X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1715
Przesłano:

Konspekt zajęć świetlicowych "W świecie teatru"

Grupa: uczniowie klas I-III
Czas trwania : 70 minut

Cel Ogólny: Rozwijanie zainteresowań teatralnych.

Cele operacyjne: Uczeń:
– zna słownictwo związane z teatrem
– wymienia nazwy zawodów związanych z teatrem
– wyjaśnia znaczenie pojęć: sufler, inspicjent, afisz, kurtyna, reżyser itd.
– określa na czym polega praca „ ludzi teatru”
– porządkuje terminy teatralne w układzie alfabetycznym
– przyporządkowuje rekwizyt do odpowiedniej bajki
– wykonuje zadanie aktorskie w oparciu o ruch, mimikę, gest i rekwizyt
– odgaduje tytuły bajek i nazwy czynności na podstawie scenki pantomimy
Metody i techniki:
– podająca ( instrukcja, objaśnienie)
– poszukująca ( zagadki, wykreślanka sylabowa, praca z tekstem, mini -słownik)
– ekspresyjna ( improwizacja ruchowa -scenki pantomimy, zabawa muzyczna)

Formy: indywidualna, grupowa, zespołowa

Środki i pomoce dydaktyczne: rekwizyty do bajek, magnetofon, kaseta z nagraniem „ Nimfy i wojownicy”, karty pracy z wykreślanką sylabową, wizytówki – bilety teatralne, flamastry, plansze -afisze do ewaluacji zajęć

Literatura: wiersz M. Głogowskiego „ Teatr”, materiały z warsztatów KLANZA


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część wstępna
1. Powitanie uczestników. Zaproszenie do kręgu.

2. Odgadnięcie tematu zajęć – wykreślanka sylabowa.
Dzieci w 2-os. zespołach odgadują hasło. W nagrodę otrzymują bilet do teatru, który jest jednocześnie wizytówką. Piszą na nim swoje imię i przyklejają do ubrania.

Część główna

3. Praca z tekstem wiersza „ Teatr” M. Głogowskiego
- odgadywanie tytułu wiersza-uzasadnienie wyboru
- zabawa „Termin-stop”
Nauczyciel jeszcze raz czyta wiersz, a uczniowie w momencie gdy słyszą termin związany z teatrem mówią „stop” i wyjaśniają jego znaczenia
- Jakie inne pojęcia związane z teatrem znają dzieci, jakie zawody- rozmowa w kręgu

4. Opracowanie mini-słownika teatralnego – praca w grupach
Każda grupa otrzymuje 4 nazwy i odpowiadające im definicje. Należy je odpowiednio dobrać w pary i ułożyć w porządku alfabetycznym. Następnie opracowane części naklejamy na wspólną planszę.

5. Zabawa w teatr:
- Zgadywanka „ Dopasuj rekwizyt”
Dziecko losuje z koszyka przedmiot i podaje tytuł bajki z jakiej on pochodzi
– Scenki pantomimy ( odgadywanie tytułów bajek, nazw czynności)
– Zabawa muzyczna z rekwizytami ( „ Nimfy i wojownicy”)
Dzieci improwizują ruchem, gestami przy pomocy rekwizytów taniec nimf i wojowników do wybranej muzyki

Część końcowa

6. Podsumowanie zajęć
- rozmowa w kręgu na temat przebiegu zajęć, zainteresowania tematem, co dzieci zapamiętały
- ewaluacja zajęć ( „afisze teatralne” z napisami: sukces, próba generalna, porażka – bilet)

7. Zakończenie zajęć, czynności porządkowe w sali.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.