X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 1694
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji chemii w klasie I "Rola pary wodnej w powietrzu"

Dział programowy: Substancje chemiczne i ich przemiany.

Temat lekcji : Rola pary wodnej w powietrzu
Czas trwania zajęć: 45 min.

Cele lekcji:
Wiadomości: Uczeń
· wyjaśni co to jest woda [(A),s]
· zdefiniuje pojęcie higroskopijności [(B)]
· wymieni właściwości wody [(B),s]
· wyjaśni rolę wody w przyrodzie [(B),s]
· wyjaśni rolę pary wodnej w atmosferze [(B)]
Umiejętności: Uczeń
· sformułuje wniosek z doświadczenia [(C)]
· określi zachowanie się substancji higroskopijnych [(C)]
· wykaże obecność pary wodnej w powietrzu [(D)]
Postawy: Uczeń
· angażuje się do pracy na zajęciach
· przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Formy i metody pracy: pogadanka, dyskusja, prezentacja multimedialna,pokaz – doświadczenie wykonane przez nauczyciela,praca indywidualna ucznia – notatka uczniowska [ćw. 48/29]

Środki dydaktyczne:
Dla nauczyciela:
· Szkło laboratoryjne: szalka Petriego.
· Odczynniki: wodorotlenek sodu, sól kuchenna, cukier.
· Plansza dydaktyczna: obieg wody w przyrodzie.
· Prezentacja „ Dowody na istnienie pary wodnej w powietrzu”
Dla ucznia:
· Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „Chemia Nowej Ery” cz. 1

Tok lekcji:

I. Wstęp:
1. Przypomnienie wiadomości z lekcji poprzedniej:
Wymień stałe składniki powietrza.
Wymień zmienne składniki powietrza.
Podaj właściwości azotu.
Co to są gazy szlachetne?
Wymień gazy szlachetne.
Podaj podobieństwa we właściwościach azotu i tlenu.
Podaj różnice we właściwościach azotu i tlenu.
[Ocenienie ucznia, uczniów odpowiadających]
2. Sprawdzenie pracy domowej [ocenienie pracy wybranym uczniom].
3. Sformułowanie tematu lekcji.

II. Część właściwa:
1.Występowanie wody w przyrodzie i obieg wody w przyrodzie (plansza dydaktyczna).
2.Dowody na istnienie pary wodnej w powietrzu: prezentacja multimedialna.
3.Zmiana stanów skupienia – ćwiczenie 48 str.28 zeszyt ćwiczeń [ocenienie uzupełnienia ćwiczenia]
4.Doświadczenie 1: Pochłanianie pary wodnej z powietrza przez stały wodorotlenek sodu.
PRZEPISY BHP: wodorotlenek sodu jest substancją niebezpieczną i żrącą (piktogramy na opakowaniu) nie wolno go dotykać rękoma gdyż powoduje poparzenia skóry.

Obserwacje i wnioski formułują uczniowie.
Obserwacje: Wodorotlenek sodu stał się błyszczący „mokry” i zaczął się rozpuszczać.
Wniosek: Wodorotlenek sodu pochłonął parę wodną z powietrza i rozpuścił się w tej wodzie. Wodorotlenek sodu ma właściwości higroskopijne.

Inne substancje higroskopijne na podstawie ćwiczenia 50 str.30
[Można wykorzystać sól kuchenną w solniczce, cukier, mąkę, tlenek wapnia – który służy do osuszania gazów, wymienić kwas siarkowy]

III. Podsumowanie:
1.Rola wody w życiu człowieka i organizmów żywych. [Woda jest niezbędna do życia wszystkich organizmów na Ziemi, jej obecność ma wpływ na klimat, dla niektórych organizmów jest środowiskiem życia]
2.Rola pary wodnej w powietrzu. [Para wodna stanowi osłonę przed palącymi promieniami Słońca(w dzień), zapobiega tez nadmiernemu wypromieniowywaniu ciepła(w nocy), dlatego w rejonach pustynnych gdzie ilość pary wodnej w powietrzu jest bardzo mała są duże różnice temperatur między dniem a nocą]
3.Jakie zjawiska zmiany stanów skupienia wody poznaliśmy na zajęciach?
4.Na czym polega higroskopijność?
[Ocenienie uczniów za aktywną pracę na lekcji].

IV. Zadanie domowe:
Nauczyć się pojęć z podręcznika str. 35
Wykonaj zadanie z zeszytu ćwiczeń nr47 i 49 str.28
Dla chętnych wyjaśnij pisemnie co to jest eksykator.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.