mnóstwo takich przykładów z własnego otoczenia. Negatywnie ustosunkowują się do takich zachowań.

3. Rozwiązanie krzyżówki, której hasłem będzie ekologia (załącznik 2).

4. Wyjaśnienie przez nauczyciela pojęcia EKOLOGIA. Jak również tego, na czym polega akcja Sprzątanie Świata.
Ekologia - nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem.

5. Odpowiedzi uczniów na pytania zadawane przez nauczyciela.
Czego przyroda potrzebuje do życia?
Co utrudnia przyrodzie życie?
6. Wykonanie przez uczniów karty pracy (załącznik 3)

7. Nauczyciel rozdaje każdej z grup szary papier. Ich zadaniem jest stworzenie plakatu na temat „Ziemia moja Planeta.

8. Uporządkowanie przez każdego ucznia rozsypanki sylabowej od największego wyniku do najmniejszego. Kontrola wykonanych prac (załącznik 4).

9. Co mogę zrobić dla ochrony przyrody? Każdy uczeń otrzymuje kartkę, na której zapisuje swoja propozycje ochrony przyrody.

10. Zapisanie własnego pomysłu i wyciągnięcie wniosku. Analiza pomysłów uczniów.

11. Podsumowanie zajęć
Czy dzieci mogą przyczynić się do ochrony otaczającego środowiska?
Czy w naszym mieście istnieje konieczność rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska?

III Zakończenie
12 Uczniowie uczestniczą w miniquizie ekologicznym (załącznik 5)


Załącznik 1

Każdy z was zna pewnie bajkę
O pięciu grochu ziarenkach.
Ja wam opowiem historię
O całkiem zwykłych butelkach.
Pełne słodkiego napoju były te butle z plastiku,
Lecz szybko je opróżniono podczas szkolnego pikniku.
Nie warto było zabierać tych pustych naczyń do domu.
Zostały w lasku przy rzece już niepotrzebne nikomu.
Pierwsza, rzucona pod krzaczek, przygniotła młode rośliny.
W tym miejscu już nie wyrosną ni trawy, ni koniczyny.
Druga, leżąca przy ścieżce, od dna po korek pęknięta,
Bardzo poważnie zraniła biegnące tedy zwierzęta.
Butelki; trzecia i czwarta też czynią ogromną szkodę
Rzucone w piach i w nurt rzeki zatrują glebę i wodę.
Na temat piątej spalonej - zdanie mam wcale nie lepsze.
Szkodliwe gazy, dym, sadzę zmieszała z czystym powietrzem.
Ja wprost nie umiem wyrazić, jak mnie oburza to wszystko!
Pięć plastikowych butelek zatruło nam środowisko!
Bo któż zanieczyścił rzekę, zniszczył przyrodę, naśmiecił?!
Mówicie, że nie butelki?
Więc kto w takim razie?

Załącznik 2

Hasła do krzyżówki
1. Nie widzisz go i nie czujesz. Oddychają nim zwierzęta i ludzie.
2. Na mapie miasta plama zieleni, tam zimą, wiosną spacerujemy.
3. Znajdziesz ją w rzece, znajdziesz w kałuży. Jeśli jest czysta, do picia służy.
4. Służy do oczyszczania dymów. Instalują go na szczycie kominów.
5. W mydelniczce się kręcę i zapraszam: myj ręce!
6. Jest miasta zmorą, chmurą pyłów i spalin.
7. Wyrzucamy je do kosza.
8. W górach prowadzi do celu.

Załącznik 3
Czego przyroda potrzebuje do życia?
Co utrudnia przyrodzie życie?

nawozy sztuczne, kominy przemysłowe, opady pyłów, ścieki, środki ochrony roślin, wycinanie drzew,
oczyszczalnie, kwaśne deszcze, łamanie gałązek, pasy zieleni, rezerwaty przyrody, fabryki papieru,
spaliny samochodowe, środowisko ekologiczne, zdzieranie kory, kompost, parki narodowe, woda, gleba, powietrze, temperatura


Załącznik 4

9 • 3 + 9 = ................ cie
6 • 7 + 20 = ............ przy
3 • 9 - 7 = .............. do
10 • 4 - 5 = .............. lem
9 • 9 + 4 = ............. Bądź
8 • 2 + 7 = ............ śro
7 • 7 + 3 = ............ ja
10 • 1 - 3 = ............. ka
14 • 0 + 18 = ......... wis

Miniquiz ekologiczny

1. W jaki sposób oszczędzamy papier?
2. W jakim miesiącu odbywa się wielkie sprzątanie świata?
3. Czym zajmuje się ekologia?
4. Dlaczego nie uprawiamy warzyw w pobliżu drogi?
5. Co to jest smog?
6. Jaka roślina chroniona poluje na owady?
7. Dlaczego nie należy hałasować w lesie?
8. Jakie niebezpieczeństwo stwarza w lesie potłuczone szkło?
9. Jak możemy pomóc w oczyszczaniu środowiska?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.