X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17368
Przesłano:

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 9. Rozwiązywanie zadań tekstowych do ilustracji. Konspekt zajęć z edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

KONSPEKT ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE I

KRĄG TEMATYCZNY: N A S Z E Z A J Ę C I A W D O M U.
HASŁO DNIA: Z A P R A S Z A M Y P R Z Y J A C I Ó Ł.
T e m a t: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 9. Rozwiązywanie zadań tekstowych do ilustracji. Układanie treści zadania-porządkowanie rozsypani, eliminacja zbędnych danych.
CELE ZAJĘĆ:
- Utrwalenie obrazu graficznego liczby 9
- Rozwijanie umiejętności układania i rozwiązywanie zadań tekstowych
- Kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 9
- Ćwiczenie umiejętności układania zadania tekstowego z rozsypanki zdaniowej
- Rozwijanie umiejętności poprawnego rozwiązywania zadań tekstowych
- Poszerzanie słownictwa uczniów
- Kształcenie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami
- Zwrócenie uwagi na poprawne zapisywanie dwuznaku „dz”
- Kształcenie umiejętności zgodnej współpracy i współdziałania podczas wykonywania zadań
METODY:
- Aktywizujące- ćwiczenia uaktywniające, gry dydaktyczne, rozsypanka zdaniowa, zabawy dydaktyczne
- Podające- rozmowa, pokaz
- Programowe- praca z materiałem ikonograficznym
FORMY PRACY:
- Zbiorowa- jednolita i zróżnicowana
- Indywidualna-jednolita i zróżnicowana
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Karty pracy, rozsypanka zdaniowa, ilustracje, dźwięki dzwonków nagrane na płycie CD, piosenka, dzwonek.

TOK ZAJĘĆ:
1. Wprowadzenie w tematykę zajęć:
- Nauczyciel umieszcza na tablicy ilustracje dzwonków z działaniami na dodawanie i odejmowanie w zakresie 9. Zadaniem uczniów jest obliczyć poszczególne działania i odwrócić rysunek w celu sprawdzenia czy podany przez nich wynik jest prawidłowy. Potem wybrany uczeń porządkuje wyniki malejąco, a następnie wszyscy uczniowie odczytują hasło.

a) z jednej strony dzwonka działanie:2+2 =... , a po drugiej cyfra 4 i napis RZE

b)z jednej strony dzwonka działanie:1+5 =... , a po drugiej cyfra 6 i napis MY

c)z jednej strony dzwonka działanie:9-7 =... , a po drugiej cyfra 2 i napis CZYĆ

d) z jednej strony dzwonka działanie:4+3 =... , a po drugiej cyfra 7 i napis MIE

e) z jednej strony dzwonka działanie:6+2 =... , a po drugiej cyfra 8 i napis U

f)z jednej strony dzwonka działanie:6-3 =... , a po drugiej cyfra 3 i napis LI

g)z jednej strony dzwonka działanie:9-4=... , a po drugiej cyfra 5 i napis DOB

Hasło:
8 7 6 5 4 3 2
U MIE MY DOB RZE LI CZYĆ
(UMIEMY DOBRZE LICZYĆ)
- Nauczyciel pyta:
• Jaki dwuznak dzisiaj poznaliście? /dz/
• Jakie znacie wyrazy zaczynające się na „dz”?
Nauczyciel odtwarza nagrane różne rodzaje dźwięków dzwonków. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie jaki to rodzaj dzwonka.
2. Ćwiczenia w liczeniu
- Liczenie w pamięci:
Nauczyciel dzwoni dzwonkiem określoną liczbę razy, uczniowie liczą dźwięki i podnoszą do góry kartonik z odpowiednią liczbą.
- „Liczbowe rodziny”
Uczniowie wybierają ilustrację dzwonka z określoną cyfrą (od 1 do 8) i przypinają go sobie do ubrania. Ich zadaniem jest w rytm muzyki dobrać się tak, aby powstały "rodziny liczbowe" liczby 9. Dzieci mogą dobierać się dwójkami, trójkami np.: (5i4), (1,7,1).
3. Rozwiązywanie zadań tekstowych do ilustracji przedstawionej na tablicy.

Nauczyciel umieszcza na tablicy sylwetki owiec i mówi:
Cztery owieczki mają srebrne dzwoneczki, a pięć owieczek ma złote.
Zadaniem uczniów jest ułożenie pytania do podanego zadania.

- Analiza treści zadania:
*Co wiemy z treści zadania?
*Czego musimy się dowiedzieć?
*Proszę napisać działanie do treści zadania
*Proszę podać odpowiedź
4. Ćwiczenia w porównywaniu liczb

Zabawa „Szukamy liczby”
Nauczyciel przypina do tablicy liczmany –ponumerowane dzbanki od 1 do 9.
Jedno dziecko wychodzi z klasy, pozostałe zaś wybierają dowolną liczbę od 1 do 9.
Dziecko, które było poza klasą ma ją odgadnąć. Jeżeli wybrana została liczba 8, to wchodzący uczeń może pytać: „Czy jest to liczba 3?”Klasa odpowiada „Nie, to za mało”. Uczeń zgadujący mówi:„ Jeżeli 3 to za mało , to liczby 2 i 1 to też za mało” i zdejmuje z tablicy dzbanki z tymi numerami. Pyta dalej: „To może liczba 6?”. Uczniowie odpowiadają „Za mało”. Uczeń zgadujący: „Jeżeli liczba 6 to za mało , to liczby 4 i 5 to też za mało”. To może to liczba 9?” „Za dużo” - odpowiada klasa. „To może to liczba 8”- pyta zgadujący.’TAK” –odpowiadają dzieci.
5.Samodzielne układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych z rozsypanek zdaniowych. (praca w poziomach)
- I POZIOM

Ułóż treść zadania z rozsypanki zdaniowej. Wybierz pytanie, które będzie pasowało do jego treści i napisz odpowiedź.
W sklepie było 9 dzwonków.
Sprzedano dwa dzwonki.
Ile dzwonków zostało?
Ile sprzedano dzwonków czerwonych?
Ile dzwonków było razem?


- II POZIOM
Ułóż zadanie z rozsypanki zdaniowej, oblicz i napisz odpowiedź.

Dostała jeszcze 6 dzwonków.
Maja miała 3 dzwonki.
Ile dzwonków miała Maja?

- III POZIOM
Uzupełnij treść zadania, wykonaj obliczenie i napisz odpowiedź.
(Przed treścią zadania znajdują się ilustracje dzwonków; 3 niebieskie po lewej stronie i 2 czerwone po prawej)

Mama kupiła....... dzwonki niebieskie i ... dzwonki czerwone.
Ile dzwonków kupiła mama?
Obliczenie........................................
Odpowiedź:........................................

Sprawdzenie i korekta wykonanych zadań.

6. Utrwalenie poznanego dwuznaku „dz” – rozwijanie wyobraźni uczniów.
Uczniowie otrzymują od nauczyciela karty pracy, na których jest napisany dwuznak „dz”. Zadaniem uczniów jest dorysowanie do niego dowolnych elementów.

7.Zakończenie zajęć.
Zabawa ruchowa „Pożegnanie gości”
Dzieci ustawione w dwóch kołach (wewnętrznym i zewnętrznym) i są zwrócone twarzami do siebie. Mówią: „Żegnamy się, żegnamy się, główkami, rączkami, nóżkami” i wykonują odpowiednie gesty. Dzieci stojące na zewnątrz przesuwają się w lewą stronę do momentu, aż wrócą na swoje miejsce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.